Annonse
Sandra Borch svarer på denne lederartikkelen i Nordlys.

Senterpartiet er ikke stemmekveg for noen!

Nordlys må gjerne gjøre seg til talsmann for andre partier, men det kommer ikke til å forkludre Senterpartiets strategi i denne valgkampen.

På lørdag var lederen i Nordlys rettet mot Senterpartiet, med påstander om uærlighet og uredelighet. Nordlys burde vite bedre, når de anklager Senterpartiet for urent trav og skittent spill.

Derfor kan det være på sin plass med et lite grunnkurs i hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Ved et valg har alle partier sine programmer, som er smekkfulle av politiske krav og forslag til løsninger. Det gjelder våre konkurrenter, og det gjelder oss i Senterpartiet. Ved valget avgjør velgerne ved stemmeurnene hvor stor oppslutningen det enkelte parti skal ha. I noen kommuner får ett parti flertall, men det er ikke så vanlig. I alle andre kommuner må partiene etter valget sette seg ned å finne fram til et styringsdyktig flertall på grunnlag av det antall representanter de har fått av velgerne – og på grunnlag av de programmene som er lagt fram for velgerne før valget.

Nordlys vet selvfølgelig godt at samarbeidskonstellasjoner i norsk lokalpolitikk går på kryss og tvers. Noen steder samarbeider Sp med Ap, noen steder med Høyre – og noen steder samarbeider Ap og Høyre med hverandre. Det som virker merkelig, er at vi stadig hører at Senterpartiet må avklare på forhånd hvem vi skal støtte, mens Høyre og Ap skal ha fritt spillerom til å samarbeide med hvem det måtte være. Dette er det ingen logikk i.

Heldigvis er Senterpartiets lokalpolitikere kjent for å være dyktig til å bidra til at det snekres styringsdyktige flertall som gir uttelling for de sakene våre velgere er opptatt av. Og det skulle bare mangle. Vi skylder velgerne å få mest mulig ut av den posisjonen de gir oss.

Bjørn Inge Mo, 1. kandidat til Ap ved fylkestingsvalget ble spurt om samarbeid på NRK Troms tidligere denne uka. Han var ikke villig til å si noe om Sp skulle få fylkesrådslederen i et evtentuelt Sp/Ap samarbeid i en situasjon der Sp skulle bli størst i det nye giga-fylket. Han viste bare til at det først måtte forhandles. Det viser at samarbeid, også for andre, handler om hva man får igjen.

Vi har ingen problemer med å se at flere av våre politiske konkurrenter ville tjent på at de på forhånd hadde sikret seg Senterpartiets stemmer i kommunestyrene. Men det er ikke de andre partiene som er våre oppdragsgivere, det er Sp-velgerne.

Nordlys må gjerne gjøre seg til talsmann for andre partier, men det kommer ikke til å forkludre Senterpartiets strategi i denne valgkampen. Vi har tro på stor fremgang og sterk representasjon i hele Nord-Norge og i Tromsø. Og Sp-velgerne kan føle seg trygge på at vi kommer til å forvalte det mandatet vi får fra velgerne slik at vi oppnår størst mulig gjennomslag for våre saker både når det gjelder skole, omsorg, infrastruktur og kultur.

Vi skal også fortsette å være en tydelig stemme for Nord-Norge, og det handler om å ta folk på alvor. Vi ønsker en styrket beredskap i nord, det gjelder innenfor både ambulansetjenester og politi, vi ønsker en stortstilt satsing på Forsvaret, vi skal også være en tydelig stemme for Nord-Norgebanen og vi ønsker at folket i Finnmark og Troms skal få bestemme om de skal sammenslås eller ikke, ikke med marsjordre og pisk fra regjeringen.

Vi regner med at de andre partiene vil være innstilt på konstruktive og saksorienterte forhandlinger når valgnatta er over.

Men fram til 9. september er det valgkamp, og vi kommer til å argumentere for at en stemme til Senterpartiet er en stemme til utvikling av både Nord-Norge og Tromsø. Vi har stor tro på at vi kommer til å lykkes, og at valgresultatet vil styrke oss kraftig når vi skal inn i diskusjoner med de andre partiene om hvordan lokalsamfunnene skal utvikle seg de neste fire åra.

Senterpartiet er ikke et haleheng til hverken Høyre eller Ap, men et selvstendig alternativ for alle som etterspør utvikling av Nord-Norge, desentralisering, lokaldemokrati og et tjenestetilbud nær folk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse