Annonse
Tor Ingebrigtsen klarte ikke å skape engasjement og arbeidsglede blant sine ansatte. Snarere tvert i mot, man skal ikke jobbe lenge ved sykehuset før man merker at det er mye frustrasjon og resignasjon i gangene, skriver Aslak Lima Braut. Foto: Nordlys

En dyktig byggmester - men sviktet i å skape arbeidsglede på UNN

Tor Ingebrigtsen har vært en dyktig entreprenør. Men som direktør vil han ikke bli savnet.

Tor Ingebrigtsen sviktet på et viktig område: Han klarte ikke å skape engasjement og arbeidsglede blant sine ansatte.

Det er ingen tvil om at Tor Ingebrigtsen har oppnådd mange av målene sine gjennom sine 11 år som direktør. Mot alle odds klarte han å snu mangeårig økonomisk underskudd ved UNN til overskudd. På den måten fikk man muligheten til å bygge pasienthotell, PET-bygg, og ny A-fløy som åpnes til sommeren. Dette er investeringer som UNN forhåpentligvis vil ha glede av i årene som kommer, og som vil bli stående som storslåtte monumenter over byggmester Ingebrigtsens regjeringstid.

Men det er ikke til å komme fra at de blanke glassfasadene har hatt sin pris. Byggene er betalt med periodevise innkjøpsstopp, ansettelsesstopp, og innstramninger mot å dra på kurs. Flere avdelinger ved sykehuset sliter med å oppfylle kravene til god og forsvarlig behandling på grunn av kapasitetsproblemer og underbemanning. Særlig er mangelen på spesialsykepleiere merkbar. Og det er vel knapt noen avdelinger igjen som oppfyller nasjonale standarder for utdanning av nye legespesialister. Om dette ikke tas tak i, kommer en allerede prekær bemanningssituasjon til å bli enda verre i årene fremover. Dyktige spesialister vokser ikke på trær. Vi kan ikke satse på å importere spesialister fra Sør-Norge eller utlandet. Vi må belage oss på å utdanne dem selv. Bare slik kan vi få dyktige medarbeidere som blir i byen og ved sykehuset.

For selv om Tor Ingebrigtsen var en dyktig byggmester, sviktet han på et viktig område: Han klarte ikke å skape engasjement og arbeidsglede blant sine ansatte. Snarere tvert i mot, man skal ikke jobbe lenge ved sykehuset før man merker at det er mye frustrasjon og resignasjon i gangene. En god leder må tro på sine ansatte og bry seg om de problemene de møter i det daglige. En slik leder kan inspirere til å sette kollektive målsetninger som man strekker seg etter i lag. 

Med en HR-avdeling som stadig eser ut, kunne man villedes til å tro at de ansatte var viktige for sykehuset, men alle signaler ovenfra tyder på det motsatte. Man må kjempe hardt for å få den utdanningen og kompetansehevingen man har tariffestet minstekrav på, slik at man kan holde kunnskapsnivået stabilt. Å bygge en virkelig kompetansebedrift et universitetssykehus verdig, er foreløpig en utopi.

Når styret nå skal finne en arvtaker, må man lete etter en direktør som ønsker å drive sykehus, ikke bare bygge det. Funksjonelle og moderne lokaler er selvsagt viktig, men helsetjenester skapes først og fremst av dyktige, kompetente, og oppdaterte medarbeidere. Medarbeidere som føler at den jobben de gjør blir verdsatt. La oss ta en pause i oppussinga. Det er på tide å satse på folk i husan.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse