Annonse
Byvekstpakken gir oss en sårt tiltrengt satsing på transportveier for både myke og harde trafikanter – i en by som vokser med tusen personer per år, skriver Tove Karoline Knutsen. Foto: Yngve Olsen

Samtale over hagegjerdet - hvor går Tromsø?

Regjeringens opptreden i den pågående debatten om byvekstpakkene begynner å nærme seg det skandaløse.

Jeg hadde en interessant samtale med min nabo her om dagen. Han hadde satt seg inn i den mye omtalte byvekstavtalen og ville gjerne melde sitt syn på saken. Naboen har sin arbeidsplass på Kvaløya og kjører bil fram og tilbake fra hjemmet på Tromsøya. Hans kone, som arbeider på UNN, tar buss til jobben, mens begge ungene sykler til skolen. - Når man hører på debatten, sa min nabo, skulle man tro at Tromsøs innbyggere befinner seg på to forskjellige kloder; bilistene på den ene og syklister, gående og bussreisende på den andre. Det er jo bare tull. Jeg er riktignok først og fremst bilist og vil sannsynligvis komme til å betale bompenger. Men jeg er også familiemann. Og vår lille familie består av trafikanter i alle kategorier. For oss som foreldre er det helt avgjørende at ungene kan sykle trygt til skolen. Det beste med byvekstavtalen er faktisk den store satsingen på trygge skoleveier for ungene her i byen, understreket min nabo. 

Byvekstpakken for Tromsø inneholder en omfattende samferdselssatsing som vil tilføre kommunen nesten 8 milliarder. Regjeringen har i Nasjonal transportplan bestemt at byene må finansiere 50 prosent av bypakkene med bompenger. Målet om å oppnå nullvekst i biltrafikken blir også sterkt understreket. Tromsøs byvekstpakke legger derfor opp til en betydelig styrking av kollektivtilbudet, samt oppgradering av gang- og sykkelveier, med et eget prosjekt for trygge skoleveier. Men byvekstavtalen inneholder også en storstilt forbedring av veinettet. Ny tunnel mellom Breivika og Langnes, ny vei til flyplassen, en stor omlegging av trafikken rundt Giæver-bukta og ny bro over til Kvaløya. Byvekstpakken gir oss en sårt tiltrengt satsing på transportveier for både myke og harde trafikanter – i en by som vokser med tusen personer per år.

Hittil har egenbetaling for bilkjøring på utvalgte veistrekninger blitt innkrevd i form av bompenger, særlig i og rundt byene. I dag har vi tilgang til et system som både er rimeligere og langt mer rettferdig enn bompenger; nemlig veiprising. Og selv om det er fullt mulig med skjermingsordninger og ulike former for rabatter også i et bompengefinansiert system, er det hevet over enhver tvil at veiprising treffer mye bedre. Veiprising innebærer at man ved hjelp av et satellittsystem kan kartlegge mer nøye hvor langt den enkelte bilist kjører, til hvilke tidspunkter og hvor mye man forurenser. Man kan spesielt ta hensyn til folk i distriktet og særlig skjerme de som ikke har kollektive tilbud. Det er også fullt mulig, som LO har foreslått, å ta hensyn til den enkeltes inntekt. Veiprising er også mye billigere i drift enn bomstasjonene. 

Arbeiderpartiet fremmet i 2018 et forslag i Stortinget om å sette i gang med å utrede veiprising og starte med piloter. Forslaget pekte på at teknologien finnes og er tatt i bruk i flere land og at Datatilsynet har gitt klarsignal til oppstart her hjemme. Transportøkonomisk Institutt har lenge anbefalt at man så raskt som mulig starter utprøving av den nye teknologien, slik at man kan ha systemet på plass om noen år. Men flertallsregjeringen har vendt tommelen ned – til tross for at det er flertall i Stortinget for veiprising. 

Arbeiderpartiet ønsker også langt sterkere statlig innsats i byvekstprosjektene. Allerede i 2015 foreslo Arbeiderpartiet og SV at statens andel i bypakkene måtte økes fra 50 til 70 prosent. En slik fordeling hadde betydd en innsparing for bilistene her i Tromsø på 1.6 milliarder. Men også dette sa regjeringen tvert nei til.

Regjeringens opptreden i den pågående debatten om byvekstpakkene begynner å nærme seg det skandaløse. Både samferdselsminister Jon Georg Dale og lokale FrP´ere protesterer høylytt mot bompenger, samtidig som regjeringen pusher bompengeløsninger over en lav sko. Hadde finansminister Siv Jensen tatt noen av de milliardene hun har spandert på skattelette til de mest velbeslåtte, kunne hun ha redusert bompengekravet betydelig. Frp har med sin opptreden mistet all troverdighet i denne saken. Løfter om reduserte bompenger faller som stein til jorden med partiets deltakelse i regjering. 

Her i Tromsø er det virkelig grunn til misnøye med regjeringens handlingslammelse. Status så langt er at Erna Solbergs løfte fra 2013 om bompengefri innfartsvei til Tromsø er avslørt som en gedigen bløff, samtidig som samferdselsministeren nekter å forhandle om byvekstpakken. Høyre og FrP bedriver et skamløst narrespill overfor befolkningen i Nord-Norges største by. Høyres ordførerkandidat Hans Petter Kvaal bidrar på sin side med utstrakt vingling mens han hopper fra isflak til isflak - en temmelig uelegant øvelse, for å si det mildt. Det er på høy tid at de borgerlige partiene her i byen tar grep og gir sine partifeller i regjering klar marsjordre: staten må inn med en større økonomisk andel i bypakkene og Tromsø må bli pilot for veiprising, slik Arbeiderpartiet har foreslått. 

Samtalen med min nabo munnet ut i en felles bekymring om hva som vil skje dersom Tromsø velger å skyve på byvekstavtalen. - For hver dag som går ser jeg hvordan problemene øker for folk som pendler fra Kvaløya til byen, sa min nabo dystert. Ofte står bilene bom stille i timevis. Det går ut over den enkeltes familieliv og arbeidsliv, det øker veibelastningen og forurenser lufta. Tromsø kan ikke bære dette stort lenger. Jeg håper virkelig at folk tenker seg om og sier ja til 8 friske milliarder og tidenes investering i byen vår. Det handler om Tromsøs framtid, avsluttet min nabo over hagegjerdet før vi gikk hver til vårt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse