Sammen om næringsutvikling

I Tromsø vil vi som ny politisk ledelse at vi skal skape og dele, skriver Jarle Aarbakke

Samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Rødt og SV ønsker vekst i Tromsø.

Samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Rødt og SV ønsker vekst i Tromsø. Vekst krever utvikling av eksisterende bedrifter og etablering av nye private bedrifter. Utvikling av morgendagens bedrifter krever tett samarbeid mellom Tromsø kommune og næringslivets aktører. Samarbeidspartiene hilser velkommen et tett samarbeid med næringslivet i regionen for å nå målet om næringslivsvekst.

Tillit er ikke bare et resultat av, men også en forklaring på de sosiale resultater man har oppnådd i den nordiske modellen. Her er velferds- og utdanningssystemet en viktig løftestang for sosiale investeringer, viser det internasjonale forskningsprosjektet «Forvitring eller fornying i Norden 2014-2030» (NordMod). Det har vært avgjørende for trygghet, tillit og kompetanse til å delta i krevende omstillinger og sikre næringslivets konkurranseevne.

I Tromsø vil vi som ny politisk ledelse at vi skal skape og dele. Og vi vil være tydelige på at vi må skape for å kunne dele. Liksom vi vil måtte dele for å skape. Vi må dele ideer, kunnskap og ressurser.

Vi er enige med det avgåtte byrådet der de i sin Strategiske næringsplan for 2014-2020 peker på behovet for en vekst i det private næringsliv. De peker også på naturlige områder for videre vekst og for nyetableringer og innovasjon i kommunen. Vi vil føye til en viktig presisering - det må være to hovedmål: Ja, vi vil ha flere fremtidsrettede og bærekraftige private bedrifter. Men, vi vil også sørge for at den sterke offentlig finansierte virksomheten basert på nasjonale og internasjonale midler må vokse for å trekke mer ressurser til kommunen gjennom økt konkurransedyktighet.

«Tromsø-regionen med nærmere 100.000 innbyggere er en mangfoldig, dynamisk og spennende region, som tiltrekker seg mennesker fra hele verden. Dette er et godt utgangspunkt for en felles regional satsing på bærekraftig vekst». Slik heter det i kapitlet om næringsliv i Kystens hus-erklæringen fra samarbeidspartiene. Vi ønsker å legge til rette for utvikling i Tromsø-regionen. Kommunen skal være en attraktiv plass å etablere bedrifter, og det skal være gode vilkår for styrking av de bedriftene som allerede er her.

Tromsø har svært mange næringsområder der det er gode forutsetninger for vekst. Sjømat, turisme, marin bioteknologi og kultur, for å nevne noe. Vi ønsker å legge bedre til rette for utvikling og vekst blant annet gjennom en mer effektiv og miljøvennlig infrastruktur, økt boligbygging og flere flytilbud.

Men vi må ikke glemme at Tromsø er mer enn bykjernen. Det er i distriktene store deler av verdiskapningen skjer: I industrien, i landbruket og i fiskerinæringen. I tillegg ønsker vi å fortsette det gode samarbeidet med distriktene og kommunene rundt oss. Her er gode prosesser i gang, eksempelvis med Byregionprosjektet, et utviklingsprogram for byregioner med hovedmål om å «skape grunnlag for økonomisk vekst i hele Tromsøregionen». Jeg har fått i oppdrag å lede fase to av prosjektet, og ser fram til å jobbe helhetlig i samarbeid med de rundt oss. Liksom distriktet er avhengig av byen, er byen avhengig av distriktet. By og land – hand i hand.

Kommunen skal være tilrettelegger, myndighet, tjenesteyter, og stor og viktig kunde for private aktører. Vi vil ha en aktiv, foroverlent holdning. Politisk ledelse og de ansatte må ha en åpen dør. Vi vil gjøre det enklere å finne frem, enklere å få ting gjort når man samhandler med kommunen.

Næringslivet har med rette forventninger om respekt for at de må tjene penger, ofte i sterk konkurranse med andre bedrifter innen sitt segment, både regionalt og nasjonalt. Næringslivet etterspør med rette forutsigbare rammebetingelser og rettferdig konkurranse. Det mener jeg det er i dag, men det er alltid rom for forbedringer. Samtidig etterspør nyvalgte politikere med rette respekt for at man gjennomfører skifte innen enkeltområder der velgerne har gitt tydelig uttrykk for hva de ønsket i valget i september.

Kommunen og næringslivet må ha en gjensidig forventning om respekt for karakteren av de ulike ting vi holder på med. I Tromsø har vi heldigvis et næringsliv som har høye kvalitetsmål og vi har det samme innen offentlig sektor. Vi har til enhver tid mye å lære av hverandre.

Derfor håper jeg næringslivet vil ta kontakt med oss når de mener vi gjør noe for dårlig, når vi kan forbedre oss og når vi gjør noe bra. Så lover vi å gjøre det samme. Jeg håper at vi kan være med på å støtte hverandre når vi får noe til, både enkeltvis og sammen. Jeg sier ikke at vi alltid skal være enige. Diskusjoner og uenighet er sunt – også mellom kommunen og næringslivet. Men vi ønsker samarbeid: Dialog gir bedre progresjon enn monolog.

Dere er hjertelig velkommen på min dør – jeg er lutter øre for innspill og forslag. Jeg lover ikke at ting alltid vil skje på næringslivets premisser, men jeg lover alltid å lytte.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse