Annonse
Det går mot et klart flertall på Stortinget for å opprette en sannhets- og forsoningskommisjon som skal granske fornorskningen av samer og kvener. Foto: Stortinget

Sannhetskommisjonen kommer – det er valgår i år

Frp får nå monopol på å drive stemmefiske i rørt vann, for ikke å si forurenset vann. Om dette vil gi Frp ekstra oppslutning, gjenstår å se.

Debatten om opprettelse av en sannhets- og forsoningskommisjon som skal belyse fornorskningen av samer og kvener, har rast i flere uker, ikke minst på Nordlys sin debattplattform «Nordnorsk debatt». Nå kan den debatten mest sannsynlig avsluttes, eller i hvert fall ta seg en pause. For etter det vi får tilbakemeldinger på fra det politiske Norge, både sentralt og her i nord, går det mot et klart flertall på Stortinget for å opprette en slik kommisjon.

Arbeiderpartiets ledelse har, etter det jeg får opplyst, ikke behandlet dette spørsmålet. Men forholdet er at både i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag er fylkeslagene til Ap for å få nedsatt en slik kommisjon. I fylkestingene i de samme fylkene er det også flertall for, nedfelt i vedtak bl.a. i Troms fylkesting. Her var det bare Frp-gruppen som stemte mot. Når dette er situasjonen i nord, er det så godt som umulig for Ap sentralt å skulle tvinge gjennom noe annet, om partiledelsen nå hadde hatt ønsker om det.

Dette kan se ut til å gjelde også for Høyre, der partitoppene ser ut til å måtte snu fra et i utgangspunktet negativt syn på en sannhetskommisjon. Det samme gjelder for Høyre sentralt som for Ap, at partiledelsen må ta hensyn til partilagene i landets fire nordligste fylker, som jo huser mesteparten av de samiske samfunnene i kongeriket Norge. Så Høyres partiledelse tenker nok det samme som man gjør i Ap: Å si nei til dette i et valgår, vil skape en partisplittelse som vil være ødeleggende for valgkampen. Det er å be om juling. Det er simpelthen umulig å ta et annet standpunkt. Vi må gå for forslaget om en sannhets- og forsoningskommisjon.

I skrivende stund (onsdag) er Sametinget samlet i plenum, og i løpet av ettermiddagen blir det lagt frem et forslag til vedtak der Sametinget ber Stortinget om å starte prosessen med å opprette en sannhetskommisjon. Forslaget blir selvsagt vedtatt og neste skritt er at saken kommer til behandling i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Derfra spilles ballen over til Stortingets presidentskap, som er det organet som skal peke ut medlemmene i denne kommisjonen og utarbeide mandatet for kommisjonsarbeidet.

Det har på alle måter vært en effektiv strategi fra samisk, politisk hold å lansere forslaget om en sannhetskommisjon ved inngangen til et valgår. Det er liten tvil om at hensynet til valgkampen og stortingsvalget 11. september har medført at særlig de store partiene, Ap og Høyre, har landet på «ja» til sannhetskommisjonen såpass smertefritt, og nesten uten noen bred debatt om saken. Det er ingen stor hemmelighet at det både i Ap og Høyre er mange som tviler på nytten av en slik kommisjon. Men denne poteten har vært såpass glovarm at man har bare måttet slippe den før den skadet partienes valgkamp og kanskje påvirket velgeroppslutningen negativt.

Imidlertid er det ett parti – det eneste som konsekvent har vært mot ideen om en sannhets- og forsoningskommisjon – som nå er meget fornøyd med tingenes tilstand. Nå er Frp så godt som alene om å appellere til dem som er innbitte motstandere av alt som har med samer, samepolitikk og samisk kultur å gjøre. De finnes nemlig, i så godt som alle politiske leire og i hele befolkningen. Frp får nå monopol på å drive stemmefiske i rørt vann, for ikke å si forurenset vann. Om dette vil gi Frp ekstra oppslutning, gjenstår å se. Men det er liten tvil om at Frp-strategene er optimistiske på dette punktet. Å agitere mot grupper som ifølge Frp blir særbehandlet og får urettmessige fordeler, er tross alt et av partiets glansnumre. Og det aner meg at også i andre partier frykter man at den kommende sannhetskommisjonen skal bli et stort stridstema under valgkampen i nord.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse