Annonse
HAR FORFØRT NORD-NORGE: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum under et av sine mange besøk i Nord-Norge. Her fra Mosjøen under valgkampen i fjor høst. Foto: Lena Knutli/Helgelendingen

Senterpartiet har ingen mirakelkur for Nord-Norge

Sannsynligheten er stor for at Trygve Slagsvold Vedum beskriver problemer han ikke vil være i stand til å løse.

I 1996 kom boken «Det nye Nord-Norge, Avhengighet og modernisering i nord». Bak den sto daværende professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Erik Oddvar Eriksen.

I boka - som har en forbløffende aktualitet 23 år seinere - var Eriksen opptatt av å belyse bivirkningene av statsavhengighet i tiårene etter 2.verdenskrig, ikke minst hva det gjør med selvrespekten. For å få hovedstadens oppmerksomhet, var Eriksens observasjon at det ble nødvendig å vise Oslo hvor dårlig det står til og hvor «trengende» man er.

Risikoen var da høy for at det kunne føre til en konkurranse om å beskrive elendighet. Resultatet var at depresjonen blant innbyggerne økte når fortellingen bare handlet om tap og offer. Svartmalingen bygde opp under en selvoppfatning som gjorde det mer eller mindre håpløst å sette inn tiltak.

For å bli oppfattet som konkurransedyktige og attraktive glemte man det aller viktigste, nemlig å framstille seg selv i et optimistisk og gunstig lys. Spørsmålet den gang var om Nord-Norge domineres av en mentalitet og en innstilling som i for liten grad blir utfordret med ståsted i vår egen landsdel. Eriksen gjorde i sin tid et ærlig forsøk med en viktig bok.

Eriksen har flyttet fra Tromsø til Oslo, der han er professor ved universitetet, men som vesteråling følger han samfunnsdebatten i nord tett. Ikke minst hvilken politisk retorikk nordlendingene blir tiltrukket av.

Motstand mot «sentralisering» har fått voldsom appell. Privat kapital utenfra blir møtt med mistenksomhet. Fiendebildene av de urbane sentrene i landsdelen, som Alta, Rana, Bodø og Tromsø, vedlikeholdes med stor iver. Mens utfordringer som er knyttet til bransjer eller sektorer, og som er like over hele landet, gjerne leses som unike landsdelsproblemer. 

Senterpartiet har de siste årene utnyttet disse understrømmene. Ved kommunevalget i fjor fikk partiet et skred av ordførere, og partiet kan fort bli landsdelens største ved stortingsvalget neste år.

Men som Erik Oddvar Eriksen peker på: Å bevare «status quo» eller lokke med tidsreiser tilbake til fortiden løser ingen problemer. Og det får heller ikke hjertene til å banke raskere hos nordnorsk ungdom.

I en kronikk i Nordlys denne uka peker han på demografiske endringer og synkende folketall som et utviklingstrekk. Det er et premiss som blir fortrengt i den offentlige samtalen. Samtidig kommer det nye standarder for velferd og hva som oppleves som fullverdige liv. Selv om sommerværet i Nord-Norge har vært strålende og noen av de som er på besøk kan få lyst til å flytte hit, er ikke natur i seg selv nok.

Det kanskje mest interessante i nordnorsk politikk, som Eriksen også peker på, vil de neste årene være å se om det lar seg gjøre å etablere en større realisme enn idag. For å få det til, må det bli aksept for en ærlig samtale om det som er vondt og vanskelig å snakke høyt om. Med det ugjestmilde klimaet i sosiale medier er det et stykke fram dit.

Senterpartiet er på bølgelengde med den statsfikserte nordlendingen. Men nostalgien fra Senterpartiet kommer til å bli avslørt dersom partiet igjen kommer i regjering om ett års tid. Da må Trygve Slagsvold Vedum innrømme at han ikke har noen mirakelkur som sender folk eller skattekontorer tilbake til Ibestad og Nesseby. Tjenester nær folk, sier Vedum. Det er en fin måletting. Men sannsynligheten for at han har beskrevet problemer han ikke vil være i stand til å løse, er stor.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse