Annonse
Vi søker seniorer på 55+ som vil ta grep for å opprettholde et aktivt liv inn i alderdommen, skriver byråd Gunhild Johansen (SV).

Seniorkollektiv i Tromsø

Bofellesskap utgjør en klar trend i Norge og resten av Europa, og vi i Tromsø ønsker å kaste oss på bølgen.

Tromsø kommune vil inngå et samarbeid med Seniorhuset og Sintef som sammen har utviklet et prosjekt med kollektivboliger for friske eldre som ønsker seg et større sosialt fellesskap. Dersom responsen fra folk i Tromsø er slik vi håper og tror, vil vi om 2-3 år kunne realisere drømmen mange går rundt med om å bo i et hus tilpasset en aktiv alderdom. Bofellesskap utgjør en klar trend i Norge og resten av Europa, og vi i Tromsø ønsker å kaste oss på bølgen.

Vi blir flere eldre, mange holder seg friske til langt opp i årene og vi lever lenger. Samtidig har vi i Tromsø noen utfordringer med lange, kalde og mørke vintre, mange eldre som bor spredt i store upraktiske hus og som føler seg ensomme. Ensomhet kan være sykdomsfremkallende og føre til redusert livskvalitet. Også par kan føle seg ensomme. Men ensomhet kan heldigvis forebygges.

Seniorhuset er et konsept på en ny type bolig for friske og aktive eldre som ønsker fellesskap med venner og likesinnede. Boformens hensikt er å skape et godt liv i en moderne og fremtidsrettet fellesbolig tilrettelagt for samhandling og felles aktiviteter, og med gode private boenheter å trekke seg tilbake i. Responsen jeg har fått etter at vi lanserte tanken bare for noen dager siden, tyder på at dette er noe som vi bør klare å få til i Tromsø.

Det fine med Seniorhuset er at det er de som skal bo der som skal være med og forme det. Boligens fysiske rammer skal legge til rette for et levende sosialt fellesskap. Boligens fellesarealer skal tilrettelegges for varierte aktiviteter. Det kan være alt fra felles storstue, kjøkken, aktivitetsrom, badstu, spa og uteareal med grillhytte, alt etter hvor stort og hvor sentrumsnært det bygges. Flere gjesterom kan også være en del av fellesarealet, slik at man kan ha besøk av familien og andre gjester selv om man velger en litt mindre egen boenhet. Beboerne har eierskap både til sin private leilighet og fellesarealene. Boligene vil være tilpasset nedsatt funksjonsevne og ha det nyeste av velferdsteknologi. Hvor stort og dyrt man vil gjøre det er imidlertid helt opp til de som skal bo der.

De som melder seg som interessert i Tromsø, vil få være aktivt med i planleggingen og utformingen av boligen i et tett samarbeid med akitekten. Man vil etterstrebe løsninger på behov som den enkelte beboer og fellesskapet har. Noen vil kanskje ha en liten leilighet, mens andre vil ha det mer romslig. Det vil bli opp til den enkelte å bestemme. Det man må bli enige om sammen er hvor mye man vil investere i fellesarealene.

Seniorhuset er bærekraftig. En kollektiv boform er energieffektiv og miljøvennlig. Høye byggetekniske krav gir mindre CO2-utslipp og utgjør en mindre belastning på miljøet. Seniorhuset vil bli plassert sentralt i forhold til offentlig kommunikasjon, og i den grad man trenger å bruke bil vil den kollektive boformen gjøre det enkelt å kjøre sammen. Seniorhuset vil kunne bli et positivt element i bydelen gjennom ulike arrangement. De eldre som ressurs kan bli noe mer enn festtaler.

Seniorhuset kan organiseres enten som sameie eller som borettslag. Det avgjør de som skal kjøpe seg inn. Det er utarbeidet regelverk som ivaretar den enkeltes interesser, også dersom man av ulike årsaker ikke lenger kan bo i boligen.

Kommunen vil arrangere et oppstartsmøte i begynnelsen av oktober i år. Vi søker seniorer på 55+ som vil ta grep for å opprettholde et aktivt liv inn i alderdommen. Mange har allerede meldt sin interesse og jeg oppfordrer alle som synes dette høres bra ut til å ta kontakt. Det er selvsagt helt uforpliktende å vise sin interesse. Selv om dette er et prosjekt kommunen ikke kommer til å gå inn i som eier, er det en del av vår boligpolitiske strategi og vi vil være med som garantist på at dette er seriøst.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse