Annonse

Tromsø mangler nær 1800 studenthybler - og køen blir stadig lengre

Kommune og fylkesmann kan bidra med lobbyvirksomhet for at Tromsø kan få et større tilskudd fra regjeringen.

Et av de viktigste bidragene til studentbyen Tromsø sitt omdømme, er studentenes boligsituasjon.

Jeg vil anslå at det mangler nær 1800 studenthybler. Og det vil stige de neste årene, fordi det er en betydelig vekst i søkningen til UiT - Norges arktiske universitet.  Bare i år hadde nesten 3000 studenter behov for tak over hodet, men fikk avslag på søknaden om studentbolig.

De må prøve seg på det private boligmarkedet, men det er også er presset, og ofte en dårlig løsning. Fordi det er dyrt og ofte ikke har den kvalitet som er ønskelig.

Siden 2009 har vi sett en dobling av søkertall til Norges arktiske studentsamskipnad. Det blir stadig flere studenter som søker til Tromsø, men vi klarer ikke å holde tritt med studentboliger.

I søkerbunken prioriteres utenbys og ferske studenter. Bare rundt en tredel av de 3000 som fikk et tak over hodet er norske, for utvekslingsstudenter går foran i køen, og studenter med bostedsadresse i Tromsø, kommer sist i prioriteringen! Prioriteringen av utenlandske studenter kan forsvares, for det er vanskeligere for dem å finne både bolig i det private markedet og jobbmulighet for å finansiere leien - og i Tromsø er det dyrt å leie!

Både Tromsø, Bergen, Oslo og Trondheim har store utbygginger med flere tusen enheter. I år havnet Tromsø bak i køen for statlige tilskudd. Regjering og kommune må ta et ansvar for både bedre bosituasjonen så vel for studentene med røtter i byen, som for studentene som flytter til byen Tromsø.

Kommune og fylkesmann kan bidra med lobbyvirksomhet for at Tromsø kan få et større tilskudd fra regjeringen. Dette bekreftes ved at Kunnskapsdepartementet nå definerer Tromsø som et pressområde, så da forventer man at departementet bevilger de pengene som er nødvendige. Hvis ikke, demonstrerer departementet et stort sprik mellom ord og handling.  I sum må offentlige instanser bidra til en rimelig bosituasjon for studentene, og statlige tilskudd skal være et supplement til det private boligmarkedet.

Årets Studentparlamentet ved UiT- Norges arktiske universitet, vil med dette takke for årets julegave fra fylkeskommunen, og Tromsø kommune likeså, for de 250 flere studentboliger. Disse 250 boenhetene er vi meget takknemlige for. Men tankene går til det pressete boligmarkedet i byen, så det er det lov å ønske seg større julegave fra regjeringen i det nye i året: tilskudd til å bygge nye studentboliger i Tromsø, som Tromsø trenger sårt!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse