Annonse

Samisk reiseliv i riktig retning

Samisk reiseliv har i tillegg en dimensjon med samiske sagn og historier, som har en merverdi for turistene, skriver Marian Wollmann Magga.

Vi som bor i samiske områder kan gjerne flire overbærende av turister som vil se rein i solnedgang.

Bærekraft og fornybarhet. Nei, det er ikke fiskeri eller vindmøller dette handler om. Derimot reiseliv! Vi reiser stadig oftere, lengre og jakter på den unike opplevelsen. Tenk på den første ferien du var på som barn. Duftene, lydene, smakene. Hva opplever turistene som kommer til samiske områder?

Samisk reiseliv har en lang tradisjon med å ta i mot besøkende og turister fra inn- og utland. Med økende og endret turisme, der gjestene har høy kunnskap om reisemålet og klare forventninger til opplevelser, må samiske reiselivsbedrifter være forberedt på å levere på et høyt nivå.

Det er viktig at at de gjestene som kommer til samiske områder for å oppleve den samiske kulturen, skal finne den ekthet og autensitet som de forventer. Da er det en vesentlig forutsetning at samene selv skal delta i å utforme den utviklingen som finner sted innenfor denne næringen og samene må selv forvalte egen historie, opprinnelse og bosetting.

Matelementet er et av de viktigste fortrinn samisk reiseliv har for vekst. Dette må sees i sammenheng med en stadig økende interesse for lokalprodusert, kortreist mat med vekt på samiske retter. Eierskap til samisk kultur må sikres.

Vi som bor i samiske områder kan gjerne flire overbærende av turister som vil se rein i solnedgang. Midnattsolen, rein og naturen er kjente elementer for mange reisende. Nå har også nordlyset og mørketiden blitt et mål i seg selv, og det gir muligheter for flere helårige reiselivstilbud!

Systematisk bruk av sosiale medier med profesjonelle fotografer har gitt landsdelen en ny markedskanal. Her leder Tromsømiljøet an, og har blitt nordlysturismemål nr 1. Det er beundringsverdig hvordan reiselivet i byen har stått samlet og forenet sine krefter for å få flere kunder.

Samisk reiseliv har i tillegg en dimensjon med samiske sagn og historier, som har en merverdi for turistene. Dette er ikke kjente historier eller noe man googler seg frem til. Historiene om naturen og naturfenomenene gir en ny forståelse av samisk kultur – men også om naturen!

Et av elementene som er avgjørende om en ferie oppleves som vellykket og gjør at turister kommer tilbake, er mat. Matelementet er et av de viktigste fortrinn samisk reiseliv har for vekst. Dette må sees i sammenheng med en stadig økende interesse for lokalprodusert, kortreist mat med vekt på samiske retter.

Det er vesentlig for å videreutvikle reiselivsnæringen å få på plass et system for sertifisering av næringen, og merking av produkter som er en del av dette. Merkevarebygging bør være et mål for reiselivsnæringen, slik duodjiprodukter merkes ”Samiid Duodji”. Det samme må gjøres når det gjelder produkter fra primærnæringene i samiske områder.

Fisketurisme er også en voksende næring. Sametinget mener det må gjøres grep for å øke sikkerheten. Et av grepene må være å ha en såkalt ”kjentmann” med, som kan nyttiggjøre seg tradisjonelle kunnskaper i møtet med naturen.

Da Sametinget avholdt sist plenum på Stortinget, samlet Arbeiderpartiets sametingsgruppe et stort flertall om en merknad for veien videre for prosjektet Samisk Reiseliv. Dette er en satsing fra det Arbeiderpartiledede Olli 2 sametingsrådet i 2012.

Sametinget har gått inn med betydelige midler for utvikling av samisk reiseliv, der styrking av kompetanse, nettverksdannelse og FOU var 3 pilarer i prosjektet. Dagens sameting støtter opp om å videreføre dette nybrottsarbeidet, og det er vesentlig å få i gang et prosjekt sammen med godt etablerte aktører.

Kunnskap om markedet og et nettverk for reiselivsaktørene som ofte er enkeltforetak eller familiebedrift, vil bidra positivt til vekst i denne bærekraftige fornybare næringen. La gjestene ta del i samisk hverdagsliv, smake på vår mat og oppleve den fantastiske naturen – det gir muligheter for samiske reiselivsaktører!

Tenk på den beste ferieopplevelsen din - duftene, lydene, synet, smaken, følelsen. Sånn tenker jeg at besøkende i samiske områder skal oppleve - den beste ferieopplevelsen!

Mariann Wollmann Magga, leder av Sametingets Nærings- og kulturkomite

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse