Annonse
SJØMATINDUSTRIEN: Den nye fiskeriministeren, Per Sandberg (Frp), møter kraftige reaksjoner fra SVs stortingsrepresentant fra Troms, Torgeir Knag Fylkesnes.

Per Sandberg, jeg er din busemann

Landkrabber som Per Sandberg bør sendes hjem der de hører hjemme.

Uansett om han er Røkkes nyttige idiot eller en håpløs liberalist på lag med eliten er han fullstendig ute av kurs.

Sandberg er kjent for å se mørke krefter. Nå er det fiskerne og kystens folk som får han til å se busemenn på høylys dag.

Hans dom er klar: Alle som går imot hans omfattende endringer i fiskeripolitikken er per definisjon mørke krefter som ønsker å ødelegge hele næringen.

Den nyslåtte fiskeriministeren vil ikke navngi fienden, men nøyer seg med å si at han vet at de er der, og at han tar kampen mot dem. Korsridderen Per Sandberg er født igjen. For oss langs kysten er det enkelt å se hvem han nå utpeker som fienden. 

Fienden, det er alle vi som går imot at fiskeressurser til svimlende 9-10 milliarder skal tas fra kystsamfunnene og gis til en liten gruppe trålredere med Røkke i spissen. 

De rike skal bli rikere, mens kystens folk generelt og Nord-Norge spesielt skal ranes for ufattelige verdier. 

Fienden, det er vi som ikke klarer å se at Sandbergs Sjømatindustrimelding fører til bedre kår for sjømatindustrien. Vi mener heller at den vil føre til færre norske industriarbeidsplasser og mindre aktivitet på land. 

Fienden, det er vi som ser Sandbergs fiskeripolitikk som en gigantisk frossenfisk-strategi, tilpasset virksomheten til de store trålrederne, og som vil tappe det norske fellesskapet for store verdier.

Dette er en gavepakke til en allerede rik og liten elite. Og det er en idiotisk strategi for lønnsomhet for norsk fiskeri.

Alle vet at vi får mer igjen for fersk fisk. Alle vet at dersom fersk fisk faktisk landes i norske fiskevær vil det være muligheter for milliardindustri. 

Vi, Sandbergs fiende – ”de mørke kreftene” i norsk fiskeripolitikk – vil ha en fiskeripolitikk som tar utgangspunkt i den norske kysten og kystfolket, ikke i strategiene til trålredere og industrialister i det fjerne Østen.

Vi vil ha en ferskfiskstrategi, som vil gi større inntekter til samfunnet som helhet og som legger opp til at verdiene realiseres i Norge og langs kysten – ikke pakkes frossent og sendes på skip østover.

Vi vet hvem Sandberg og hans forgjengere lytter til, en liten gruppe kapitalsterke aktører. Tror Sandberg at deres frossenfiskstrategi er eneste farbare vei for sjømatnasjonen Norge?

Har Sandberg latt seg overbevise om at kystens folk må ofres dersom næringen skal bestå? Eller er han bare en enkel liberalistisk ideolog, som tror at markedet er best til å bestemme og at fiskeressursene utvikles best dersom noen få får kontrollen? 

Uansett om han er Røkkes nyttige idiot eller en håpløs liberalist på lag med eliten er han fullstendig ute av kurs. Landkrabber som Per Sandberg bør sendes hjem der de hører hjemme.

Dette bør være retorikk Sandberg forstår. Eller – kanskje han bør ta seg en lang tenkepause, der ute på havet? Til djupet. Der Draugen ror.

Per Sandberg, jeg er din busemann. Og når jeg er ferdig med pappapermen, da kommer jeg og tar deg.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse