Annonse
NSR jobber med bredt for å bedre vilkårene for samisk og språk, kultur og samfunnsliv. Dette arbeidet har positive ringvirkninger for alle i hele regionen, og er ikke en trussel mot andres rettigheter eller tilbud, skrive NSRs Runar Myrnes Balto. Bildet er fra reinkappkjøring under Samisk uke i Tromsø. (Foto: Ole Åsheim)

Samisk språk og kultur er ikke en trussel mot andre

Norske Samers Riksforbund (NSR) arbeider for å bedre alle samers vilkår for å utøve kulturen sin, og en stor del av innsatsen vår kommer hele befolkningen til gode. Arbeidet vi gjør for å fremme samisk kultur er absolutt ikke en trussel mot andre, slik man kan bli forledet til å tro hvis man for eksempel leser Ingrid Nordmark sitt innlegg i Nordnorsk Debatt 4. januar, eller et av de mange innleggene til Jarl Hellesvik og Karl-Wilhelm Sirkka i nordnorske aviser den siste tiden.

Tvert i mot tør jeg påstå at vårt arbeid for det samiske bidrar til å berike livene til alle som bor i Nord-Norge. Her følger seks eksempler på mål som NSR jobber for hver dag: 

 1. Sjøsamisk kultur skal blomstre. Det handler om å spre stolthet for det samiske i områdene hvor fornorskningen var hardest. Vi vil den gamle skammen til livs, og bidrar til at flere kan bære kofta i stolthet og føle at de mestrer samisk kultur. Alle skal føle seg som likeverdige deler av det samiske fellesskapet, uavhengig av språklig eller kulturelt utgangspunkt. NSRs nye lokallag på kysten, Loppa sameforening, er et godt eksempel på revitaliseringen av det sjøsamiske.
   
 2. Alle barn og unge skal få mulighet til å lære seg samiske språk. Hver høst må foreldre i hele landet kjempe en kamp for at deres barn skal få skikkelige samisktilbud i barnehage og skole. Vi kjemper sammen med dem, for vi mener at barna har rett til både å lære og å bruke språket i oppveksten. Dette er særdeles viktig, ikke minst med tanke på språkenes overlevelse. Vi bygger også opp språk- og kulturinstitusjoner som sørger for å ivareta og videreutvikle språk og kultur i de samiske områdene. 
   
 3. Kommunene skal gi barna våre samiske språktilbud. Og tilbud til de samiske eldre i helsevesenet. Det er sentrale tilbud til befolkningen på samisk det det handler om når vi arbeider for at kommunene skal innlemmes i samisk språkforvaltningsområde, eller inngå samarbeidsavtale med Sametinget. Ingen ting her handler om forskjellsbehandling og særordninger som tar noe fra noen andre, som onde tunger påstår. Derimot handler det om likeverdige muligheter til alle.
   
 4. Det opprettes nye arbeidsplasser i samiske områder. Derfor har vi gode støtteordninger for næringslivsutvikling på Sametinget, og mottoet vårt er bærekraftige arbeidsplasser. Hvis du bor i et samisk område er det ikke usannsynlig at vi har bidratt til en arbeidsplass i nettopp ditt nærmiljø. Nå satser vi blant annet på utviklingen av gode samiske reiselivsprodukter, og vi har tatt initiativ til et samisk såkornfond. Vi har også en stor innsats for at jordbruket skal opprustes og kunne drives fremover i samiske områder. 
   
 5. Man skal kunne leve av fisken i nord. Derfor kjemper vi for hele kystbefolkningens rettigheter til fiskeressursene. Det er en prioritert oppgave at kvoter skal overføres fra de store trålerne til kystflåten. For denne innsatsen nominerte Fiskeribladet Sametinget til årets navn i 2019 med begrunnelsen: «Ivaretar fjordfiskerne og deltidsfiskerne på en god måte». Samepolitikk sammenfaller ofte med distriktspolitikk, og NSR går stolt foran i kampen for at fisken skal komme lokalbefolkningen til gode – og ikke berike kapitalister sørpå.
   
 6. Det skal være mulig å leve av reindrifta nå og i fremtiden. Reindrift er samisk kultur, den bærer samisk språk, og leverer oss mye av materialet til kulturen ellers. Vi får skinn, bein og horn til håndverket vårt, og blod til matkulturen. Reindriftas vilkår er altså sentralt for det samiske samfunnet, og derfor arbeider vi for at reindriftas arealer må ivaretas for fremtidige generasjon av reindriftsfamilier. Reindriftas rettigheter handler derfor om kulturens overlevelse.

NSR jobber med andre ord bredt for å bedre vilkårene for samisk og språk, kultur og samfunnsliv. Dette arbeidet har positive ringvirkninger for alle i hele regionen, og er ikke en trussel mot andres rettigheter eller tilbud. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse