Annonse
Det er lov å skryte av satsninger, men da bør man i rettferdighetens navn også fortelle hvor pengene hentes fra. Særlig når kuttene har åpenbare negative konsekvenser for Forsvaret, skriver Hårek Elvenes. (Foto: Wikipedia / Kjetil Ree)

Senterpartiet forteller bare halve sannheten

I Nordlys 9. desember hevder Sandra Borch at Senterpartiet «styrker Forsvaret med over 1 milliarder kroner mer» i Sps alternative budsjett. Det er feil. Selv om Sp øker bevilgningene til hæren og HV, kutter partiet nesten en halv milliard i andre poster i forsvarsbudsjettet.

Senterpartiet overgår seg selv i populistisk talltriksing for å få budsjettet til å gå i hop. Løftene skal langt på vei finansieres gjennom et saliggjørende sesam, sesam; «kutt i byråkrati». Senterpartiet tyr til kreative prokuratorknep for å tilsløre ugjennomtenkte kutt og håper at talltriksingen skal gå hus forbi. Så lettlurt er ikke folk. Sps kutt vil åpenbart ramme Forsvarets operative evne. Senterpartiets alternative forsvarsbudsjett avkler Senterpartiet.

Senterpartiet kutter 88 millioner i Forsvarsbygg. Hadde Sp sittet i regjering, ville kuttet fått konsekvenser for gjennomføringen av helt nødvendige byggeprosjekter i Forsvaret, for eksempel i Porsanger eller på Evenes. Dette vil ramme fornyelsen av forsvarsgrenene som innfasing en nye overvåkingsfly og oppbygging av Finnmark landforsvar. Også arbeidet med å forbedre objektsikringen i Forsvaret henger i en tynn trå. Senterpartiets kritikk av regjeringens arbeid med objektsikring faller på stengrunn når objektsikringen rammes av Senterpartiets egen politikk. Senterpartiet er mer opptatt av å kritisere regjeringen enn å sørge for at objektsikringen faktisk blir ivaretatt. Det er ikke samsvar mellom Senterpartiets kritikk og partiets faktiske politikk.

Senterpartiet kutter 47 millioner i Forsvarets fellesfunksjoner og 33 millioner i Forsvarsdepartementet. Dette vil redusere Forsvarets stabskraft. Det trengs betydelig stabskraft for å gjennomføre den pågående oppbyggingen av Forsvaret, ikke minst innfasingen av nye fly, nye fartøyer og nytt materiell til hæren. Sp tror tydeligvis at Forsvaret har massevis av staber som kan kuttes i, uten konsekvenser. Så er ikke tilfelle.

Sp kutter hele 331 millioner kroner på Evenes. Vi vet alle hvor Sp står i spørsmålet om Andøya og Evenes, men hvorfor bevilger ikke Sp en eneste krone til Andøya hvis de mener basen bør videreføres? Regjeringen sørger for at det kjøpes inn fem nye overvåkingsfly til 11 milliarder, mot Senterpartiets vilje. De nye overvåkingsflyene gir en formidabel forbedret evne til å overvåke og kontrollere nordområdene. Senterpartiet mener tydeligvis at det ikke trengs og gjøres noe som helst for å fornye infrastrukturen før de nye flyene ankommer.

Det er heller ikke riktig at Sp øker bevilgningen til Det Frivillige Skyttervesen, som Sandra Borch påstår. Sp flytter summen på 31 millioner til en egen budsjettpost. Beløpet er akkurat den samme som regjeringen bevilger.

Sp kutter til sammen nesten en halv milliard på forsvarsbudsjettet, og flere av kuttene vil ramme Forsvaret hardt. Det er lov å skryte av satsninger, men da bør man i rettferdighetens navn også fortelle hvor pengene hentes fra. Særlig når kuttene har åpenbare negative konsekvenser for Forsvaret.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse