Annonse
Troms idrettskrets er 100 år i år, og feirer seg selv under Idrettshelga i Tromsø om kort tid. Er det da fornuftig å avvikle idrettskretsen noen dager etterpå til fordel for en ny organisasjon med forventet kort levetid, spør Knut Bjørklund. Foto: Nordlys

Sammenslåing av Troms og Finnmark idrettskretser settes på vent?

Er det fornuftig å slå sammen idrettskretsene nå, ettersom det politisk arbeides målrettet for å reversere prosessen for et felles Troms og Finnmark fylke? Skjer dette, så skal det i følge NIFs lov igjen være to idrettskretser som sammenfaller med de nåværende fylkesgrensene.

Troms idrettskrets er 100 år i år, og feirer seg selv under Idrettshelga i Tromsø om kort tid. Er det da fornuftig å avvikle idrettskretsen noen dager etterpå til fordel for en ny organisasjon med forventet kort levetid. Finnmark idrettskrets har et tingvedtak fra 2018 på at de SKAL være en selvstendig krets om Finnmark fylke blir et eget fylke. Det skjønner vi godt.

For Troms idrettskrets er risikoen betydelig med å slå seg sammen med Finnmark idrettskrets nå. Vi har en vesentlig aksjepost i Bardufosstun idrettssenter som vil inngå i et felles bo, sammen med øvrig egenkapital og investeringer. Alt dette må det brukes mye energi og ressurser på greie opp i. Og det kan meget vel måtte skje med nye tillitsvalgte som ikke har noen historiekunnskap som ballast.

Idrettskretsene i Troms og Finnmark har samarbeidet tett i 100 år, og vil kunne fortsette med det uten problemer et par år til. Vi vil da ha en endelig avklaring på regiondebatten, og dermed kunne gjøre disposisjoner med større forutsigbarhet enn hva tilfelle er i dag.

Særidrettene som har fylkesvis organisering sitter fortsatt rolig i båten og har ikke gjort noen framstøt for sammenslåing. Dette fordi de åpenbart mener dagens organisering er best for den aktivitet de daglig skal ivareta ovenfor sine medlemmer. Derfor bør også det ekstraordinær idrettskretstinget inviteres til en åpen debatt, der alternativet om å sette saken på vent er et av alternativene. Idretten i Troms har ingenting å tape på et slikt vedtak. Et annet viktig poeng som idretten bør merke seg er at en sammenslåing nå, med neste ordinære idrettskretsting først om to og et halv år, vil frata idretten en demokratisk rett til å fremme idrettspolitiske forslag for egen idrettskrets på til sammen fire år (fra 2018 til 2022). En slik situasjon skal idretten i Troms ikke kunne akseptere.

Interimsstyret for Troms og Finnmark idrettskrets har utført sitt arbeid etter oppdrag fra NIF. Nå er det opp til idretten i Troms og Finnmark og ta stilling til om dette er godt nok slik den politiske situasjonen er.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse