Annonse
HOVEDSTAD: Luleå, svenskenes "hovedstad" i nord. Et flertall av befolkningen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland og Jämtland ønsker seg ifølge en meningsmåling et selvstendig "Norrland". Foto: Luleå kommune

Selvstendig Nord-Sverige ?

Et fellesforvaltet Nord-Sverige og Nord-Norge ville bli en økonomisk gigant, og kunne danne muligheten for en utvikling til en større nordisk enhet.

I Fremover 14. september kan man lese at en meningsmåling som er gjort i Nord-Sverige viser flertall for å kvitte seg med et fellesskap med resten av Sverige. Meningsmålingen er gjort i de fire nordligste länene Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland og Jämtland.

Begrunnelsen er også klar: De ”sentrale” områdene, Stockholm-regionen, henter ut ressursene i nord uten at verdien av det som blir hentet ut kommer menneskene som bor i Nord-Sverige til gode. Funksjonene forringes i et samfunn som blir utnyttet slik, noe som igjen fører til at menneskene der må flytte. Bygder og livskraftige samfunn legges øde. Med bruk av naturressursene som er i området, energi, enorme forekomster av metall og store verdifulle skogområder, ville situasjonen i disse samfunnene og utviklingen der være en helt annen. Dette er oppfatningen til de noen tusen svensker i nord som i meningsmålingen gir uttrykk for at de ville foretrekke et selvstendig Nord-Sverige – Norrland.

De samme tankene kjenner man igjen i vår landsdel i nord.  For noen år siden var forbitrelsen over forsømmelser av landsdelen i nord, og uthenting av ressursene her så stor at en Tromsø-advokat lagde ei utgreiing om hvordan landsdelen i nord som egen enhet ville kunne fungere på en tilfredsstillende måte. Han hadde også tanker om hvordan den sikkerhetspolitiske situasjonen kunne varetas.  Disse tankene ble presentert i et tidskrift om næringsutvikling i nord.

I dag 15. sept. ble de tre store vestlandsfylkene enige om å slå seg sammen til et fylke fra 2020. Samtidig er det uklarhet om fylkesstrukturen vil være en framtidig forvaltningsenhet. 

I Nord-Norge er lignende tanker om et slags framtidig nord-norsk fellesskap. ”Sterkere sammen” er for tiden Hillary Clintons slagord. En selvfølgelighet, men grunnlaget kan være forskjellig. I nord vil jeg tro at tanken bak et nord-norsk fellesskap er temmelig likt det svenskene i nord gir uttrykk for. Hittil har verken ”Stockholm” eller ”Oslo” vist særlig forståelse for det som man daglig blir konfrontert med i nær sagt alle kretser av befolkningen. Landsdelen i nord blir sett på som et område der man henter ut ressursene, også den viktigste, velutdannede unge mennesker, og i retur forsømmelse av viktige samfunnsfunksjoner. 

Holdningen i de ”sentrale” områder til en av de  viktigste sakene,  sikkerhetssituasjonen nå og fremtidig sikkerhet i nord, og en realistisk tilstedeværelse av Forsvaret i landsdelen i nord, er så markant forskjellig fra oppfatningen av den saka i nord, at man nesten kan begynne å vurdere om man bor i samme land. 

Forvirrede utsalg av sentralt viktige og markante nærings-interesser i nord ut av landet slik som salget av verdens største oppdrettsselskap Cermac til Japan, står som et skremmende og uhyggelig eksempel på forvaltning av det som ser ut til å bli en av landets viktigste næringer.

Det er slike forhold som stimulerer tanker om en selvstendig enhet i nord.

Det er bare 111 år siden fellesskapet med Sverige og svensk konge opphørte. Fellesskap i Norden har vært på tale flere ganger. Var det ikke uttrykket ”nordøk” som var aktuelt for noen år siden? 

Et fellesforvaltet Nord-Sverige og Nord-Norge ville bli en økonomisk gigant, og kunne danne muligheten for en utvikling til en større nordisk enhet. Men slik situasjonen er nå, blir det en utopisk tanke. 

Vokterrådene både i Oslo og Stockholm ville nok sørge for å stoppe slike utskeielser.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse