Annonse
Er det så enkelt at det bare å legge seg flat og si at man har gjort feil, betale tilbake ufortjent lønn for så gå videre uten at det blir konsekvenser av det? undrer Sissel Klausen om avsløringene rundt fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (bildet). Foto: Torgeir Bråthen

Senja: "Raus, framoverlent og bærekraftig"?

Hvor var kommuneadvokaten og de to seniorrådgiverne i kommunen?  Blir ikke en sak kvalitetssikret før den behandles slik at det blir et korrekt utfall?

Sitat fra Erna Solberg i dagsrevyen i kveld: «Alle skal følge lover og regler». I tillegg sier hun at fiskeriministeren er hjemme på Senja og rydder opp. Videre opplyser hun at fiskeriministeren hadde to jobber og fortjente lønn for det. Forstå det, den som kan. Det er kanskje flere som gjør jobben til to eller flere rundt omkring på arbeidsplassene og fortjener lønn for det. Men slik er det ikke.

Er det så enkelt at det bare å legge seg flat og si at man har gjort feil, betale tilbake ufortjent lønn for så gå videre uten at det blir konsekvenser av det? Det er rimelig betenkelig at en som skal være med å styre landet, vår nye fiskeriminister, har hevet både dobbel og trippel lønn i en periode. Etterlønnen skulle vært regnet krone mot krone mot den nye lønnen som statssekretær og etter hvert fiskeriminister. Det kommer også fram at han har fått godtgjørelse for verv i Troms og Finnmark fylkeskommune, og i følge «Nordnytt» har han ikke vært på et eneste møte der i år.

Det er vel også slik at det burde ringt en bjelle hos de som innvilget denne etterlønnen fra Senja kommune. Hvor var kommuneadvokaten og de to seniorrådgiverne i kommunen?  Blir ikke en sak kvalitetssikret før den behandles slik at det blir et korrekt utfall?

Jeg skulle tro at alle visste at Sivertsen skulle bli statssekretær. Det er nå slik at mennesker ikke bare forsvinner ut i det blå og ingen vet hvor de er eller hva de gjør. Spesielt ikke når vedkommende  har vært ordfører i Lenvik kommune i to perioder, til sammen 8 år.

Samtidig som etterdønningene etter «lønnsfesten» til ledelsen i Senja kommune ennå ikke har lagt seg og etterlønn fra Senja kommune til fiskeriministeren florerer i riksdekkende nyheter på TV og riksdekkende og lokale aviser, står rådmannen fram i lokalavisa og informerer om at det skal spares 46 millioner kroner på tre år.

Jeg har vanskeligheter med å forstå forklaringen som rådmannen har gitt til lokalavisa. Han sier at grunnen innsparingen er at vi har hatt en nedgang i folketallet, vi har fått flere ressurskrevende personer og i følge sikringsbestemmelsen i intensjonsavtalen som ble inngått ved kommunesammenslåingen skal ingen miste jobben som en følge av sammenslåingen. Det er også en høy lånegjeld i «nykommunen».  

Det har vært en prosjektgruppe som har jobbet to år i forkant av kommunesammenslåingen. Disse bør ha satt seg inn i hva sammenslåingen ville medføre på godt og vondt. Slike utfordringer som rådmannen beskriver må ha vært kjent lenge. Dette gjelder både antall innbyggere, ressurskrevende personer, antall ansatte, høye lån og så videre. Nå virker det som om at alt er nytt og kommet som lyn fra klar himmel de to første månedene som Senja kommune.

I neste åndedrag sier han at  det nå er tid for å gjennomgå ansettelseslista i kommunen fra ledelsesnivå og nedover. Stillingskuttene kan lett komme opp i flere 10-talls personer. Hvem er det i så fall må gå? Det første posten som burde vært slanket er antall ansatte på ledelsesnivå. Det ville ikke være store slankingen der før de første millionene var spart. Men der kan det bli vanskelig å si opp noen, intensjonsavtalen sier at ingen skal miste jobben som følge av sammenslåingen.

Jeg kan ikke etter beste evne begripe hvor det skal spares. Der jeg jobber sparer vi fremdeles på alt fra engangshansker til vaskekluter. Hvordan klarte småkommunene på Senja og Lenvik kommune seg økonomisk før sammenslåingen? Det er faktisk bare i underkant av 15000 innbyggere i Senja kommune. Lenvik kommune hadde i overkant av 11000 innbyggere. I forhold til gamle Lenvik kommune har vi nå fått en topptung ledelse. Når det blir for tungt på toppen kan det fort bli ubalanse.

Jeg forstår heller ikke at det plutselig er kommet flere ressurskrevende personer til kommunen. Disse personene som rådmannen refererer til må ha eksistert før sammenslåingen og blitt ivaretatt der de bodde. Eller er det slik at de er kommet tilflyttet langveisfra?

Befolkningsnedgang i kommunen blir også nevnt som en grunn til innsparing, kan hende det blir befolkningsflukt ut av kommunen hvis den samme befolkningen skal få et dårligere tjenestetilbud og kanskje økning i allerede skyhøye avgifter. Som regel er det vi som bor her som må svi for pengebruken i kommunen.

Jeg er Senjaværing, rimelig patriotisk og har stolt fortalt hvor jeg kommer fra og reklamert for øya som jeg bor på. Jeg vil at når Senja blir nevnt utenfor vår egen stuedør at folk skal tenke positivt, på flott natur, fin plass å feriere, en god plass å bo og at vi er en kommune som skaper noe. Vi er stor på fiskeindustri og større blir vi når lakseslakteriet på Klubben og smoltanlegget i Jøvika blir ferdigstilt.

Det mangler ikke på initiativ, og visjon til Senja kommune «Senja kommune - et hav av muligheter. Sammen skaper vi en robust, livskraftig og attraktiv bo og næringskommune». Denne visjonen kan det bli vanskelig å leve opp til. Det samme blir de verdiene som står sentralt i Senja kommune «Raus, framoverlent og bærekraftig».

Slik det er blitt nå, er Senja mest kjent for å ha lønnsfest på kommunehuset og ikke kontroll på hvem som får mer lønn enn fortjent. Så da er vi tilbake til en grådighetskultur der det er om å gjøre å «mele sin egen kake» for en hver pris.

Referanse:

  • Dagsrevyen
  • Nordnytt
  • Troms Folkeblad
  • Dagbladet
  • VG
  • Senja kommune.no

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse