Gjennom 60 år er det bygd opp et unikt nordnorsk utdanningssted innenfor teknologi og ingeniørfag ved Høgskolen i Narvik, nå UiTs fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, IVT.

Sats på fortrinn – i hele Nord-Norge

Dersom man av en eller annen grunn vil redusere antallet fakultet, er det vår klare oppfatning at all ingeniørutdanning i nord i fremtiden må ledes og styres fra fakultetet i Narvik.

Det pågår for tida enda en diskusjon om strukturen ved landets tredje største universitet, UiT Norges arktiske universitet. I slutten av mai skal et utvalg levere et forslag til styret, som igjen avgjør UiT-organiseringen i slutten av juni.

Vi forutsetter at den prosessen ivaretar hele landsdelens og spesielt næringslivets behov for fremtidskompetanse – og ikke bare er innadvendt.

Fra vårt ståsted midt i Nord-Norge, i teknologi-byen Narvik, konstaterer vi det selvfølgelig: Landsdelen har behov for mer og høyere kompetanse. Flere fagfolk – og flere med bachelor og masterutdanning.

Vi er i teknologenes tidsalder. Realfag- og ingeniørkompetanse er en akilleshæl for mange virksomheter innen privat og offentlig sektor. Fra industriregionen Helgeland til Svalbard. Videre vekst og lønnsomhet forutsetter god og nær utvikling av kompetanse på alle ledd.

Gjennom 60 år er det bygd opp et unikt nordnorsk utdanningssted på dette feltet, ved Høgskolen i Narvik, nå UiTs fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, IVT.

Det er ikke vår oppgave å ta detaljert stilling til organisering av universitet. Men vi stiller noen krav til prosessene og resultatene; krav som bygger på at ingeniørutdanningen i hele landsdelen må styrkes, ikke svekkes, og at det nordnorske samfunnsoppdraget ivaretas.

Vi legger ikke skjul på at det politiske og næringspolitiske miljøet rundt oss er meget forundret over prosessen. Først går man igjennom en lang periode, flere år, med nordnorsk dragkamp om hvorvidt en høgskole er bra nok og om hvilket universitet ingeniørutdanningen skal knyttes til. Det ender med at Høgskolen i Narvik fusjonerer med UiT i Tromsø, med et regjeringsvedtak om et fakultet styrt fra det sterke teknologiske miljøet i Narvik.

Vel ett år etterpå er skriftlige avtaler og kongelige resolusjoner som luft. De gjelder ikke lenger. La oss ta det særdeles forsiktig:

Sånt bygger ikke nordnorsk tillit, og det bygger heller ikke positivt omdømme for landsdelens fremste kunnskapsvirksomhet.

Kan hende det er vektige argumenter for enda ei omorganisering. Men når vi i næringslivet og offentlig sektor opplever at det innen utdanning og forskning i teknologifag trengs mer kraft, utadvendthet og aktiv tilstedeværelse i hele landsdelen, uroer det oss at universitetene lar ei omorganisering følges av enda ei utredning.

Vi i Narvikregionen har gode møtearenaer med universitetsledelsen og rektor, og de er ikke ukjente med våre forventninger:

Vi trenger flere i Nord-Norge med realfagskompetanse. Fakultet i Narvik og tidligere Høgskolen har «alltid» bidratt– og må i samråd med det offentlige og næringslivet fortsette med det.

Dernest er det avgjørende at fakultetet i Narvik – og UiT i denne sammenheng – fortsetter og forsterker sin nordnorske strategi, med et solid fagmiljø på campus og samtidig studieformer som gir mulighet for fortsatte desentraliserte og også nettbaserte studier.

Narvik-fakultetet har for tida nærmere 200 studenter i Alta, Bodø og på Mo. I tillegg er det nærmere 300 av 1.600 studenter som tar en del av utdanningen nettbasert.

Disse studieformene kan styrke muligheten for å løse utdanningens nordnorske samfunnsoppdrag. Universitet, næringsliv, lokale og fylkesmyndigheter må sammen bidra til at de blir videreutviklet. Fordi det gir bedre og mer direkte kontakt mellom næringsliv og akademia og myndigheter.

Og viktigst av alt; fordi ungdom som utdanner seg i landsdelen og i egen region, oftere forblir verdiskapere her, i stedet for å utdanne og bosette seg i storbyer og i sør.

UiT Norges arktiske universitet skal og må opptre og organisere seg samlende for hele Nord-Norge. Det gir også UiT legitimitet som landsdelsdekkende at det teknologiske fakultetet er lokalisert til Nordland og Narvik. Denne strategien må UiT holde fast ved.

UiT har i dag åtte fakultet. Ingeniørutdanningen ved universitetet er fordelt på to fakultet, ett i Tromsø og ett i Narvik, hvorav fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT i Narvik) har den alt overveiende andelen av denne.

Dersom man av en eller annen grunn vil redusere antallet fakultet, er det vår klare oppfatning at all ingeniørutdanning i nord i fremtiden må ledes og styres fra fakultetet i Narvik.

Det teknologiske fakultetet i Narvik utgjør et nordnorsk fortrinn. Enda mer styrke bygges ved å satse på fortrinn, i hele landsdelen, ikke ved å samle all ledelse i Tromsø.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse