Det at hele journalistutdanningen ved Samisk høgskole er på samisk, bidrar til å ekskludere samiske journalistspirer som ikke snakker samisk fra utdanningen. Dette var innholdet i NRK Sápmi-saken som satte i gang debatten om samisk utdanning. Foto: Sametinget

Samisk utdanning for alle

Vi behøver at nasjonale utdanningsinstitusjoner i større grad integrerer samisk språk, kultur og samfunn i sine profesjonsutdanninger.

Hvordan kan vi sikre et samisk utdanningstilbud for alle uten å rive ned de eneste samiskspråklige tilbudene vi har i dag? Ved studiestart pågår det en het diskusjon om Sámi allaskuvla/Samisk høgskole sitt ”språkkrav”. For oss sametingspolitikere representerer dette et utdannings- og språkpolitisk dilemma.

Det at hele journalistutdanningen ved Samisk høgskole er på samisk bidrar til å ekskludere samiske journalistspirer som ikke snakker samisk fra utdanningen. Dette var innholdet i NRK Sápmi-saken som satte i gang debatten. Og premisset er selvfølgelig helt riktig, for hvis du er en av de mange samer som ikke snakker samisk, så kan du ikke per i dag ta samisk journalistikkutdanning.

De aller fleste er nok enige i at det er svært dumt at vi ikke har tilpassede samiske utdanningstilbud for alle samer. Men saken er ikke så svart/hvit at det finnes noen enkle løsninger. Et likestilt tilbud er nemlig ikke det eneste tungtveiende hensynet. På den andre siden handler det om det samiske språkets overlevelse.

Det er vanskelig å overdrive viktigheten av institusjoner som Sámi allaskuvla, der alt foregår på samisk. Å ha institusjoner der samisk språk virkelig ”vinner” på daglig basis; der språkforståelse er en forutsetning for å funksjonere fullt ut, er helt nødvendig om språket skal ha en fremtid i vår globaliserte verden. Vi bør være svært stolte over å ha en slik institusjon, og jeg mener det har en ubeskrivelig stor verdi at utdanningene her foregår på samisk.

Men hvis utdanningene er tospråklige, for eksempel ved at forelesningene tolkes til norsk, vil ikke alle hensyn ivaretas da? Innvendingen er relevant, men jeg er redd for at også det kan være et sjansespill.

Det er en nedslående erkjennelse, men dessverre er det som regel slik at norsk vinner når språkene settes opp mot hverandre. Jeg er selv en av de som er tospråklig, men kan norsk bedre enn samisk. Hvis jeg får valget mellom å lese noe på samisk og norsk, så er det altfor enkelt for meg å velge minste motstands vei og lese den norske teksten. Å gi et norskspråklig tilbud på Sámi allaskuvla kan være et risikospill for språkets verdi og stilling der.

Vi har altså to viktige hensyn som står i konflikt. Prinsippet om at alle samer er like mye verdt og har krav på like tilbud på den ene siden, og det at vi må ha arenaer der samisk språk brukes daglig for at det skal finnes samisk språk i fremtiden. Dette er en eksplosiv motsetning som går rett inn i den mest følelsesladede debatten vi har i det samiske samfunnet – nemlig der mange føler seg som annenrangs samer fordi de blir holdt utenfor det gode selskapet der de ikke skjønner hva som blir sagt.

Jeg mener at begge hensynene er svært viktige og må tas på alvor. Men hvordan får vi da til samiske utdanninger for alle uten å risikere å rive ned språkmiljøene vi har rundt dagens utdanninger?

Løsningen må nesten være å utvide tilbudet. Og siden tilbudene på Sámi allaskuvla er og bør være på samisk, så må vi se til andre institusjoner. Vi behøver at nasjonale utdanningsinstitusjoner i større grad integrerer samisk språk, kultur og samfunn i sine profesjonsutdanninger. Hvis du er under utdanning ved en institusjon i Norge, bør det være enkelt å velge å samisk kultur- og samfunnskompetanse som en del av pakken.

Dette er allerede en del av Sametingets arbeid med utdanning, men det spørs om vi ikke burde intensivere det politiske arbeidet på feltet og gjøre ”samisk utdanning for alle” til et av hovedmålene i samisk utdanningspolitikk.

Til sist: I stedet for å tilpasse utdanningene sine til norsk språk bør Sámi allaskuvla stadig utfordres til å gi tilbud til dem som snakker lule- eller sørsamisk. Likeverdighet mellom de samiske språkene er et ansvar for både høgskolen og oss på Sametinget, og her har vi en formidabel jobb å gjøre.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse