Annonse
TEST: UNN-ansatte i kø for å bli testet for korona-smitte sist fredag. Foto: Eskil Mehren

Nå er det ekstra tydelig: Alle profesjoner må være med for at maskineriet skal fungere

For ikke å snakke om renhold, endelig er de ansett som en samfunnskritisk funksjon!

Det norske samfunnet står ovenfor en krise ulikt noe vi har sett i fredstid. Covid-19 har satt strenge restriksjoner på samfunnet og det manes til en storstilt dugnad for å begrense smitteeffekt og omfanget av pandemien. For å få til alt dette er vi totalt avhengige av dyktige medarbeidere, ledere, bedrifter og samfunnet generelt.

I spesialisthelsetjenesten må blant annet sykehus og ambulansetjenesten være både i beredskap og drifte forsvarlig for pasienter som både blir smittet av korona, og ikke minst, alle andre diagnoser som kanskje blir usynlige i dagens store bilde.

Det samme gjelder for primærhelsetjeneste; sykehjem og hjemmetjenesten har sine pasienter/brukere som trenger å få sine behov dekket.

Fagforbundet organiserer medlemmer innen alle yrker og er derfor ikke et profesjonsforbund, vi er imidlertid en arbeidstakerorganisasjon for profesjoner!

I sykehusene ser vi at våre helsearbeidere står på hver dag for at pasienter skal få den beste behandlingen vi kan gi. De viser omsorg og kjærlighet i sine faglige oppgaver. Blodprøver og andre prøver skal tas, og analyseres, alt innenfor gitte tidsrammer.

Ambulansearbeidere ivaretar pasienter før de kommer til sykehus, dette er en høyspesialisert helsetjeneste til innbyggere. Dette er små sykehus på hjul, med medisinsk høykompetente medarbeidere som må stole på hverandre, og jobber på tvers av profesjoner.

Sengeposter og poliklinikker skal fungere, så også alt av teknisk utstyr som pasienter og ansatte trenger i hverdagen. Dette sørger ansatte innenfor teknisk område for.

For ikke å snakke om renhold, endelig er de ansett som en samfunnskritisk funksjon!

På kjøkkenet sørger dyktige kokker og kostverter for riktig og næringsrik mat tilpasset ulike sykdomsforløp og diagnoser. Og for mange pasienter er måltidene et av få høydepunkter i løpet av lange dager på en avdeling

De som i dag sitter med hjemmekontor har virkelig fått kjenne på hvor viktig de ansatte på IKT er. Alt av systemer som er for å overvåke og behandle pasienter følges opp av IKT. Her er det ingen tid å miste, alt må fungere når behovet er der!

Vi må ikke glemme alt administrativt som skal håndteres, slik at maskineriet fungerer. Her kan man bare nevne noen få gjenkjennbare områder; lønn, sykelønn, permisjoner og ansettelser.

Fagforbundet har alltid vært opptatt av bredden i arbeidslivet og helsenorge.

Vi ser nå at samfunnet også ser det vi har sagt; alle profesjoner må være med for at maskineriet skal fungere. Vi må ta vare på de ulike yrkesprofesjoner og se verdien de har hver dag, også etter korona! Det er på tide at vi beveger oss bort fra tenkningen om at kun en yrkesgruppe kan utføre en spesifikk oppgave. Nå må vi tørre å se på yrkesprofesjonen, hva kan de enkelte yrkesgrupper faktisk gjøre, og hvordan kan vi sammen bidra til denne oppgavedelingen? Vi må være nysgjerrige på de andre profesjonene, slik at vi blir kjent med hvordan vi kan samarbeide enda bedre.

Vi må sammen stå klar for å håndtere denne uvirkelige virkelighet! Sammen skal vi ha fokus på rett person på rett plass til rett tid! Fagforbundet vil og skal følge dette opp lokalt.

Tusen takk for innsatsen som gjøres for oss alle!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse