Annonse
Fra folkemøtet med Per Sandberg i Vardø tidligere i år. Foto: Dan Tore Jørgensen

Sandberg, du tok feil!

Vi ser frem til et regjeringsskifte.

Som en søt liten Chihuahua, ble fiskeriminister Per Sandberg rød i kinnene, da han hisset seg opp i debatten om utnyttelsen av fiskeressursene i NRK-1s valgsending den 4. 9. 2017. Sandberg kom med flere direkte feilaktige påstander og skremselspropaganda. Når en minister på en riksdekkende tv-sending forteller at han vet best, og at de som har andre oppfatninger snakker usant, ja, da har han ikke mye respekt for folk.

Fiskeriministeren skremte med at hundrevis, ja, tusenvis av trålfiskere ville bli arbeidsledige om kvoter overføres til kystfiskefartøyer ved en endring av pliktsystemet i trålfisket, samt masse konkurser langs kysten. Da programlederen prøvde å få avklart om ikke dette dreide seg om sikring av arbeidsplasser på land, så ble hun avbrutt med: «Pliktsystemet er veldig komplisert. Det er for vanskelig».  

Kystopprøret deler synpunktet til professor Torbjørn Trondsen ved Norges Fiskerihøyskole: «Fisken tilhører det norske folk i fellesskap! Det er politikernes ansvar å forvalte fisken på vegne av fellesskapet! Hva er problemet med det? Leveringsplikten er ikke et praktisk problem, men et politisk spørsmål hvor det foregår en diskusjon om veivalgene!»

Sandberg, du valgte feil politisk løsning med forslaget om å avvikle pliktsystemet for trålerne. Da ville mesteparten av de 100 mill. kg rund fisk til en førstehåndsverdi på 1,4 milliarder kr tilfalt noen få trålredere permanent. De skulle få stå fritt hva de ville gjøre med fisken, les: sende den til Kina for bearbeiding der. Som plaster på såret skulle kystflåten få 7 % av dette trålkvantumet. Dette var den direkte foranledning til at Kystopprøret ble startet. Du kaller oss et «opprør mot noe som tidligere har skjedd». Men vårt engasjement handler om at fisken er folkets naturressurs som ikke må havne på stadig færre og færre hender, til en liten elite trålredere og børsselskaper. Du har også neglisjert Stortinget ved å iverksette forordninger som fremmer en ensidig utvikling mot færre fartøy.  Igjen er du ikke sannferdig når du benekter at dette faktisk skjer, og vil øke med ditt forslag. Du avskriver disse fakta med ordene «Dette er tøys!»

Kommentarene etter tv-debatten lot ikke vente på seg i sosiale media, her hentet fra Facebook:

Formann Norske Fiskekjøperes forening, Steinar Eliassen, skriver: « En stor forskjell på Sandberg og landslaget er at landslaget forsøker så godt de kan. Sandberg lyg jo direkte rett opp i øyan på både tv-publikum og motdebattanter. En skam rett og slett.»

Fiskekjøper Ann- Kristin Kvalsvik i Akkarfjord og ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen, bestrider din beskrivelse av suksesshistoriene i Hammerfest, for det er jo det stikk motsatte som har skjedd.

Kystopprøret erkjenner at det er suksesshistorier, men Vardø kan være et sannhetsbilde over de mange samfunn som sakte, men sikkert raseres. Ofte er slike suksesshistorier blitt til gjennom oppkjøp av kvoter, altså andres nedgang. Kystopprøret ønsker ikke å fordele skyld. Debatten handler om fremtiden, og om ditt forslag til endring av trålernes pliktleveringer som kun begunstiger noen få. Vi ønsker en fiskeripolitikk som tar hele kysten i bruk, ikke bare noen få steder. Kystopprøret er klar på at forvaltningen av folkets største fornybare naturressurs, fisken, fortjener en bedre ledelse enn den FRP-en Per Sandberg representerer. Sandberg er en del av et regjeringskollegium som han forplikter. Så hans handlinger må jo være godkjent av statsminister Erna Solberg. Han har bebudet omkamp etter valget, altså å legge frem forslaget på nytt. Vi ser frem til et regjeringsskifte.

På vegne av Kystopprøret:

Eva Lisa Robertsen,Vegard Bangsund, Aksel Robertsen, Yvonne Andersen Bangsund, Maria Bertheussen Skrydstrup, Torbjørn Eriksen, Monica Esbensen, Ørjan Soldat Fagermo

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse