Annonse

Senterpartiet er garantisten for dagens desentraliserte videregående skolestruktur.

Dagens vedtatte videregående skolestruktur skal ligge fast og skal utvikles videre. Det er et udiskutabelt krav fra Senterpartiet i Troms ovenfor framtidige samarbeidspartnere i fylkespolitikken.

Velkommen etter, men glem ikke at skolekartet i Troms ville sett ganske annerledes ut om det hadde vært opp til det forrige AP ledede Fylkesrådet.

Vi har vist at vi har vært til å stole på her. Dette i motsetning til andre som både har vinglet og vært pådrivere for nedleggelser og sentralisering av det videregående skoletilbudet i Troms. Når nå AP i Troms går ut og sier de skal frede de videregående skolene i Troms de neste fire årene, med et desentralisert vg skoletilbud er det bare å si: Velkommen etter, men glem ikke at skolekartet i Troms ville sett ganske annerledes ut om det hadde vært opp til det forrige AP ledede Fylkesrådet.

Vi i Senterpartiet vil ikke bare frede skolestrukturen, vi vil utvikle den slik at det enkelte skolested framstår som en livskraftig læringsarena med et langsiktig perspektiv til gagn for hele fylkets ungdom, næringsliv og samfunn i lang tid.

Senterpartiet er garantisten for dagens desentraliserte videregående skolestruktur. Dagens vedtatte videregående skolestruktur skal ligge fast og skal utvikles videre. Det er et udiskutabelt krav fra Senterpartiet i Troms ovenfor framtidige samarbeidspartnere i fylkespolitikken.

Denne uka er det skolestart for nesten 6000 elever i videregående skole i Troms. Skolestarten skjer i en desentralisert skolestruktur som det ligger politisk kamp bak, og som det ikke er en selvfølge at alle stiller seg bak kommende periode. For snart to år siden foreslo daværende Fylkesråd bestående av AP, Krf og H ledet av Fylkesrådsleder Pia Svensgård (Ap) å legge ned flere videregående skoler og dramatisk sentralisere tilbudet i fylket.

Dette utløste et opprør over hele fylket som gjorde at Fylkesrådet ledet av Pia Svendsgård (Ap) gikk i oppløsning, og der Senterpartiet med krystallklart standpunkt for en fortsatt desentralisert videregående skolestruktur gikk inn i og bidro sterkt til dannelsen av et nytt Fylkesråd, der gjeldende vedtatte skolestruktur ble opprettholdt.

Troms Senterparti går til høstens fylkestingsvalg med tre udiskutable krav som vi skal ha gjennomslag for, ovenfor de vi skal samarbeide med politisk kommende valgperiode. Det første udiskutable kravet er at dagens vedtatte videregående skolestruktur ligger fast og skal utvikles videre. Det handler om lik rett til utdanning og muligheten for å ta hele Troms i bruk. Sp vil være garantisten for dette også framover. For Senterpartiet i Troms er det derfor et udiskutabelt krav ovenfor de vi skal samarbeide med kommende valgperiode i Troms i posisjon, at dagens vedtatt videregående skolestruktur ligger fast.

Det er viktig for ungdom i hele fylket og det er viktig for utviklinga i hele fylket i årene som kommer. Det er viktig at dette avklares av øvrige partier ovenfor velgerne i Troms. Senterpartiet har vist at vi er til å stole på når det gjelder å opprettholde et desentralisert videregående skoletilbud i Troms, og vil fortsatt være det framover. Vi registrerer at Troms Arbeiderparti sier nå at de vil ha en fortsatt desentralisert videregående skolestruktur framover. Det er fint om de har snudd og nå kommer etter oss i Senterpartiet, men hadde det vært opp til det forrige fylkesrådet ledet av Ap, så hadde skolekartet i Troms sett helt annerledes ut enn i dag, husk det.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse