Annonse

Den savnede debatten

For å anerkjenne den samiske kulturen og miljøet som er her i byen fins det mange gode tiltak. Blant disse er det å etablere et samisk hus for å promotere samisk kultur ovenfor lokalbefolkningen samt turister.

Brødtekstbilder: 
Det handler om at de samiske innbyggerne våre skal kunne få sitt språk og sin kultur anerkjent.

Tidligere i år valgte Høyres høytstående listekandidat Bodil Ridderseth Larsen å gå hardt ut i media for å kritisere oppsettingen av samiske skilt i Tromsø.

Etter hennes “solo-utspill” gikk Tromsø Høyre tilsynelatende under jorda for å slippe å ta ansvar for hennes utspill. De har enda ikke kommet ut av jorda når det gjelder samisk politikk.

Kritikk mot samer og den samiske befolkningen i Tromsø er ikke noe nytt blant enkeltpolitikere i Høyre. Likevel er det slående hvor lite villig de er til å ta et oppgjør med holdningene og tankesettene som kommer i tid og utid fra enkeltmedlemmer i partiet.

Er dette fordi de ikke innser hvem de velger til å representere sitt parti eller er det for å sanke stemmer fra andre som deler negative tanker rundt samer og samisk kultur?

Tromsø by har over tid utviklet seg til en svært flerkulturell by, både med et internasjonalt anerkjent universitet med mange utvekslingsstudenter, og fra nye landsmenn fra både Skandinavia og det større utland. En del av dette mangfoldet er også den samiske og kvenske kulturen, og dette må anerkjennes.

For å anerkjenne den samiske kulturen og miljøet som er her i byen fins det mange gode tiltak. Blant disse er det å etablere et samisk hus for å promotere samisk kultur ovenfor lokalbefolkningen samt turister.

Et annet tiltak er å forbedre og satse på samiskundervisningen i grunnskolen. Dette ved å bidra til å utdanne flere samisklærere og legge opp undervisningen på en god og attraktiv måte så de som måtte ønske det kan få et godt innblikk og opplæring i blant annet samisk språk, historie og kultur. Sist men ikke minst må man fortsette å innføre tiltak som samisk skilting av stedsnavn her i byen.

Som jeg sa tidligere i år så handler ikke slike tiltak om meg og andre nordmenn som ser vårt morsmål hver dag, men det handler om at de samiske innbyggerne våre skal kunne få sitt språk og sin kultur anerkjent.

Vi må anerkjenne og satse på vår urbefolkning og deres kultur her i Nordens Paris, særlig hvis Tromsø skal kunne fortsette å profilere seg som den Arktiske Hovedstaden.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse