Annonse

Senterpartiet har et gjemmested under teppet

Senterpartiet har et gjemmested der det er plass til de fleste av periferiens problemer.

Senterpartiet er i ferd med å skape et debattklima der det har blitt et overgrep å beskrive reelle problemer i den norske periferien. Nylig ble statsministeren skjelt ut i Finnmark da hun i en TV-debatt påpekte det helt riktige, at skoleresultatene i Finnmark er de dårligste i landet, og at det er fylkeskommunen selv som har ansvar for den videregående opplæringen.

Strategien kan minne om strutsens taktikk når den utsettes for fare. Det er for eksempel et faktum at enkel statistisk framskriving viser den dystre framtiden i dagens mange næringssvake uttynningskommuner. Satt på spissen er dødsfall den eneste demografiske grunnprosessen som fungerer. Om 20-25 år kan de være transformert til avfolkede kommuner, med en ekstrem del av befolkningen over 80 år, og med en formidabel forsørgerbyrde for de som er i arbeidsfør alder.

Man kan jo velge å lukke øynene for dette. Men i Nord-Norge er omlag drøyt en tredel av kommunene i denne kategorien. Her er Senterpartiet uinteressert i å diskutere realitetene, og de presenterer ingen verktøy for å endre utviklingen. Desto mindre kommunen er, desto sterkere skinner kommunen, ifølge Vedum og Arnstad. De insisterer på en kommunestruktur som er hugget i stein.

Verre er det, at Senterpartiets insistering på periferiens overlegenhet over sentrum, ligger på klar kollisjonskurs med ønsket om likhet i et mer tydelig klasseperspektiv. Det kommer til uttrykk når Senterpartiet protesterer vilt mot at kvalitetskravene til grunnskolen, for eksempel i Osloskolen, skal gjøres gjeldende for bygde-Norge.

I noen debatter på Dagsnytt 18 denne forsommeren var temaet kvalitet i grunnskolen. Osloskolen har de tøffeste kvalitetskravene og de beste resultatene. I en av debattene var det Høyres Kent Gudmundsen mot Senterpartiets Marit Arnstad. Gudmundsens argument var at det er alt for store variasjoner i norsk skole med hensyn til kvalitetsstandarder, lærernes kompetanse, og dermed også elevenes resultater.

Gudmundsen fremholdt at det er viktig å motvirke de betydelige ulikhetene som nå vokser frem i skolen, som faktisk er atskillig større ulikheter enn det som ble skapt i skolene for bare en generasjon siden. Arnstad argumenterte sterkt i mot, det kunne virke som hun mente at resultatene i distriktskolene ikke kunne måles med Oslo-metoder.

Hun forsøkte å skyte ned argumentet til Gudmundsen ved å hevde at det var å snakke ned distriktene. Det viser i klartekst hvordan det å sope mange småkommuners elendighet under teppet, kan komme på kollisjonskurs med helt sentrale likhetsverdier i dagens Norge.

Alt dette viser polariseringen i debatten i dag, og som har gjort at konflikten mellom by og land forsterkes på en unødvendig måte. På den ene siden, en regjering som har låst seg fast i ett spor, uten å lytte til periferien, som ikke tar inn over seg mangfoldet i landet vårt, som ikke forstår at all makt ikke kan ligge i en hovedstad, men at den må spres. Og at samme medisin ikke kan utskrives overalt, dersom målet er at landet vårt skal være bebodd. Og fremfor alt, som ikke forsøker å tøyle en statsforvaltning som lever sitt eget liv uten politisk styring.

På den annen side har Senterpartiet gått seg helt fast i sitt eget spor; om periferiens fullkommenhet og overlegenhet over byen. Dermed blir også store og alvorlige samfunnsproblemer i distriktene stadig oftere bagatellisert, eller bortforklart som overgrep fra sentrum. Så kan man spørre om det bringer de norske distriktene i riktig retning.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse