Annonse
Dersom E8 nå skal bygges på østsida av Ramfjord etter vegdirektoratets kuttforslag, er resultatet fullstendig i strid med det mest sentrale målet for nye veger: økt trafikksikkerhet., skriver Jens Ingvald Olsen. Foto: Vidar Dons Lindrupsen

Sannhetens øyeblikk for E8 Ramfjord

Sannhetens øyeblikk er nå kommet for konsekvensene av at H, V, Frp og Krf våren 2012 brukte sitt flertall i kommunestyret til å stanse E8-bygging på vestsida Ramfjorden, skriver Jens Ingvald Olsen (Rødt).

Dersom E8 nå skal bygges på østsida av Ramfjord etter vegdirektoratets kuttforslag, er resultatet fullstendig i strid med det mest sentrale målet for nye veger: økt trafikksikkerhet.

De siste årene har antall trafikkdrepte i Norge hatt en stor og gledelig nedgang. Det er mange årsaker til det. En av disse kan vi lese om risiko og sårbarhetsanalyen(ROS) i reguleringsplanforslaget for ny E8 i Ramfjord som Statens vegvesen(SVV) la frem i juni 2017:

«1.3.1  Ny versus gammel veg: Trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet har i forbindelse med kurs i virkningsberegning 11.09.13 opplyst følgende: Nye veger vil gjennomsnittlig redusere antallet ulykker med min. 30 %. Norske anslag ligger mellom 30 % og 50 %, mens en tysk undersøkelse sier 30 % sammenlignet med gamle veger i Tyskland.  I kommuneplanen for E8 Ramfjorden er det utarbeidet konsekvenser for ikke-prissatte og prissatte konsekvenser. For prissatte konsekvenser er blant annet ulykkeskostnader vurdert. Her framgår det at den nye vegen vil gi litt færre ulykker, og at det gir en liten gevinst for ulykkeskostnadene. Årsaken til den marginale forskjellen, er at kjørelengden blir lengre enn i dag. Antall ulykker pr. kilometer vil nok gå ned, men på grunn av økt lengde vil effekten av ny veg bli noe redusert.»(side 11) 

Østre trasé er vel 4 km lengre enn vestre, noe som øker ulykkesrisikoen. For å bøte på noe av denne negative virkninga foreslo SVV midtdelere for å unngå møteulykker. Mot det opprinnelige kostnadsoverslaget i 2015 på 2,2 mrd kr endte det på over 2,8 mrd kr. Nå har vegdirektoratet lagt frem en rekke forslag til kostnadskutt for østre trasé.  https://www.nordlys.no/samferdsel/politikk/samferdselsdepartementet/vegvesenets-anbefaling-vil-ha-nye-e8-smalere-og-uten-midtdeler/s/5-34-775345 

Den generelle standarden skal reduseres fra H5 til H4. SVVs planforslag, hvor blant annet bedre trafikksikkerhet i samsvar med nasjonale krav var et av målene, blir nå kraftig svekka. Vegbredde reduseres med 2,5m og midtdelere fjernes. Likevel skal vegen ha 90km/t fartsgrense. Samla kostnad er nå beregnet til om lag 2,4 mrd kr. Samferdselsminister Solvik Olsen(frp) og regjeringa har kun lagt inn et statlig bidrag på 1450 mill kr i nasjonal transportplan. Resten, nærmere 1 milliard kr, skal dekkes av bompenger. Dette på en veg som ifølge Frp skulle bli  bompengefri.

Sannhetens øyeblikk er nå kommet for konsekvensene av at H, V, Frp og Krf våren 2012 brukte sitt flertall i kommunestyret til å stanse E8-bygging på vestsida Ramfjorden. Dersom E8 nå skal bygges på østsida av Ramfjord etter vegdirektoratets kuttforslag, er resultatet fullstendig i strid med det mest sentrale målet for nye veger: økt trafikksikkerhet. Og bompengeregninga blir på ca 1 milliard kr. Litt av en gave fra «bilistpartiet» Frp! 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse