Annonse
Regjeringen gjennomfører en rekke tiltak for å styrke og videreutvikle Norges kystberedskap. For det første forserer vi anskaffelsen av tre nye kystvaktskip til nærmere syv milliarder kroner. Skipene innfases dermed før den opprinnelige planen. Dessuten styrkes kystvakten med to nye slepefartøy fra 2020. Dette gir flere kystvaktskip i tjeneste, og bedre beredskap til sjøs, skriver Høyres Hårek Elvenes. Foto: Jonas Selim, Forsvaret

Senterpartiets grenseløse forsvarspopulisme

​​​​​​​Senterpartiet lider under kollektivt hukommelsestap i forsvarsdebatten, og fortrenger at partiet systematisk sviktet Forsvaret og kystberedskapen sist det hadde regjeringsmakt.

Hadde Senterpartiet lest Forsvarets årsrapporter ville partiet oppdaget at Forsvarets operative evne har økt de siste årene, stikk i strid med Navarsetes og Iversens påstander.

Norge er en kystnasjon. Mange nordmenn er sysselsatt i næringer som direkte eller indirekte er avhengig av havet. God beredskap langs kysten og til sjøs er helt avgjørende for tryggheten. Akkurat det er vi enige med Senterpartiet i. For øvrig svikter Senterpartiets påstander fortløpende.

Regjeringen gjennomfører en rekke tiltak for å styrke og videreutvikle Norges kystberedskap. For det første forserer vi anskaffelsen av tre nye kystvaktskip til nærmere syv milliarder kroner. Skipene innfases dermed før den opprinnelige planen. Dessuten styrkes kystvakten med to nye slepefartøy fra 2020. Dette gir flere kystvaktskip i tjeneste, og bedre beredskap til sjøs.   

Regjeringen erstatter dagens 12 Sea King-helikoptre med 16 nye redningshelikoptre. Kontrakten ble signert bare et par måneder etter regjeringen Solberg overtok i 2013, etter årevis med somling fra Senterpartiet i regjering. Senterpartiets medvirket til et digert helikopterbyråkrati uten gjennomføringskraft og anskaffelsesevne. Helikopteranskaffelsen gir flere redningshelikoptre, de er større, har større løftekapasitet, er raskere og kan fly mye lengre enn Sea King. Det gir bedre sikkerhet på havet for fiskerne, og for alle andre som ferdes på havet av ulike årsaker.

For å styrke kontrollen og forsvaret av norske havområder bruker regjeringen 11 milliarder kroner på å anskaffe nye maritime overvåkingsfly. Det ville ikke Senterpartiet sin alternative langtidsplan for Forsvaret. Sp ville i stedet fly videre på ubestemt tid med fly som er i ferd med å gå ut på dato. Den 16. juni 2017 hevdet Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Sp, i Dagbladet at regjeringen investerer i «…fem overvåkingsfly forsvaret ikke engang har bedt om». Det er fullstendig feil og et svik mot norsk maritim havovervåkning.

Regjeringen investerer dessuten i satellittovervåking. Dette gir bedre oversikt i nord og gjør det mulig å respondere raskere under ulykker eller kriser.

At kystvakthelikoptrene ikke har nådd full operativ evne, synes vi alle er svært beklagelig. Her har regjeringen tatt selvkritikk. Årsaken ligger primært hos leverandøren, ikke regjeringen. NH90-anskaffelsen har vært et tverrpolitisk ansvar siden kontrakten ble signert i 2001. Senest i 2013 valgte den rødgrønne regjeringen å gå videre med anskaffelsen, på tross av at helikoptrene allerede den gangen var mange år forsinket. Senterpartiet kaster stein i glasshus når partiet kritiserer regjeringen for NH90-anskaffelsen. De har like mye skyld i dette som resten av Stortinget.

Det er direkte galt «at Orion-flyene ikke vil ha evne til å være på beredskap fra nå og fremover i 2019», som Senterpartiet hevder. Det føyer seg inn i rekken av feilaktige påstander om operative forhold forsvaret, fra Senterpartiet.

Hadde Senterpartiet lest Forsvarets årsrapporter ville partiet oppdaget at Forsvarets operative evne har økt de siste årene, stikk i strid med Navarsetes og Iversens påstander. Da Senterpartiet satt i regjering, lå Marinen til kai. Nå seiler Marinen vesentlig mer, særlig i nordområdene. Også dette bidrar til den generelle beredskapen i nord.

Senterpartiets lider under kollektivt hukommelsestap i forsvarspolitikken. Partiet har tilsynelatende glemt at det fullstendig sviktet Forsvaret og kystberedskapen sist de hadde regjeringsmakt. Samtidig kritiserer Sp nåværende regjering i ett kjør ved å vinkle selektiv informasjon negativt uten evne til å se totalbildet. Det er ren forsvarspopulisme.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse