Annonse
Den arge motstanden mot videre samarbeid med EU i på energiområdet, følger de vante sporene. Den ledes av høyrøstete energiproteksjonister på den politiske venstresiden, skriver Oddvar Nygård. Bildet viser demninga til Alta kraftverk. Foto: Geir Tårnesvik

Sant og usant om EU og norsk vannkraft

Det er altså ideologisk proteksjonisme i velkjent Sp-ånd som styrer argumentasjonen, og skaper et debattklima der det øyensynlig ikke er plass til fakta. For ved nærmere ettersyn er det knapt et eneste spor av dokumentasjon for påstandene som fremsettes av anti EU-lobbyen som uimotsigelige sannheter.

Strømprisene i Norge vil gå opp. Nye strømkabler til Europa vil skade norsk natur og norsk økonomi. Vannføringen i norske elever vil bli påvirket, noe som igjen vil føre til fiskedød. Og Norge vil miste suverenitet over arvesølvet vårt, vannkraften.

Påstandene om hvilke fryktelige konsekvenser det vil få dersom Stortinget vedtar at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke, har haglet de siste ukene. I LO har Fellesforbundet og Fagforbundet valgt å si nei til norsk tilslutning til den nye energimarkedspakken. Også innad i Arbeiderpartiet er det stor tvil ute i organisasjonen, og ca. 100 Ap-ordførere har skrevet under på et nei-opprop. Og i bakgrunnen jubler NEI til EU og EØS-lobbyen.

Den arge motstanden mot videre samarbeid med EU i på energiområdet, følger de vante sporene. Den ledes av høyrøstete energiproteksjonister på den politiske venstresiden. Der svinger man den nasjonalistiske fanen høyt, og rett som det er havner man i tospann med populister både lengst til høyre og til venstre. Nei til alt som kommer fra EU! Det er den automatiske, politiske refleksen i SV, Rødt, og selvsagt Sp.

Det er altså ideologisk proteksjonisme i velkjent Sp-ånd som styrer argumentasjonen, og skaper et debattklima der det øyensynlig ikke er plass til fakta. For ved nærmere ettersyn er det knapt et eneste spor av dokumentasjon for påstandene som fremsettes av anti EU-lobbyen som uimotsigelige sannheter.

Atle Harby er seniorforsker på Sintef og senterleder for Cedren, som er et internasjonalt ledende forskningssenter.  På sin hjemmeside presenterer Cedren seg slik: «Det faglige arbeidet fokuserer på teknologiske og miljømessige utfordringer for framtidas vannkraft, miljøforhold knyttet til vindkraft og overføringslinjer samt forskning på hvordan miljø- og energipolitikk kan forenes. Dette er oppsummert i slagordet vårt, «fornybar energi på lag med naturen». I et innlegg i DN 22. februar i år går Harby på faglig grunnlag i rette med påstandene som motstanderne av Norges tilslutning til EUs energisamarbeid kommer med.

Harby gjengir flere av de viktigste argumentene mot økt energisamarbeid med Europa, og «finner det riktig å rydde opp i de ukorrekte oppfatningene». Han skriver blant annet at uansett hvor mange utenlandskabler vi får, trenger de ikke påvirke vannføringen i norske elver eller skade vannmiljøet på annen måte. Derimot kan nye utenlandske kabler gi Norge store inntekter samtidig som vi øker Europas bruk av grønn energi. Særlig vil dette gjelde vindkraftavhengige nordsjøland i de periodene det er lite eller ingen vind i Nordsjøen. De periodene det derimot blåser friskt produseres det mer enn strømkundene har behov for, og «Norge kan importere nesten gratis vindkraft og spare på oppmagasinert vann som ellers ville gått til å dekke eget strømforbruk».

Harby peker på at både NVE og Cedren har beregnet at nye utenlandskabler på kort sikt vil gi en prisøkning på 1,5 til 2 øre per kilowattime. På lengre sikt er det sannsynlig at økt tilknytning til kontinentet vil gi lavere kraftpriser.

Hva så med suverenitetsavståelse hvis Norge slutter seg til den såkalte tredje energimarkedspakken, inklusive det nye energitilsynet ACER, EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer? I Norge er det Norges vassdrags og energiverk (NVE) som har regulatormyndigheten. Ifølge EU-motstanderne er det på dette punktet Norge vil måtte avstå suverenitet. Hvor de har dette fra, er uvisst. At justisdepartementet har fått utredet saken og konkludert med at Norges deltakelse i ACER ikke innebærer myndighetsoverføring, ser proteksjonistene bare bort fra.

Albert Pototschnig er sjef for ACER og har fulgt debatten i Norge, skriver DN. Han sier at han er både overrasket og smigret. «Smigret fordi folk tror at vi er mye mektigere enn det vi er. Så ble jeg overrasket fordi jeg tror debatten har bommet på hva som er realiteten. Realiteten er i stor grad basert på nasjonale regulatorer, med ACER som koordinerer hva de gjør og hjelper til når de ikke blir enige», sier han til nyhetsbyrået Europower. Uten at ACER-sjefen nødvendigvis er noe sannhetsvitne, er det i hvert fall interessant at han sier det samme som lovavdelingen i Justisdepartementet.

Men alt dette preller selvsagt av på Sp og venstresiden. At fremstående forskere som jobber med å utforme forutsetningene for å gi norsk vannkraft økt betydning i et grønt energi-Europa, korrigerer deres udokumenterte påstander, blir bare oversett av de rettroende. Det er imidlertid vanskelig å forstå at så mange fra den delen av fagbevegelsen som er knyttet til eksportnæringer, også kaster seg på Nei til EU-alliansen i denne saken.

Interessant er det og at MDG ikke har meldt seg på til tjeneste for den proteksjonistiske støysenderen. Tvert imot har sentralstyret i MDG gjort et vedtak som sier ja til norsk samarbeid med EU i denne saken, fordi et grønt energi-Europa bare er mulig gjennom et multilateralt samarbeid. Kommende helg skal saken opp til endelig beslutning i MDGs landsstyre. Signalene tyder på at det vil bli et klart flertall for norsk tilslutning til den nye energimarkedspakken, og nei til norsk proteksjonisme.

I skrivende stund (onsdag formiddag) er det bare noen timer igjen til Aps stortingsgruppe skal behandle denne saken. Hva resultatet der blir, er uvisst. Hvis nei-lobbyen vinner frem vil det være et nytt nederlag for partiledelsen. Det vil også forsterke Aps drift mot venstre og befeste alliansen med Sp-populismen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse