Annonse
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen på Dagsrevyen tirsdag om samling av Hærens helikoptre på Rygge i Østfold. - Hva hørte vi? Og skal vi tro det vi hører? kommenterer ordførerne i Målselv og Bardu.

Seriøst, admiral?

Argumentene for å samle alle Hærens helikoptre på Rygge i Østfold henger ikke på greip, fastslår ordførerne i Bardu og Målselv.

Hva er det forsvarsledelsen opplever som mest truende? Terrorister eller andre som vil oss vondt, eller en politisk opposisjon som er like ved å avsløre en politisk-militær illusjon?

Når Forsvarssjefen gjør seg høy og mørk i Rikskringkastingen, retter vi ryggen og skrur opp lyden. Her nord har vi for vane å høre på militære sjefer. Men hva hørte vi? Og skal vi tro det vi hører?

Hærens samtlige helikoptre må i følge admiral Haakon Bruun-Hanssen samles på ett sted: Rygge i Østfold, for å styrke den operative evnen til spesialsoldatene på Rena i Østerdalen. (Avstand: 20 mil. Flytid: Fem kvarter.)

Hva skal vi tro?

Og ikke bare det: Åpenbart for skarp innsats i Østlandsområdet. Altså er dét vurdert som langt viktigere enn at Hæren beholder et minimum av helikopterstøtte i de for øvrig prioriterte nordområdene. Der er trusselen er størst, derfor skal Forsvaret styrkes i nord, bedyrer også Forsvarssjefen. Flere seilingsdøgn med fregatter, flere øvingsdøgn for soldater. Men uten hærhelikoptre. De er det strengt påkrevd å kraftsamle i sør. Sammen med spesialsoldatene. Men den strategiske ressursen spesialstyrkene er, trengs ikke også de i nord?

Det er nesten så vi blir skremt, av den ene eller andre grunn:

Enten fordi Forsvarssjefen her indikerer en helt annen trusselsituasjon enn det vi som norsk offentlighet har blitt gjort kjent med, der spesialstyrker tenkes satt inn i skarpe operasjoner på Østlandet. For å bistå politiet i kontraterror, som jo ikke er disse styrkenes primæroppgave, kan vanskelig forklare behovet for så sterk opptrapping av trening med helikopter.

Eller at Forsvarssjefen, men det har vi vondt for å tro, opptrer i et bevisst politisk spill for å sikre regjeringas forslag om å flytte de siste Bell 412-maskinene fra Bardufoss, nå som den politiske vinden blåser den andre veien. For her spilles det et høyt spill, som også inkluderer plasseringen av Luftforsvarets ledelse – og framtida til Rygge flystasjon.

Vi velger å holde på inntrykket av Haakon Bruun-Hanssen som en klok og rakrygget offiser, men kan ikke fri oss fra å undres: Hvorfor , admiral? Og hvorfor denne saken?

Da langtidsplanen ble fremmet i juni hilste du den velkommen. Deretter har vi knapt sett deg. Til du plutselig dukker opp på Dagsrevyen. Her raser diskusjonen om hvor framtidig maritim overvåkingskapasitet skal stasjoneres, anbefalt anskaffet mot dine råd. Her blir landmakta nedprioritert, noe du klart kritiserte i proposisjonen. Når tyngdepunktet i terskelforsvaret du har anvist står på spill, så bruker du tida på en sak Stortinget knapt har begynt å behandle?

Hva er det forsvarsledelsen opplever som mest truende? Terrorister eller andre som vil oss vondt, eller en politisk opposisjon som er like ved å avsløre en politisk-militær illusjon?

Hvordan er dette fatt?

Vi er ordførere i to av landets viktigste forsvarskommuner. Vi er oppvokst med Forsvaret. Vi holder som politikere en god tone med den militære ledelsen, og vi er vant til å feste lit til det vi hører. Vi aksepterer en god forklaring, ikke minst fra landets forsvarssjef. Men ikke lenger. Ikke her. Meldingen er mottatt, admiral. Men sannelig om vi forstår den.

Har vi helt misforstått rollen til spesialsoldater? Støtte til politiet, i kamp mot kriminell terror, er vel fortsatt en sekundæroppgave? Som knapt trenger Hærens samlede helikopterstyrke til oppretning – for ren transport, vel dette fortsatt er? Eller ser forsvarssjefen for seg at de med Bell 412 skal settes direkte inn i stridssituasjoner, slik han vel sa på Dagsrevyen?

Hva spesialstyrkene er og ikke er kan det ikke sies så mye om. Det er hemmelig, og det kan vi leve med. Men vi aksepterer ikke fortegnede framstillinger fra regjeringa, like lite som vi tar Forsvarssjefens forunderlig opptreden og forvirrende argumenter for god fisk. Vi er ikke fullt så enfoldige i nord som en del vil ha det til. Men akkurat her skal vi blottstille vår uvitenhet – eller avkle forsvarsmaktas uforstand, alt etter hvordan dette avtegner seg.

Forsvarssjef, du er rikets øverste fagmilitære rådgiver. Hva er det vi ikke har forstått, og som vi mistenker at våre kolleger på Stortinget også er i stuss over? Opplys oss – om så er i et gradert notat!

1. Hvis alle Bell-maskinene samles på ett sted for å styrke spesialstyrkenes operative evne, hvorfor flyttes de ikke da til Rena, hvor Forsvarets spesialkommando har base. Alternativt: Hvorfor flyttes ikke FSK til Rygge, hvor helikoptrene skal samles?

2. Hvis alle maskinene trengs i Sør-Norge fordi terrorfaren er så mye større der enn i andre deler av landet, og de skal støtte kontraterror-operasjoner: Skal helikoptrene da først frakte politiets beredskapstropp, som skal først inn, og deretter spesialsoldater?

3. Hvis spesialsoldater på Rena skal hentes med helikopter fra Rygge, for så å settes inn i en terrorsituasjon på Østlandet, hvor mye raskere er det grunn til å tro at de da kommer fram, sammenlignet med om de umiddelbart satte seg i marsj med bil?

4. Hvor mange av de samtlige, samlede helikoptrene er det tenkt skal stå på én times beredskap på Rygge, og hvor mange personer kan disse frakte til et åsted før de neste helikoptrene kan stå klare for å bidra til innsettingen?

5. Hvis det er så maktpåliggende med en vesentlig forsterkning av helikopterkapasiteten for å møte terrorfaren på Østlandet, hvorfor anbefaler du da å hente alle ni ned fra Troms, for så å skrote først seks, og deretter kanskje hele ni?

Hvilken reell styrking av terrorberedskapen oppnås egentlig ved dette foreslåtte feilgrepet, som nå panisk forsvares etter kloke ankepunkter fra en undrende opposisjon, og opinion? Hvordan kan den foreslåtte flytting forsvares, sett opp mot den sterkt reduserte beredskapen – militær som sivil – som da skapes i nord?

Stortinget bør stille enda flere spørsmål, men ikke ta svarene for god fisk. Forsvarsledelsen er på defensiven. Den stiller Forsvarssjefen som lynavleder, og mønstrer hans autoritet for å dekke over sin avkledde sak. Regjeringa er presset. Det er åpenbart også Forsvarssjefen.

Hva skal til?

Forsvarssjefen må navigere innenfor svært stramme økonomiske rammer. Han har ikke fått det han har bedt om. Rammen han selv definerte var så stram at hærsjefen ble tvunget til å velge bort sine helikoptre for å sikre anskaffelse av kampluftvern.

Begge kapasiteter er, bokstavelig talt, livsviktige. Uten luftvern kan ikke Hæren operere, uten helikopter kan ikke sårede soldater garanteres livreddende evakuering. Regjeringen har i sitt forslag prestert den doble uansvarlighet å foreslå både at helikoptrene fjernes fra Hæren og at luftvern skyves i det blå. Forsvarssjefen er i skvis, vel vitende om at det ikke er fagmilitært forsvarlig med en hær uten helikopter. Å si noe annet er en dekkoperasjon.

Dessverre har Forsvarssjefen ikke fått gjennomslag for det åpenbart kloke: Spesialstyrkene må, også ut fra retorikken brukt for å forsvare flyttinga av Bell-maskinene, selvsagt ha egne, egnede helikoptre, som Sea- eller Blackhawk. Hæren trenger sin egen egnede lufttransport, med både større og mindre maskiner – som Chinook- og Bell-typer til sine svært mange og varierte behov for rask aksjon, også mot nye hybride trusler. Bell 412 er et bra utgangspunkt.

Få dette på bordet, Bruun-Hanssen. Få opp de reelt fagmilitære forslag, ut fra nasjonens militære behov. Slik politidirektøren for presentere sine. Det vi slett ikke trenger nå, er en forsvarssjef som forvirrer mer enn forklarer. Alternativt: Villeder mer enn oppklarer.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse