Annonse
Bråttsjøene ruller mot Per Sandberg og Solberg-regjeringa i den skjellsettende saka om torskekvotene. Stortinget bør enten avvise Sandbergs forslag eller utsette saka til etter valget, skriver Jens Ingvald Olsen. Foto: Scanpix

Per Sandberg kan stoppes

Som stortingskandidat for Rødt mener jeg at Stortinget enten avviser Sandbergs forslag eller utsetter saka til etter valget.

I Stortingsmelding 20, «Pliktsystemet for torsketrålere», skriver fiskeriminister Per Sandberg i kapittel 5.3, «Rettslige vurderinger», noe som til nå er svært lite omtalt: «Departementet har ikke funnet grunn til å foreta en nærmere vurdering av rekkevidden til dette vernet da det uansett ikke har vært aktuelt for regjeringen å foreslå  endringer  som  kan  vurderes  å  være  i  strid  med  Grunnloven  § 97  eller EMK P1-1.»

Dreier «dette vernet» seg om felleskapets eierskap til de viltlevende marine ressursene, slik det er nedfelt i havressursloven § 2? Nei, det dreier seg om vernet av den private eiendomsretten. Solberg-regjeringa vil av politiske grunner prioritere å forsvare eierne av Havfisk as og Nergård as sine interesser fremfor fellesskapets interesser. Kun 20% av Havfisk as` torskekvote skal inndras, og de to rederiene må betale 100 mill kr som engangssum. De får varig beholde milliardverdier!

Dette er nøkkelpunktet i Stortingsmelding 20 som skal behandles i Stortinget før valget. Som stortingskandidat for Rødt mener jeg at Stortinget enten avviser Sandbergs forslag eller  utsetter saka til etter valget. Det påhviler Venstre, Krf og også Senterpartiet et enormt ansvar i denne saka.

Professor Jahn Petter Johnsen ved Fiskerihøgskolen i Tromsø har i Nordlys 24. mars publisert artikkelen: «Per Sandberg stadfester folkets eiendomsrett». Johnsen skriver at Sandberg bekrefter havressurslovens §2 som klart slår fast at fisken i havet tilhører fellesskapet, og ikke staten. Dette er svært positivt, og viser hvor klar og tydelig havressursloven § 2 er. Dette viser også at kampen for å få samme bestemmelse grunnlovsfesta, som SV og andre har tatt initiativ til, kanskje ikke er den viktigste oppgaven i kampen om fiskeressursene.

Stortingsmelding 20 har en ganske grundig gjennomgang av hvem som vinner og taper på de tre forpliktelsene som fiskeriminister Per Sandberg og regjeringa vil oppheve: Aktivitetsplikt, leveringsplikt (tilbudsplikt fra 2003) og bearbeidingsplikt. Stortingsmeldingas konklusjon er at aktivitetsplikten har en verdi for trålrederiet å slippe unna. Det er bare Havfisk as, gjennom ulike datterselskap i Nordland og Finnmark, som har aktivitetsplikt. Denne verdien settes til 20% av torsketrålkvota, og som skal refordeles til fartøygruppa mellom 11 og 15 m i Nordland, Troms og Finnmark. Hele 80% skal beholdes av Havfisk as! I tillegg er tilbudsplikten verdsatt til en engangssum på 100 millioner kr som de to torsketrålrederiene det er snakk om, Nergård as og Havfisk as, må betale for å slippe. Dette engangsbeløpet foreslås å gå til et fond som skal finansiere omstilling i fiskeværene som rammes av å miste trålfangstene. Verdien av bearbeidingsplikten er satt til null kroner.

Det er likevel overraskende at prof. Jahn Petter Johnsen ikke drøfter Sandbergs konklusjon om hvor grensa mellom fellesskapets interesser og den private eiendomsretten går, men bare konstaterer at at stortingsmeldinga viser at det er et politisk handlingsrom. Og han konkluderer med at dette er viktig i arbeidet for å grunnlovsfeste fellesskapets eiendomsrett til de levende ressursene i havet.

Men hva hjelper det å få bestemmelsen inn i Grunnloven når 80% av torsketrålkvotene er privatisert? Johnsens konklusjon om «at politikerne demper retorikken og benytter muligheten som ligger i stadfestinga av fellesskaps eiendomsrett til å vise styringsansvar.» fungerer dermed kun som bølgebryter mot bråttsjøene som ruller mot Per Sandberg og Solberg-regjeringa i denne skjellsettende saka.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse