Annonse
Om man hadde hatt en litt bredere (bedre) og utvidet forståelse av og kunnskaper omkring sykdommer, mikro-organismer, og deres funksjon - samt evnen til å administrere effektiv behandling for de som måtte trenge det - så ville vi ha unngått å havne i den unntakstilstanden som verden for tiden befinner seg i, skriver homeopat Øystein Risø Nilsen. (Foto: Colourbox)

Selvskudd i koronatida

Man kan ikke tolke forslaget på annen måte enn det sedvanlige:  Det finnes kun én god måte å behandle - og forstå sykdom på - implisitt; det eksisterer kun én gyldig vitenskapsmodell mht. kravet til dokumentasjon.

Det gir ingen disputt å hevde at partiet Høyre er stiftet på den liberale ide om størst mulig valgfrihet for enkeltmennesket. At man i størst mulig grad skal kunne ha råderett over eget liv; til å kunne ta de valg man finner best for seg og sine.

I forslaget til statsbudsjett bryter regjeringspartiet med dette ideal ved å foreslå å innføre momsplikt på alternative helsetjenester. Her legger altså ´frihetspartiet´ en tung føring for folk flest om hvilken behandling som bør velges når man blir syk.

Siden skolemedisinen (allopatien) fikk… tvunget… våre folkevalgte til å vedta ´Kvakksalverloven´ på 1930-tallet, har denne terapiformen stort sett hatt monopol på definisjon og behandling av sykdom her tillands, så dette nye lovforslaget vil forsåvidt bare legge seg som avrundede kantstein rundt hegemoniet. Man forsøker - patetisk nok - å legge inn en slags unnlatelses-klausul ved å gjøre ´alternativ behandling´ momsfri om den utføres av offentlig godkjent helsepersonell. Her må det har klikka hos forslags-konsulentene.

Hva er det for slags ´alternativ´ behandling man tenker seg utført av ´offentlig godkjent´ (skolemedisinsk) personell? En kvalifisert homøopat forstår at behandling av sykdom ikke bare handler om anvendelse av bi-virkningsfrie midler (kontra allopatiens skadelige kjemisk-syntetiske). Det dreier seg i høyeste grad også om å betrakte/forstå sykdom som fenomen på en radikalt annerledes måte. Så om for eksempel en lege eller sykepleier skulle anvende forsvarlig og kompetent homøopatisk behandling ved en gitt sykdomstilstand - så ligger det implisitt en konsekvens av å måtte forkaste det sykdoms-syn de selv er opplært under (noe som forresten ville kunne betraktes som en ´positiv´ bivirkning). Man kan ikke tolke forslaget på annen måte enn det sedvanlige:  Det finnes kun én god måte å behandle - og forstå sykdom på - implisitt; det eksisterer kun én gyldig vitenskapsmodell mht. kravet til dokumentasjon.

Man ser at det i forslaget gjøres et midlertidig unntak for naprapater og osteopater. Dette er forsåvidt forståelig unntak siden disse terapiformer ikke utfordrer det allopatiske hegemoniet reelt, slik for eksempel homøopatien gjør. Det er smått utrolig, men alle autoriserende, kontrollerende, og rådgivende helserelaterte institusjoner er allopatisk legestyrte, - hvilket ville være en skandale innen alle andre typer virksomheter innen vårt samfunn.  Og disse institusjoner har lenge (sammen med en korrupt og helse-korrumperende legemiddelindustri) arbeidet systematisk for å fjerne alt av terapeutiske tilbud de selv ikke råder over, eller kan kontrollere.

Konsekvensene av denne kvelende monopolisering ser en i klartekst når det kommer til håndteringa - både politisk og helsefaglig - mht. den pågående pandemien. Hvordan man systematisk bokstavelig talt har klart å passivisere/lamme befolkningen, samt ´forkvaklet´ fundamentale samfunnsfunksjoner. Om man hadde hatt en litt bredere (bedre) og utvidet forståelse av og kunnskaper omkring sykdommer, mikro-organismer, og deres funksjon - samt evnen til å administrere effektiv behandling for de som måtte trenge det - så ville vi ha unngått å havne i den unntakstilstanden som verden for tiden befinner seg i.

At regjeringa i budsjettkonteksten ikke forstår det terapeutiske og samfunnsmessige dilemma er ikke til å undres over. Men at Høyre som parti ikke skjønner at forslaget bryter radikalt med det man altid har hatt som politisk ideologisk føring - er oppsiktsvekkende! For å stave dette for hovedarkitektene bak; finansminister Sanner og helsepolitisk talsmann Sveinung Stensland (farmasøyt i det sivile): Det partiet her gjør er å skyte seg selv i foten uten synderligen å fortrekke en mine…  

Man har forøvrig forlengst mistet tiltro til fortreffeligheten ved dagens politiske system. Til det er tidens tegn for tydelige innen de såkalte ´frie vestlige demokratier´ (Sveits er unntaket). De land vi kaller våre nærmeste allierte og samarbeidspartnere topp-representeres av dysfunksjonaliteter som Donald og Boris - noe som i klartekst viser hvor dårlig det står til med våre ´representative demokratier´.

Og da er det jo ikke til å undres over vi her på berget har en regjeringsleder som har gjort det til sitt varemerke verken å forstå reelt hva - og hvem - det er hun representerer, eller langtidskonsekvensene av den politikken hun og partiet fører.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse