Annonse

Seniorsamfunnet Tromsø

For gamle fru Hansen, som bor alene i sin enebolig, er besøket av hjemmetjenesten dagens høydepunkt. Hvordan skal hun få det når helsepersonell erstattes av teknologi?

Tromsø er ikke en god by å bli gammel i.

Velferdsteknologi er et satsningsområde i de fleste norske kommuner. Gjennom økende bruk av teknologi kan man gjøre livet tryggere for folk med demens, falltendens og andre kroniske sykdommer. Etterhvert vil bruk av teknologi føre til at behovet for helsepersonell reduseres.

Men mennesker er mer enn sin helse. Sosiale interaksjoner er et grunnleggende menneskelig behov. Å være trygg, men ensom, kan bli velferdsteknologiens skyggeside. Dersom vi ikke tar grep.

De neste tjue årene vil antallet personer over åtti år i Tromsø øke med 250 prosent. Dersom vi fortsetter å gi tjenester som nå, vil vi trenge 50 ekstra helsepersonell hvert år.

Tromsø kommune har, som de fleste andre kommuner, allerede store utfordringer med eldreomsorgen. Det er vanskelig å rekruttere nok helsepersonell. Og kostnadene er store. I møte med eldrebølgen vil disse utfordringene eskalere. Det er vanskelig å se for seg at kommunen skal makte dette uten å endre måten tjenesten utføres på.

Ett av svarene er velferdsteknologi. Komfyrvakter, robotstøvsugere og gps-sporing er bare starten. Denne teknologien gjør det mulig å leve et selvstendig liv, på tross av alderdom og sykdom.

Men bruk av ny teknologi vil ikke være den største endringen i tjenesten. I møte med et stadig økende antall eldre og personer med kroniske sykdommer må måten tjenester gis på bli grunnleggende endret.

Bedre helsetjenester til personer med kroniske sykdommer betyr blant annet bedre hjelp til egenmestring og mer helhetlige behandlingsplaner. Men i tillegg må helsevesenet bli bedre til å respondere raskt og samordnet når helsa svikter.

Dette vil føre til en dreining bort fra faste besøk av hjemmetjenesten over til hjelp når det er behov. Resultatet er at helsetjenesten vil bli mindre og mindre synlig i folks liv.

Kvaliteten på helsetjenestene kan dermed opprettholdes eller økes, mens ressursbruken går ned. Dette er en helt nødvendig utvikling for å sikre bærekraft i helsetjenestene. Men dersom vi ikke samtidig endrer hvordan samfunnet er organisert på, vil resultatet bli økt ensomhet.

Tromsø er en flott by å vokse opp og leve i. Et rikt kulturliv og en fantastisk natur gjør at man har fantastiske muligheter til å utfolde seg.

Men Tromsø er ikke en god by å bli gammel i. Seks måneder vinter og to måneder mørketid er ikke gunstig når man er blitt gammel og skrøpelig. Eldre med nedsatt syn, ustøhet og svake bein risikerer å bli isolert i eget hjem halve året. Resultatet er ensomhet og inaktivitet, noe som er med på å svekke helsen ytterligere.

Før eldrebølgen kommer for fullt må vi begynne å tenke på hvordan vi i Tromsø skal skape et samfunn der det både er trygt meningsfullt å være gammel.

Å sikre trygghet for egen helse skal helsevesenet ta seg av. Men å lage et samfunn som legger til rette for en meningsfull alderdom kan ikke være helsevesenets oppgave. Dette må skje i et samarbeid mellom forskningsinstitusjonene, byutvikling, kultur- og idrett, fylkeskommunen og frivillig sektor.

Vi må lage et samfunn der de eldre kan ha et sosialt liv uten å måtte forsere issvuller og snøhauger. Tilrettelagte seniorboliger tilknyttet innendørs arealer med aktivitetsmuligheter. Overbygde fortau. Et tilrettelagt transportsystem. Dette er eksempler på hvordan man kan utvikle samfunnet i en eldrevennlig retning.

Vi har litt over tre år på oss før 2020, og eldrebølgen virkelig setter inn. Tromsø kommune må sammen med Troms fylkeskommune, Universitetet i Tromsø og andre gå sammen om denne oppgaven.

Dersom vi vil, kan vi lage et samfunn der det er godt å være gammel. Også i Tromsø. Og gamle fru Hansen vil ikke savne hjemmetjenesten der hun tar med rullatoren og gps-en i heisen ned til kjøpesenteret for en kaffe og en titt på livet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse