Annonse
I nord har vi rikelig med naturressurser og potensiale er stort, men vi mangler arbeidskraft. Den norske velferdsmodellen er avhengig av at vi har en høy yrkesdeltakelse. Det er derfor viktig å legge til rette for at også de som står utenfor arbeidslivet skal få mulighet til å arbeide, særlig i en demografisk fattig landsdel, skriver

Nord-Norge er rik på ressurser - men mangler arbeidskraft!

Ifølge konjunkturbarometeret for Nord-Norge 2017 trenger vi 15 prosent flere arbeidstakere i 2030. Det utgjør 25 000 personer, eller en forholdsvis stor by i nordnorsk målestokk.

I følge konjunkturbarometeret for Nord-Norge 2017 trenger vi 25 000 flere arbeidstakere i 2030. Vi trenger derfor en stor inkluderingsdugnad i arbeidslivet. Nå må alle brette opp ermene og ta samfunnsansvar.

Verdien av arbeid (det evigvarende gullet)

Når NHO Arktis inviterer til årskonferanse i Alta 8. mars handler det om verdien av hva Norges befolkning til sammen skaper av velstand og velferd – verdien av arbeid. Din og min arbeidskraft er Norges viktigste økonomiske garanti. Den utgjør tre firedeler av nasjonalformuen vår. I nord har vi rikelig med naturressurser og potensiale er stort, men vi mangler arbeidskraft. Den norske velferdsmodellen er avhengig av at vi har en høy yrkesdeltakelse. Det er derfor viktig å legge til rette for at også de som står utenfor arbeidslivet skal få mulighet til å arbeide, særlig i en demografisk fattig landsdel.

Behov for en inkluderingsdugnad

Som fag og utviklingsleder på Inko AS i Harstad jobber jeg til daglig med å legge til rette for å få flere mennesker ut i jobb. Jeg er derfor glad for at Statsministeren og hennes regjering ivrer for få flere i jobb og maner til en inkluderingsdugnad (Aftenposten 29.1 2018). Målet er bl.a. at minst 5 prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Inko og de andre inkluderingsbedriftene i nord har god kunnskap om hva som skal til for å lykkes med inkludering. Sammen med NHO har vi utviklet en god metode for å sikre trygg rekruttering til bedriftene.

Ringer i vannet – en metode for arbeidsinkludering

NHO-prosjektet Ringer i Vannet har høstet bedrifters erfaringer med å få flere i jobb, for så å utviklet en systematisk metodikk basert på hva som er viktig for arbeidsgivere når de ansetter en person som har huller i CV-en.  Det unike med metodikken er at man ikke bare tar utgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker, men også i bedriftenes behov for arbeidskraft. En fersk evaluering viser at 57% av bedriften sier at de ikke ville rekruttert disse personene uten tryggheten som Ringer i Vannet-metodikken gir.

Arbeid og inkluderingsbedrifter i Troms og Finnmark

I Troms og Finnmark er seks Arbeid og inkluderingsbedrifter med i NHO sin satsing Ringer i Vannet – Inko i Harstad, Tromsprodukter i Tromsø, Nordtro i Sørkjosen, Aksis i Alta, Marinor i Rypefjord og Fretex Nord-Norge. På vegne av samfunnet har Arbeid og inkluderingsbedriftene i tett samarbeid med NAV et ansvar for å få flere i jobb. Arbeidsinkludering er ikke en kjapp løsning, men baserer seg blant annet på et omfattende tillitsbasert samarbeid med arbeidsgivere. Evaluering av NHO-prosjektet “Ringer i Vannet” viser at metoden virker og at inkluderingspotensialet er stort. 8 av 10 får jobb gjennom prosjektet, og bedrifter med en “Ringer i Vannet”-avtale tilsetter 3 ganger oftere enn andre bedrifter.

God arbeidsmatch

Virksomhetene må få som «vane» å kontakte Arbeid og inkluderingsbedrift i sin region dersom de har behov for hjelp og arbeidskraft over kortere eller lengre perioder. Arbeid og inkluderingsbedriftene sørger for en god match mellom jobbsøker sitt bistandsbehov og ditt behov for arbeidskraft. Vi som jobber i bransjen kan love en god vurdering av kandidater og tett oppfølging. Vår erfaring er at de fleste som kommer til oss har et ønske om å jobbe, men at de pga av ulike utfordringer som hull i CV-en, språk, fysisk eller psykisk helse står utenfor arbeidslivet. Spesielt stiller de med lav kompetanse svakt i møte med arbeidsmarkedet. 1 av 3 ungdommer dropper ut av videregående skole og står i fare for å falle utenfor arbeidslivet. Dette er et stort tap for oss alle som vi kan gjøre noe med.

Sammen kan vi finne gull i gråstein

Som nevnt innledningsvis er det ifølge konjunkturbarometeret for Nord-Norge 2017 anslått at vi trenger 15 prosent flere arbeidstakere i 2030. Det utgjør 25 000 personer, eller en forholdsvis stor by i nordnorsk målestokk. Det står videre i konjunkturbarometeret at de siste 13 årene har sysselsettingen i landsdelen bare økt med litt over 6 prosent, så vi har en lang vei å gå. Skal vi kunne bruke og forvalte ressursene vi har rundt oss i Nord i framtiden må vi legge til rette for arbeidsinkludering. I følge NHO Service ble rekordmange, rundt 9000 av de som stod lengst unna arbeid, ansatt i 2017. Blant de 9000 har en tredjedel lese og skrivevansker, mange har helseproblemer, psykiske problemer, eller rushistorikk. Dette er et bevis på at det nytter å legge til rette for og samarbeide om arbeidsinkludering over tid. I årene som kommer må vi alle ha et mål om at dette tallet skal økes slik at vi kan imøtekomme utfordringene rundt behov for arbeidskraft i Nord-Norge i framtiden. Mange står i dag utenfor arbeidslivet, men med litt tilrettelegging og et godt samarbeid kan flere komme innenfor.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse