Annonse
Problemet med sauene til bøndene på Straumfjordeidet i Nordreisa er at de er opplært og vant til å beite utenfor husene til folk i Straumfjorden, langs E6 og langs de kommunale veier. De er aldri blitt jaget til fjells, men er enten kjørt eller jagd langs veien utover fjorden til sitt «faste sommerbeite»: hager og innmark til befolkninga i Straumfjorden, skriver to grunneiere i bygda. Foto: Gisle Halvorsen

Er det virkelig lov å sende sauer på beite langs E6 og inn på andres eiendommer?

Nå har de gått til jordskifteretten for å tvinge oss grunneiere til å gjerde sju kilometer langs E6, så de unngår problemet med at sau blir påkjørt og de taper inntekter.

Her i bygda er vi ikke plaget av måsen, som i Tromsø, men av sau som hele sommeren vandrer langs veien.  Att og fram, hele døgnet, mer enn to måneder i strekk.

Det er sauer som bønder i enden av fjorden har transportert eller jaget til oss, fordi de selv mangler, eller ikke ønsker å bruke, egen mark til beite for dyra. Totalt skal det være snakk om ca 1300 vinterfora sau – pluss 2 til 3 lam pr. sau som kommer til hver sommer. Med smått og stort blir det ca. 4500 dyr.

Hvordan ville bøndene reagert, hvis vi gjorde det samme mot dem? De ville garantert reagert med sinne og sendt hunder etter dyra.

Nå har de gått til jordskifteretten for å tvinge oss grunneiere til å gjerde sju kilometer langs E6, så de unngår problemet med at sau blir påkjørt og de taper inntekter. Et slikt gjerde vil ikke hjelpe oss, men gjøre problemet enda større.

Og ikke nok med det, de forlanger også permanent beiterett på alle eiendommene i bygda. De gjør altså krav på å overta råderetten over inn- og utmarka vår. Det har vi overhodet ikke noen som helst planer om å godta.

Faktum er at de egentlig ikke mangler beite på egen eiendom til dyra sine, men det er jo sikkert mye mer behagelig for dem å ta andres eiendommer i bruk. Da slipper de å ha sauene rundt egne hus gjennom sommeren.

Nei, kjære bondemann og -kvinne. Bruk egen mark til beite og ikke plag andre med deres næringsvirksomhet. Enhver fornuftig næringsdrivende forstår at man ikke kan drive næring på andres eiendom, uten samtykke.

Bøndene sier de har rett til “streifbeite”, siden dette har skjedd “til alle tider” på våre eiendommer.

Det er ikke sant. Da vi vokste opp hadde flere gårder i fjorden egne sauer. Akkurat så mange at det var nok til familienes eget forbruk av kjøtt. Disse sauene ble på våren jagd opp på fjellet. Deretter så vi dem ikke igjen før om høsten.

Vi husker godt at vi som barn i flere uker var på leiting etter sauene, før vi endelig hadde funnet alle. Alltid høyt til fjells og langt unna gårdene ved sjøen. Ingen andre gårder hadde selvsagt tilgang til våre eiendommer på sommeren. Det ville ødelagt for høstinga av foret vi alle var avhengig av for å ha nok mat til dyra gjennom vinteren.

Problemet med sauene til bøndene på Straumfjordeidet i Nordreisa er at de er opplært og vant til å beite utenfor husene til folk i Straumfjorden, langs E6 og langs de kommunale veier. De er aldri blitt jaget til fjells, men er enten kjørt eller jagd langs veien utover fjorden til sitt «faste sommerbeite»: hager og innmark til befolkninga i Straumfjorden.

Bøndene påstår at det er sauene selv som finner veien ned til gårdene, etter at de har jagd dem fra Straumfjordbotn og over Fàhttavàrri. Det er også en usannhet. Noe alle kan bevitne som har sett sauene starte vandringa fra fjordbotn og utover langs E6 på våren.

Det er selvsagt behagelig for bonden, som da kan bruke bil når han skal “gjete flokken” sin. I den grad han løfter en finger for å sikre at sauene ikke er til plage for andre – og selvsagt at de holder seg langt unna den sterkt trafikkerte E6, der risikoen for påkjørsler og alvorlige ulykker er svært høy.

Ved å gjerde langs E6 får sauene en enda mer konsentrert vandring på våre eiendommer. Det vil med stor sannsynlighet føre til at våre vannbrønner og drikkevannskilder (vi har ikke kommunalt vannverk i store deler av Straumfjord) blir forurenset av saueskit. Alle som har fulgt med i nyhetssendingene i sommer vet hva det fører til, jfr. Askøy og tusenvis av syke innbyggere.

Nå er det tidlig på sommeren, men snart er veien nedenfor husene en sammenhengende svinesti med saueskit over alt. Det fører til svermer av spyfluer som gjør det umulig å sitte ute, hvis det skulle bli et lite solgløtt.

Maken til frekkheten disse bøndene legger for dagen skal man lete lenge etter! Eier de ikke skam? Og kan en slik praksis, som nå har foregått i mer enn 20 år, være lov? Vi bare spør.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse