Annonse
Senterpartiet har vedtektsfestet at antall vernepliktige skal økes, ikke reduseres. Bildet er fra øvelse Vargflokk i Sør-Varanger, oktober 2017. Foto: Jarl Van Sterkenburg, Forsvaret

Senterpartiet satser på Forsvaret i Nord-Norge

SP er eneste parti som legger betydelig mer penger til Forsvaret i sitt alternative budsjett.

I sitt alternative statsbudsjett for 2018 gjør Senterpartiet en rekke grep for å styrke Norges viktigste landsdel innenfor Forsvarspolitikken.

SP er eneste parti som legger betydelig mer penger til Forsvaret i sitt alternative budsjett, Hæren blir styrket med 1 mrd. kroner og Heimevernet med 300 mill. kroner. Satsingen kommer særlig Nord-Norge til gode.

Styrker heimevernet

Regjeringa foreslår å redusere Heimevernet med 7000 soldater, fra 45 000 til 38 000 soldater. Sjøheimvernet er også foreslått lagt ned av regjeringa. Norge er i følge Styrk Heimevernet det eneste europeiske landet som nå svekker sitt heimevern. Senterpartiet er stekt uenig med regjeringen, og ønsker å styrke heimevernet.  På sikt vil vi, i tråd med vårt partiprogram, øke Heimevernet til 50 000 soldater og vi vil videreføre Sjøheimevernet.

Hovedbase for helikopter på Bardufoss

Regjeringa foreslår at Hæren skal miste sine dedikerte helikopter i Prop. 2 S (2017-2018). Det er ingen moderne hær i verden i dag som er uten helikopterstøtte. Helikopter er viktig for Hæren sin evne til rekognosering, strategisk flytting av tropper og til å evakuere skadde soldater. Senterpartiet har heile tiden advart mot flyttingen av Hæren sine helikopter og nedlegginga av 339-skradronen. Senterpartiet ønsker å videreføre hovedbase for helikopter på Bardufoss.

Andøya Flystasjon

Det er over lenger tid stilt store spørsmålstegn ved de estimerte innsparingene ved å legge ned Andøya flystasjon. På oppdrag fra Senterpartiet gjennomførte det uavhengige konsulentselskapet Samfunnsøkonomisk Analyse en ekstern gjennomgang av kostnadene knyttet til nedlegginga av Andøya flystasjon og flyttinga av Forsvaret sine maritime overvåkingsfly til Evenes. Samfunnsøkonomisk Analyse konkluderer i rapporten med at innsparingene ved å samle aktiviteten på Evenes og legge ned Andøya flystasjon mest sannsynlig vil bli vesentlig mindre enn det regjeringa estimerer, og at det fare for store kostnadsoverskridelser. Senterpartiet har derfor fremmet forslag om å gjennomføre en ny gjennomgang av kostnadene og konsekvensene knyttet til nedleggingen av Andøya flystasjon, og undersøke om det har kommet endringer i tallmaterialet og grunnlaget for avgjørelsen om nedlegging.

Nødvendige investeringer til Stridsvogner

Hæren får ikke oppgraderte stridsvogner før tidligst i 2025 med regjeringen sitt forslag. En rekke ledende generaler advarer sterkt mot dette. Senest i 2015 advarte regjeringa selv mot at Hæren uten oppgraderte stridsvogner ville ha «vesentlige svakheter som kan bli utnyttet av en motstander». Senterpartiet har heile tiden hevdet at Forsvaret trenger oppgraderte stridsvogner, hovedkampsystemet i den mekaniserte brigaden.  Senterpartiet forslår derfor finansiering som skal sikre et historisk løft av Hæren, som sikrer at man går i gang med anskaffelser av stridsvogner, artilleri og digitalisert kommando- og kontrollsystem.

2. bataljon på Skjold

I følgje regjeringen sitt forslag skal 2. bataljon på Skjold bare baseres på «mobiliseringsdisponert personell». Dette betyr i praksis at 2. bataljon ikke lenger vil ha soldater i aktiv tjeneste på Skjold, men at bataljonen baserer seg på å fly inn soldater fra andre steder i landet dersom en er i krise eller frykter krig. Hovedtillitsvalgt i Norges Offisersforbund, Pål Nygård, har uttalt at regjeringa legg 2. bataljon «ned i en møllpose for å bli en mobiliseringsbataljon. Samtidig forutsetter de at den skal være på krigsfot innen 48 timer. Det er ikke mulig». Senterpartiet mener 2. bataljon også i framtiden skal ha en høy oppsettingsgrad, dvs. med stort antall soldater tilstedet på Skjold.

Vernepliktige

Når verneplikten er foreslått økt fra 12 til 16 måneder for en del soldater uten at antallet vernepliktige blir økt, vil dette føre til at færre norske ungdommer blir innkalt til førstegangstjeneste. Senterpartiet har vedtektsfestet at antall vernepliktige skal økes, ikke reduseres. Et alternativ er å innføre differensiert verneplikt også i form av kortere vernepliktstjeneste i form av seks måneders HV-utdanning. Dette vil medvirke til at en kan øke antall HV-soldater.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse