Annonse
KAOS: – Vi mener skolen gjorde det riktige valget i denne saken, ved å ikke tillate å fremme bruk og promotering av et (foreløpig ulovlig) rusmiddel, skriver Maria Graff og Christine Stoltenberg på vegne av tilstedeværende elever i 3MK etter dagens opptrinn på Breivang videregående skole. Foto: Sander Johannes Karlsen

Sannheten om skoledebatten

I år skal flere elever stemme for første gang, men alle ungdomspartiene avlyste selv skoledebatten. Hvem er de egentlige ofrene?

På Breivang videregående skole den 30. august skulle det vært skoledebatt. Skolen nektet derimot Unge Venstre å ha oppe sin «legalize it» plakat, som er laget for å fremme en ruspolitikk som tillater et nåværende ulovlig rusmiddel. Vi mener at da skolen nektet Unge Venstre å fremme bruk av cannabis gjennom en plakat, er dette er helt etter loven. På skolens område skal ikke bruken av noen rusmidler i det hele tatt fremmes, vi skal tvert imot forebygge det. 

Unge Venstre mener at de ble nektet ytringsfrihet fordi de ble bedt om å ta ned en kontroversiell plakat. Sannheten er at ingen ble nektet ytringsfrihet, da det var åpent for å diskutere ruspolitikk og legalisering i skoledebatten som skulle ha vært. Ungdomspartiet valgte å ikke respekterte ledelsen sin beslutning angående plakaten, til tross for dette merker vi oss spesielt at Unge Venstre ønsker å fremstå som offer i denne saken, bare fordi skolen ikke ønsker å promotere rusmidler visuelt. 

Fylkesutdanningssjefen i Troms Børre Krudtå mener opplæringsloven er veldig klar. Det står i paragraf 9.6:  «Skoleeigaren skal sørgje for at elevane ikkje blir utsette for reklame som er eigna til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påverke holdningar, åtferd og verdiar, mellom anna på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nytta i opplæringa».

Vi mener at skolen gjorde det riktige valget i denne saken, ved å ikke tillate å fremme bruk og promotering av et (foreløpig ulovlig) rusmiddel. Spesielt fordi Børre Krudtå sendte ut brev til alle videregående skoler i forkant av skoledebatt for å gjøre det klart at plakaten bryter med opplæringsloven. Fylkesutdanningssjefen forteller også at Unge Venstre fikk samme beskjed om å ta ned plakaten på fem tidligere skoledebatter, så hvorfor nektet de så sterkt i dag?

Unge venstre spiller gjennom sitt valgmateriale på idéen om at cannabis både er kult, samt har minimalt skadelige effekter. Hvis dette ikke er «promotering» av bruk, så vet ikke vi. Lærere og andre ansatte på skolen fikk høre at de krenket Unge Venstre sine «prinsipielle rettigheter», at det var skammelig av skolen å nekte Unge Venstre å ha plakaten oppe, og mente dermed det nektet de ytringsfriheten. Samt kommer de med andre sterke påstander, men vi som var vitner til hendelsen opplever ikke at ledelsen fremsto krenkende.

Det var bare journalister fra iTromsø som var til stede under hendelsen, og det bærer dekningen i avisen preg av. Vi opplever dessverre at mange andre medier som dekker saken fremstår som lite kildekritisk. Vi er skuffet for at media har dekket saken så lite nyansert da ingen henvendte seg til uavhengige vitner - elevene.

I år skal flere elever stemme for første gang, men alle ungdomspartiene avlyste selv skoledebatten. Hvem er de egentlige ofrene? Elevene på Breivang, som ble fratatt skoledebatten som skulle finne sted. Ungdomspartiene trakk seg fra debatten, dermed får ikke vi nødvendig innsikt før valget. Vi mener legalisering og ytringsfrihet kunne heller bli tatt opp under skoledebatten som viktige poeng, istedenfor å storme ut i sinne. 

Skrevet av Maria Graff og Christine Stoltenberg på vegne av tilstedeværende elever i 3MK på Breivang Videregående Skole

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse