Annonse
Fylkesråd Roar Sollied: Fylkeskommunen slett ikke er fornøyd med dagens situasjon for samiskundervisning og kulturformidling, verken i Sør-Troms eller Troms under ett. Foto: Stein Wilhelmsen

Samisk på Heggen og i Troms

Vi setter nå i gang strakstiltak for å bedre situasjonen allerede fra skoleåret som forestår, lover fylkesråd Roar Sollied.

I stedet for å reversere skolestruktureringen, må vi nok heller styrke samisk på de skolene vi har i fylket. Det er vi altså i gang med.

Tilsvar til Cecilie Kristiin Thomsen og Piera Heaika Muotkas Fyrtårnet som sluknet i Nordnorsk debatt/Nordlys.

La meg starte med å fastslå at fylkeskommunen slett ikke er fornøyd med dagens situasjon for samiskundervisning og kulturformidling, verken i Sør-Troms eller Troms under ett. Dette meddelte vi på innspillskonferanse til revidering av Samarbeidsavtalen mellom Troms fylkeskommune og Sametinget. Samtidig annonserte vi at det kommer en fylkestingsmelding om samisk språkundervisning og kulturformidling.

Det er flere forhold som sammen gjør samiskundervisningen vanskelig. Det kan være mangel på kvalifiserte lærere, delstillinger, mange kursnivåer og få elever spredt på mange skoler. Vi setter nå i gang strakstiltak for å bedre situasjonen allerede fra skoleåret som forestår.

Ved videregående skoler som tar inn elever med rett til samiskopplæring, skal samiskopplæringen fortrinnsvis skje med stedlig lærer. Rektorene ved skoler med elever med rett til opplæring i samisk, skal se til at denne undervisningen er i gang ved skoleårets begynnelse og senest fra 1. september. Det opprettes nå en halv prosjektstilling som koordinator for samiskelevers tospråklige opplæring i Troms, med arbeidssted Nord-Troms videregående skole.

Rektorene ved skoler med elever med rett til opplæring i samisk, skal legge til rette for at samiskelevene får delta på en språksamling så tidlig som mulig etter skolestart. Nord-Troms videregående skole koordinerer dette arbeidet sammen med Fylkesutdanningssjefen og står for gjennomføringen av samlingen.

Videre skal rektorene legge til rette for en lærersamling der norsklærere til elever med samiskopplæring får delta i kompetansedeling med elevenes samisklærere. Samlingen sees i sammenheng med reetableringen av fagnettverk i Troms og skal ivareta samisk- og norsklæreplanenes forventninger om et tospråklighetsperspektiv på opplæringen i samisk og norsk. Nord-Troms og Kongsbakken videregående skoler samarbeider om dette opplegget. Kongsbakken videregående skole utarbeider en veiledning for opplæring i samisk og norsk i et tospråklighetsperspektiv i samarbeid med Fylkesutdanningssjefen.

Den tekniske gjennomføringen av fjernundervisning skal også bedres, og det skal sikres at opplæringen blir gitt i henhold til retningslinjene for slik undervisning i den videregående opplæringen i Troms.

Det var nettopp frykten for at det samiske språkmiljøet skulle desimeres som var hovedargumentet til dem som ikke ville legge ned Skånland vg skole. Minoritetskulturer er vanskeligere å opprettholde på større skoler. Skånland var en svært liten skole da, elevkullene har gått kraftig ned i hele Troms, og verre blir det. Så i stedet for å reversere skolestruktureringen, må vi nok heller styrke samisk på de skolene vi har i fylket. Det er vi altså i gang med. Meldingen til Fylkestinget om opplæringen i samisk språk og formidling fra samisk kultur i videregående opplæring legges fram for fylkestinget i mars 2017.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse