Annonse
IKKE FOR, IKKE MOT: Med likestilling på blå resept er det lite å skryte av fra den sittende regjering, skriver vår gjestekommentator Ragni Løkholm Ramberg.

Sammenliknet med Solveig Horne ser hun jo ut som en illsint rødstrømpe

Dette er likestilling på blå resept, skriver kommentator Ragni Løkholm Ramberg.

Det er ikke akkurat det at Høyre og den mørkeblå regjeringen er mot likestilling – de bare bryr seg ikke så veldig mye.

Det er ikke akkurat det at Høyre og den mørkeblå regjeringen er mot likestilling – de bare bryr seg ikke så veldig mye.

I alle fall bryr de seg ikke nok til å ville gjøre noe for at vi skal få et mer likestilt samfunn. Klarest ser vi dette på blå familiepolitikk. 

Fra 1. juli ble fedrekvoten – og mødrekvoten – i foreldrepermisjonen til sammen åtte uker kortere. Disse åtte ukene er nå til «fri» fordeling mellom foreldrene – i tillegg til resten av permisjonen som ikke inngår i kvoten. Jeg skriver «fri» fordi det er høyst diskutabelt hvor fritt dette valget foreldrene sammen tar når fordelingen av permisjon skal skje, er. For de fleste norske par vil økonomi være en avgjørende faktor når familiens samlede permisjon skal bestemmes. Norske menn tjener fremdeles som oftest mer enn norske kvinner, og da lønner det seg at mor tar mer permisjon enn far. Da er det det som skjer når vi kutter kvotene. Så enkelt er det faktisk. 

Erna Solberg later som om det ikke er så enkelt, og sier at det slett ikke er sikkert at norske fedre vil ta ut mindre permisjon om fedrekvoten kuttes. I sitt eget budsjett legger hun imidlertid inn innsparinger på grunn av at kvoten kuttes. Hun tror med andre ord ikke engang selv på det hun sier. Nokså stusslig, i grunnen. Ikke minst for oss med ambisjoner om et likestilt samfunn. Som sagt, hun er ikke direkte imot det, Solberg. Det er bare andre ting som er viktigere for henne. 

Som for eksempel dette med at folk vet best selv, at familien selv må bestemme hvordan de ønsker å innrette seg (når den tar imot skattefinansiert stønad for ikke å jobbe).

I regjeringen vet de jo at de fleste da bestemmer at mor tar alt ut over fedrekvoten – og at det gir store ringvirkninger på likestillingen i lang tid fremover. Hvem som gjør mest husarbeid, hvem som tar hoveddelen av omsorgen, hvem som gjør karriere og hvem som gjør seg til hovedomsorgstaker hvis forholdet oppløses og det er barna som skal fordeles (og ikke permisjonen). De vet det – men de bryr seg ikke. 

For når disse frie valgene rammer ting de faktisk bryr seg om, da får ikke lenger foreldrene bestemme selv. Selv Høyre mener ikke lenger da at familien vet best. For eksempel den andre permisjonen Høyre har ment noe om i det siste – permisjon fra grunnskolen. Foreldre som rett og slett tar barnet ut av skolen utenom ferien. Isolert sett, for den enkelte familien og for barnet, er dette kanskje den beste permisjonsordningen, og ikke problematisk, men for klassen, for skolen som helhet, for det samlede læringsutbytte, for samfunnet – så er det ikke det beste. Derfor har Høyrebyrådet i Tromsø gjort det enklere for rektorer å nekte slike permisjoner utenom skoleferien. 

Mange vil sikkert kunne være enig i at det er fornuftig, selv om det nok er litt irriterende for de foreldrene som til nå har søkt på og fått innvilget permisjon – og som helt sikkert vet best selv. Det er bare det at Høyre bryr seg når lærere og rektor sier at regelverket er problematisk. De bryr seg, og så legger de begrensninger på permisjonen. Da er det noen ting som er viktigere for Høyre enn at familien skal bestemme alt selv.

Likestilling er dessverre ikke en av disse tingene. Det er ikke viktig for regjeringen, og det er ikke viktig for Høyre. Erna Solberg bryr seg ikke (nok) om likestilling. Hun må likevel snakke om det, for i Norge er det blitt sånn nå at man kan ikke være mot likestilling når man er statsminister, eller si at man ikke bryr seg så veldig om det. Man må late som – i alle fall litt. 

Kanskje er det av denne grunn at Solberg har gjort Solveig Horne til likestillingsminister? Hun foreslo jo å kutte hele fedrekvoten, hun. Ikke eksplisitt uttalt, men i realiteten er det jo ingen tvil om at det var det hun foreslo. Dersom foreldrene har en «god grunn», så skal mor kunne overta fars ti uker. En god grunn må man ha – men slapp av, det vil ikke være noen kontroll med de grunner som ble oppgitt, det blir jo byråkratisk, og det liker ikke Frp. Mer idiotisk politikk tror jeg aldri jeg har hørt maken til: et vilkår så diffust formulert, hvor det annonseres at det ikke vil bli ført noen kontroller? Tøv. Frp har alltid vært mot fedrekvoten, og Horne foreslår å fjerne den. Ferdig snakka.  

Så strategien til Erna Solberg er god, på grensen til genial: Til sammenlikning med Horne ser hun jo ut som en illsint rødstrømpe som vil forby porno, som mener ekteskapet som institusjon må sidestilles med prostitusjon, som går i demonstrasjonstog annenhver tirsdag og spiser rosabloggere til frokost. Men ikke la deg lure. Hun er ikke det. Erna, altså. 

Hun er ikke mot likestilling. Men så mye mer er det liksom ikke å skryte av.

Ragni Løkholm Ramberg er fast spaltist i Nordlys. I sommer er hun vår gjestekommentator.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse