Annonse
Vi håper og tror at stadig flere pasienter og behandlere vil bruke tid på samvalg. Det vil være en klok investering, skriver artikkelforfatterne. Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN

Samvalg - hva er viktig for deg?

Når man søker hjelp for psykiske lidelser kan det være lett å overlate viktige behandlingsvalg til psykologer og leger. De er eksperter på psykiske lidelser, men ikke nødvendigvis på hva som er viktigst for deg. Derfor bør valg om behandling tas av deg og behandleren din sammen.

Psykisk lidelse rammer halvparten av oss i løpet av livet, og er blant de aller største årsakene til sykefravær i Norge. Psykisk helse angår derfor oss alle.

Når vi trer inn i pasientrollen gjør det noe med oss. Det er lett å føle seg liten i møte med behandlere og deres kunnskap om diagnoser, faguttrykk og behandlingsformer. Ofte blir det vanskelig å uttrykke egne ønsker og behov, eller spørre om ting man lurer på.

Samvalg kan gjøre dette lettere.

Hva er viktig for deg?

Det er det sentrale spørsmålet i samvalg. Målet er at du skal kunne ta et informert valg, basert på oppdatert kunnskap og dine egne verdier.

Det finnes ofte flere ulike alternativer for både undersøkelser og behandling, og det er ikke alltid mulig for helsepersonell å vite hva som passer best for deg. Behandlingsalternativer har ulike fordeler og ulemper, og i de fleste tilfeller finnes det ikke fasitsvar.

Mennesker med psykiske lidelser er ikke like, og prioriterer derfor heller ikke likt. Der den ene godtar bivirkninger for å dempe symptomene, ønsker den andre heller å leve med plagene for å kunne være medisinfri. Der den ene satser på livsstilsendring og trening, vil den andre gå i terapi.

Ved psykiske lidelser er det kanskje ekstra viktig å kunne velge selv, og behandlingen virker ofte best når du selv er motivert til å gjennomføre den. Hva hjelper det om symptomene bedres, hvis det som er viktig for deg er å redde forholdet, få orden på økonomien eller prøve deg i jobb?

Derfor bør valg om behandling tas av deg og din behandler i fellesskap.

Samvalgsverktøy gir oversikt

Det kan være overveldende å sette seg inn i alle behandlingsalternativer.

Samvalgsverktøy gir kvalitetssikret og balansert informasjon om hvilke behandlinger som finnes, hva de innebærer, og hvilke fordeler og ulemper de har. Det kan hjelpe deg å gjøre informerte valg om behandling, slik at det blir lettere å diskutere mulighetene.

I sommer ble Norges første samvalgsverktøy for psykose publisert på helsenorge.no/samvalg. Der presenteres Informasjonen både med tekst og gjennom korte filmer med fagfolk og brukere. Brukertesting viser at pasientene opplever verktøyet lett forståelig, nyttig og relevant, og at de ville anbefalt det til andre.

Gi tid til samvalg

Verdensdagen 2019 handler om å gi tid til det som er godt for den psykiske helsa. Alle som har vært pasient eller pårørende, vet hvor viktig det er å bli inkludert og få den tida man trenger, når det lar seg gjøre. Man trenger tid til å forstå, tenke gjennom, og diskutere de ulike mulighetene med behandleren. Mange behandlere er flinke å sette av tid til å involvere pasientene på en best mulig måte. 

Når vi blir syke, kan vi føle at hverdagen rakner. Samvalg kan hjelpe oss å gjenvinne kontrollen og ta en aktiv rolle i behandlingsprosessen.

Derfor håper og tror vi at stadig flere pasienter og behandlere vil bruke tid på samvalg. Det vil være en klok investering.

FAKTA

  • Samvalg er når pasient og helsepersonell «samarbeider om å treffe beslutninger om utredning, behandling og oppfølging, i den grad og på de måter pasienten ønsker. Pasienten får støtte til å vurdere alternativene, ut fra beste tilgjengelige kunnskap om fordeler og ulemper, og til å utforske egne verdier og preferanser» (Kilde: Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019)
  • Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet (Pasient- og brukerrettighetslovens § 3), og en viktig del av brukermedvirkning er retten til å gjøre informerte valg om egen behandling.
  • Forskning viser at pasienter som bruker samvalgsverktøy får mer kunnskap om behandlingsalternativene, føler seg mer informerte og får en klarere bevissthet om egne preferanser og verdier (Kilde: Folkehelseinstituttet - FHI)
  • helsenorge.no/samvalg finnes digitale samvalgsverktøy for mange ulike tilstander. De består av tekst og filmer med helsepersonell og pasienter.
  • Samvalgsverktøyet for psykose er utviklet og finansiert av Helse Vest og Samvalgssenteret på UNN.
  • Helse og omsorgsdepartementet ønsker flere samvalgsverktøy.
  • Fra 2020 skal samvalg inn i all helsefagutdanning i Norge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse