Annonse
SV talsmann i fiskeripolitikken, Torgeir Knag Fylkesnes (innfelt) svarer på et tidligere innlegg i Nordnorsk debatt fra fiskeriminister Per Sandberg.

Sandberg ror igjen

I fiskeripolitikken har Sandberg nå kronet markedet til herren, skriver Torgeir Knag Fylkesnes, SVs fiskeripolitiske talsmann.

I fiskeripolitikken har Sandberg nå kronet markedet til herren.

Fiskeriminister Sandberg gjør virkelig alt for å tekke de rikeste rederne og kapitalmiljøene, på bekostning av ungdom og kystsamfunn. Sine motstandere kaller han «ekstreme» og «mørkemenn». Trump Tower rager i bakgrunnen når Sandberg skriver leserinnlegg på nordnorsk debatt 8. september.

De siste 35 årene har det skjedd en rask og ukontrollert endring av norske fiskerier. Og etter at Sandberg ble fiskeriminister ved nyttår har det eksplodert.

  1. Det blir stadig færre båter, rettigheter går fra de mindre kystbåtene til stadig større industrielle båter. Landindustrien forteller at de allerede merker dette – med færre landinger og mindre verdiskaping på land.
  2. Fiskekvoter samles på færre hender, og det fører til en opphopning av rettigheter på færre steder. Færre kystsamfunn får ta del i fiskeriene. Ikke fordi det er dårlig fiske, men fordi de ikke har råd til å være med på prisgaloppen.
  3. Etter at Sandberg ble fiskeriminister, har kostnadene på fiskekvoter og rettigheter gått i været – ofte har det tre- og firedoblet seg. Nå er prisene så høye at til og med fiskere har store problemer med å kjøpe. Vi ser allerede at ungdom med denne politikken stenges ute. Ikke vanskelig å forstå når prisen for en vanlig fiskekvote har gått fra gratis i 2000 til tre millioner kroner i dag.

To grep var det Sandberg trengte å gjøre for å sette fart på ressursranet. Først ut var «instruks-saken» i januar. Her innførte Sandberg regler som gjør at de aller største båteierne kan hamstre til seg rettigheter på fiskebåter helt nede i 11 meter. I realiteten innebærer dette at det blir færre båter og færre kystsamfunn som får tar del i det lukkede fisket.

Deretter fjernet han fylkesbegrensningene, som gjorde hele Nord-Norge til ett marked. Samlet har dette åpnet et stort marked for kjøp av fiskerettigheter for kapitalmiljøer som tidligere har blitt holdt utenfor.

Allerede er vi i en situasjon hvor et tyvetalls familier kontrollerer over halvparten av alle fiskerettigheter. Sandbergs grep akselerer denne utviklingen ytterligere.

Det har blitt sagt at markedet er en god tjener, men en dårlig herre. I fiskeripolitikken har Sandberg nå kronet markedet til herren. Sandberg skriver: «Hvis fiskerne skal få gjort jobben sin og næringen utvikle seg videre som en innovativ og levedyktig næring også i fremtiden trenger fartøyeiere og mannskap å tjene penger under stabile og gode rammebetingelser.» Ja, men det Sandberg sørger for er at inntektene i stadig større grad går til investorer og til å betjene lån, ikke verdiskaping i kystsamfunn. Inntektene skal gå til stadig færre, ikke folket langs kysten.

Sandberg har ikke fått holde på uten at Stortinget har reagert. Både i behandlingen av sjømatindustrimeldingen og i instrukssaken tidligere i år uttalte et enstemmig storting at regjeringen ikke skulle gjennomføre større grep i kvotesystemet før en har hatt en større gjennomgang – i det såkalte Eidesen-utvalget.

Så hva skal Stortinget gjøre når vi har en minister som kjører solo, uten ryggdekning fra de folkevalgte, som glatt overser vedtak, anbefalinger, havressurslov og deltakerlov? Skal Stortinget bare la det skure og gå?

Åpenbart ikke, mener vi i SV, og vi benyttet derfor trontaledebatten for en uke siden til å forslå å «fryse adgangen til å omsette kvoter og rettigheter i kystfiskeflåten i påvente av at Stortinget skal behandle den varslede gjennomgangen av dagens kvotesystem». Det er det logiske neste steget når fiskeriministeren ikke forholder seg til Stortinget. Sandberg er selvsagt livredd forslaget og skriver: «Det vil få helt uoversiktlige negative konsekvenser om slike transaksjoner skal forbys på ubestemt tid». Ja, Sandberg, det vil få negative konsekvenser for de få du kjemper for, men for kystens folk er det et ubetinget gode å stanse denne irreversible utviklingen. For demokratiet det eneste riktige.

Hvorfor støttet kun MDG SVs forslag? Hva med Ap, Sp, V og KrF? De har alle tidligere vært sterkt kritisk til Sandbergs linje. Kom det litt brått på? Var de redde for å ta grep? Usikkerheten i opposisjonen er vanskelig å forstå. Samlet har vi flertall og makt til å stanse Sandbergs ødeleggelser. Hvis de ikke er villig til å handle må en snart kunne stille dem ansvarlig, sammen med Sandberg.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse