Annonse
Senterpartiet vil medvirke til at Norge får flere, ikke færre, soldater, skriver Sandra Borch. Bildet viser soldater fra 2. bataljon på skarpskytingsøvelse i Halkavarre skyte- og øvingsfelt. Foto: Frederik Ringnes, Forsvaret

Senterpartiet prioriterer forsvaret i nord!

Vi trenger en sterk hær. I dag er hæren underfinansiert og har kritiske mangler. Nødvendige investeringer som et samlet Storting har vedtatt, er fremdeles ikke satt i gang. 

Senterpartiet gir i sitt alternative statsbudsjett betydelig mer til Forsvaret enn det regjeringen gjør, og er det partiet som bevilger desidert mest penger til forsvar. Vi styrker forsvaret med over 1 milliarder kroner mer i vårt alternative budsjett.  Vi øker bevilgningen til Hæren med 750 millioner kr og øker bevilgningen til heimevernet med 250 millioner kroner. Samt at vi styrker bevilgningene til luftforsvaret, objektsikring i Forsvaret og det frivillige skyttervesen.

Det er viktig å gi Hæren økt bevilgning, med disse midlene kan Hæren sette i gang arbeide med investeringer i blant annet stridsvogner. Midlene skal også gå til at Hæren skal ha minimum ni dedikerte helikopter i nord samt at 2.bataljonen fremdeles skal ha en høy oppsettingsgrad med soldater til stedet på Skjold uten at det går ut over satsingen i Finnmark.

Regjeringen med støtte fra Arbeiderpartiet inngikk for 2 år siden et forsvarsforlik som vi nå dessverre ser går hardt utover 2. bataljonen og helikoptrene på Bardufoss. Nå håper jeg vi får tydelig politikk som er med på sikre Bardufoss og Skjold. Det er ingen tvil om at denne høsten blir helt avgjørende for satsingen på forsvaret i Nord. Det planlegges og rigges nå for en ny langtidsplan, og Senterpartiet viser gjennom sitt budsjett at vi er villig til å prioritere forsvaret. 

Forsvaret er helt nødvendig for å sikre Norge sin suverenitet og trygghet. Hovedprioriteringene våre er ei styrka landmakt med en sterkere hær og et mer relevant heimevern. Forutsetningen for å sikre Norges trygghet er et relevant forsvar som er forberedt på ulike trusler.  Vi er avhengige av at det er et godt samarbeid mellom Forsvaret og andre beredskapsetater. Senterpartiet har hele tiden advart mot dårlig beredskap i nord, etter at regjeringen valgte å flytte Bell-helikoptrene til Rygge. Det vil også derfor behandles et forslag fra Senterpartiet før jul om å etablere en beredskapsbase med helikopter på Bardufoss. 

Senterpartiet prioriterer forsvaret i vårt budsjett. Vi trenger en sterk hær. I dag er hæren underfinansiert og har kritiske mangler. Nødvendige investeringer som et samlet Storting har vedtatt, er fremdeles ikke satt i gang. 

Senterpartiet har hele tiden vært krystallklar på at Norge trenger å videreføre og styrke Brigade Nord. Landmaktsutredningen har konkludert med at Norge er avhengig av en robust og relevant brigade slik Senterpartiet hele tiden har argumentert for, og at kampsystemet med stridsvogner skal være bærebjelkene i landmakta. Stridsvogner er hovedkampsystemet i Brigade Nord, og det er ikke akseptabelt å vente til etter 2025 med denne investeringen slik regjeringen forslår. 

Det trengs store investeringer i Hæren, noe Senterpartiet tar konsekvensen av. Vi foreslår å overføre betydelig mer bevilgninger til Hæren enn det regjeringa har foreslått. Med disse pengene kan Hæren gå i gang med investeringer i blant annet stridsvogner. Samtidig vil vi gjennom disse midlene overføre driftsmidler for å sikre at Hæren bevarer sine helikopter på Bardufoss på tilsvarende nivå som i dag, samt sikre at 2.bataljon fremdeles skal ha en høy oppsettingsgrad med soldater til stede på Skjold uten at det går utover satsingen i Finnmark.

Heimevernet sin funksjon med territorial kontroll av landmakta er særdeles viktig. Senterpartiet ser behovet for et styrket heimevern med nærvær i heile landet.  Derfor forslår vi derfor et ytterligere løft for Heimevernet.

Regjeringa har i sin periode lagt ned Sjøheimevernet og redusert Heimevernet med 5 000 soldater til 40 000. Senterpartiet vil sikre et fullfinansiert heimevern med minst 45 000 soldater og et sterkt Sjøheimevern. Senterpartiet foreslår å øke bevilgningene til Heimevernet med 250 millioner kroner sammenlignet med regjeringa sitt budsjettforslag. Dette sikrer mer trening i Heimevernet, oppgradering av våpen og utstyr og gjenoppretting av Sjøheimevernet.

Senterpartiet ønsker et folkeforsvar – et forsvar av folket for folket. Gjennom verneplikta sikrer vi ei bredest mulig rekruttering til Forsvaret. Et folkeforsvar må settes sammen av hele folket. De best skikka og motiverte kan då velge å holde frem sin militære karriere etter avtjent verneplikt. Forsvarsviljen i det norske folk er høy, og norske folkevalgte må sikre et forsvar som gjør seg nytte av denne helt avgjørende ressursen.

Senterpartiet vil medvirke til at Norge får flere, ikke færre, soldater.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse