Annonse
Svalsatelitt på Svalbard. Foto: Arkiv, Nordlys

Seier for en framtidsrettet industri

Et flertall i Næringskomiteen reddet Norges satsing på romindustrien.

Det er grunn til å gratulerer det gode arbeidet som også flere representanter fra nord har gjort i denne saken. Det er oppløftende.

Regjeringens forslag til statsbudsjett innebar en kraftig reduksjon av Norges innsats i den europeiske romfartsorganisasjonen ESA.

Av Høyre-politiker og tidligere byrådsleder i Tromsø kommune, men også daglig leder for Senter for fjernmåling i Tromsø, Øyvind Hilmarsen, ble forslaget omtalt som et arbeidsuhell på et frokostmøte med NHO i september. Han mente bestemt at dette ville endre seg når budsjettforhandlingene var klare.

Men budsjettforhandlingene har dratt ut i langdrag. Det er fare for regjeringskrise om det ikke blir enighet mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF.

Alt tydet på at hensynet til romfartsindustriens ve og vel, og knappe 300 arbeidsplasser i Nord-Norge, druknet i bråket om drivstoffavgifter, bilpakker og skattekutt i budsjettforhandlingene.

Samtidig spøkte en viktig frist i bakgrunnen. På ESAs ministerrådsmøte 1. desember skal nemlig regjeringen melde inn hva de kommer til å bruke på satsingen de neste årene. Og med budsjettkuttet på 75 prosent som eneste veiledende vedtak, ville industrien måtte forholde seg til det som en realitet.

For hver krone Norge puttet inn i satsingen, har det generert store verdier i næringslivet - og spesielt i Tromsø, Svalbard og Andøya. Ikke bare for romfartsmiljøet med KSAT og Spacetec - som i Tromsø har hatt en imponerende utvikling og vekst de siste årene - men også for tilknyttede næringer.

Det er mye som tyder på at denne industrien vil være avgjørende i et grønt skifte, og en mulighet for å skape kompetansearbeidsplasser i en voksende industri. Norge og Nord-Norge har alt å vinne på å satse på denne industrien, med fallende oljepris og økende ledighet i olje- og energibransjen. Romindustrien sysselsetter i dag mer enn 1200 ansatte – og mange av dem sitter i nord. 

ESA-programmene er også en forutsetning for Copernicus-satsingen, som Krf og Venstre sørget for å få gjennom i fjorårets statsbudsjett.

Nå har altså Næringskomiteen kommet med et bindende vedtak som vil få gjennomslag i Stortinget: Norge skal videreføre satsingen i ESA-programmene på samme nivå som før. Og Stortinget skal utrede en ny strategi for romfartsindustrien i Norge. Arbeiderpartiet, SV, Venstre, Krf og Senterpartiet stemte for forslaget, mot Høyre og Frps stemmer i komiteen.

- En vanvittig seier for Nord-Norge, sier en av initativtakerne bak forslaget, Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Vi istemmer Knag Fylkesnes jubel. Det er grunn til å gratulerer det gode arbeidet som også flere representanter fra nord har gjort i denne saken. Det er oppløftende.

Det er forståelig at regjeringspartiene ikke ønsket å kneble sine egne i budsjettforhandlingene. Men når så mye sto på spill, er det gledelig å konstatere at vi har stortingspolitikere som tar ansvar og sørger for bærekraftige framtidsutsikter i en spennende og viktig næring. 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse