Annonse
Foto: Ynge Olsen

Sats på Nord-Norge uten jernbane!

Fornuft og følelser spiller ikke alltid godt sammen. For tiden regjerer følelsene i Nord-Norge. Resultatet kan bli ufornuftig.

Nord-Norgebanen er dessverre blitt en prinsipp- og symbolsak for folk nordpå. Det er i ferd med virkelig å gå prestisje i saken. Bygging av banen tas som synliggjøring av om Nord-Norge er med, og likebehandles med resten av landet, eller ikke. Under det hele ligger en gammel kollektiv mindreverdighetsfølelse, en følelse av å bli stemoderlig behandlet ift. resten av landet. Følelsen er nå vekket til en entusiastisk bølge.

Satsing på Fergefri E-39 på Vestlandet brukes som vitne på at «de får og ikke vi». E-39 prosjektet er til dels preget av gigantomani, og er lett å ty til for banetilhengere i nord. Prosjektet vil neppe gjennomføres i nåværende planomfang. Argumentet om at «nå er det vår tur», holder forutsatt at to gale bli en rett. Når følelsene blir sterke, preller faktabasert argumentasjon og logikk av, og man hengir seg til luftige drømmer. Bare banen kommer skal alt bli så mye bedre i fremtiden. Populistiske politikere kaster seg på bølgen i stedet for å komme opp med realistiske alternative satsinger. Hva ville tilsvarende satsing på veinettet betydd økonomisk, miljømessig? Hva med tidsfaktoren som er viktig for sjømatnæringen?

I sin iver glemmer banetilhengerne at man må se på hele logistikken. Jernbane Fauske - Tromsø, evt. Narvik - Tromsø har lite for seg, om man ikke også bygger ut lokalveinettet og utbedrer Nordlandsbanen kraftig. Den går i dag med sterkt forurensende dieseldrift og har nesten ikke krysningspunkter. Tilsvarende må Ofotbanen og SJ sørover utbedres. Vi snakker da fort om ikke bare 120-150 milliarder, men kanskje det dobbelte. Vil svenskene være med på sin side? Samtidig må veitransport avgiftsbelegges. Det vil virke til fordel for bane, men virke negativt konkurransevridende for norske transportører ift utenlandske. Er det da realistisk å få til? Hvorfor kommer ikke sjømatnæringen og andre næringer sterkere på banen dersom de ønsker jernbane? Hva med turistnæringen? Med 60% av strekningen i tunnel, kan man glemme Nordkapp og turismen ellers. Bergensbanen har til sammenligning ca. 15%.

Et tankekors er det at høyhastighetsbane Oslo – Trondheim hhv Stavanger er skrinlagt. De er ikke regningsvarende, selv med dagens lave kapitalkostnader. Det spørs om Dovrebanen nord for Lillehammer, Raumabanen og Sørlandsbanen sør for Skien i det hele tatt hadde blitt bygd i dag med det moderne samfunns forutsetninger. Kanskje heller ikke Bergensbanen. Jernbanen var i et uutviklet samfunn revolusjonerende. Historikere refererer til jernbanens betydning for utviklingen i USA og Afrika i en tid hvor bil og fly ikke fantes, som om dette er tilfelle i dag. Det moderne samfunn har alternativer, og disse blir stadig mer miljøvennlige. At bygging av jernbane i en periode vil medføre langt større klimabelastning enn veibygging må heller ikke glemmes. 

Så viser meningsmålinger i VG at hhv 78% i Troms og Finnmark og 60% i det ganske land, vil ha banen bygd. Som man roper i skogen får man svar. Det er greit å være for noe staten og ikke en selv, skal betale. Man kunne like gjerne spurt om folk vil ha gratis tannlegetjenester.

Sats på Nord-Norge! Politikere: Kom med alternative planer i en størrelse som Nord-Norgebanen, en satsing som monner. Ikke kast dere på populistiske bølger styrt av følelser og lettvinte meningsmålinger.

Her er mer lesning fra fagtungt hold:

https://www.mtlogistikk.no/artikler/nord-norgebanen-e39-og-andre-drommerier/471905?fbclid=IwAR1pLt8I8YyKxirV6bOxQsMnyhvxAfMrzOqqcDIAkdDSl9tj5AcNVY1Ejt0

https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/10bd4fb3ab4d45f2af36323e89d62487/konkurranseanalyse-av-markedet-for-godstransport.pdf?fbclid=IwAR3h1hascOdCQ0fjTZ5GHBXzY1ETTZm-IBi6YCRKfdt81pFGwB23T2-ZlE4

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse