Annonse
Vidar Eng er uenig i det meste av hva Etnisk og demokratisk likeverd står får, men organisasjonen får hans støtte i arbeidet for å sende den foreslåtte konsultasjonsordningen ut på høring, noe som var tema på det omstridte grunneiermøtet i Selbu. Foto: Nordlys arkiv / Selbyggen

Selbu-møtet, for og imot

Et møte 6. juni i Selbu i Trøndelag har blitt mye omtalt i pressen, ikke bare i Trøndelag, men også i Nordlys. Norsk grunneiere i Selbu arrangerte møtet, og særlig to forhold har vært diskutert. For det første at leder og nestleder i organisasjonen Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL) ble invitert som to av flere innledere, og for det andre at en samisk grunneier ble forsøkt nektet adgang og talerett. Et enstemmig sameting har fordømt Selbu-møtet, og stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV, Trøndelag) ba statsminister Erna Solberg ta avstand fra det som skjedde.

Den samiske grunneieren sier klart selv til avisa Arbeidets Rett at han oppfatter at han ble forsøkt nektet adgang og nektet talerett nettopp fordi han var same. Det må fordømmes, og jeg oppfatter møtearrangørens versjon av saken som bortforklaringer. Nettopp fordi EDL-lederne fikk en så stor plass på møtet, burde arrangøren vært særlig bevisst på å hente inn et motsatt samisk syn på saken.

På den annen side er det udemokratisk å kritisere at EDL fikk innlede på Selbu-møtet, slik både Sametinget og SVs Lars Haltbrekken må oppfattes som å mene. Hvor ble det av alle lovtalene om viktigheten av ytringsfrihet? Haltbrekken går til og med så langt som til å oppfordre statsministeren til å ta avstand fra det som skjedde. Og dette kort tid etter at statsministeren ble kritisert for sine uttalelser om et mye omtalt teaterstykke i Oslo. I Norge bør ikke statsministeren uttale seg om saker som berører ytringsfriheten. Går noen for langt i sine ytringer, bør det være en sak for domstolene, ikke for regjeringen.

Alle kan selv se hva EDL mener på nettstedet edl.no. Det er bakvaskelse og overdrivelse å kalle EDL rasister, slik både Sametingets uttalelse og Haltbrekken fra SV sier indirekte. EDL vil begrense Sametingets virkeområde til språk og kultur, og dessuten avvikle Sametingets rett til å utpeke halve styret i Finnmarksiendommen (FeFo). Jeg er ikke enig i noe av dette og derfor ikke med i EDL. Etter min mening bør Sametingets status være omtrent som det er i dag, og FeFo er tross alt et brukbart kompromiss.

Men EDL får min støtte i sitt arbeid for å sende den foreslåtte konsultasjonsordningen ut på høring, noe for øvrig hele stortingskomiteen var enig i, selv om Sametinget motsatte seg det. Jeg er også enig når EDL går i mot den foreslåtte nordiske samekonvensjonen der Sametinget gis makt til endelig å stoppe alle inngrep i samiske områder. Det er urimelig å gi så stor makt til Sametinget over et så stort geografisk område, der samarbeid og sambruk må være løsningen.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse