Annonse
Det er interessant å lese listen over bedriftene som (fortsatt) er medlem av NHO Service og handel. Aleris og Attendo er navn som hyppig opptrer. Det er vel ikke de mest sårbare konsernene i velferdssektoren. At de ikke har råd til å delta i den norske arbeidslivsmodellen er vel ikke tilfellet, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: Yngve Olsen

Seriøst, NHO?

For å få det som de vil stenger NHO både sykehjem, respiratorteam og gatehospital. Det er drøyt.

I den pågående arbeidskonflikten mellom Norsk sykepleierforbund (NSF) og NHO Service og handel vedtok arbeidsgiversiden å gå til lockout av alle medlemmene i NSF som arbeider i deres medlemsbedrifter på torsdag i forrige uke. At mektige NHO ikke vet helt hvordan man gjør slikt, og dermed måtte gjøre det på nytt på fredag, er muligens illustrerende for hvordan de ser på saken.

Det har vært utfordrende å forholde seg til at høyt gasjerte direktører i streikeperioden har bedrevet en underlig form for kommunikasjon i offentligheten. Argumentasjonen går på at de allerede lønner sine sykepleiere høyere, at NSF viser frem enkelttilfeller og spiller på følelser, mens de selv argumentere ut fra statistikk som fakta. Vel, en seriøs aktør vet at det finnes flere forbedringsmuligheter i disse tallenes soliditet som er nødvendig for å kunne diskutere sammenligninger av lønn.

Det saken i realiteten dreier seg om, minstelønna til de som utfører jobben bedriftene får betalt fra det offentlige til å utføre, har de behendig unngått å forholde seg til. Argumentasjonen har gått på at bedriftene ikke har økonomi til dette lenger. Fokuset burde vært på kvaliteten på tjenestene, på lønnsrelasjonen til øvrige tariffområder og med tanke på en lenge varslet sykepleiermangel i horisonten: arbeidsvilkårene til de sykepleierne som fortsatt jobber i deres medlemsbedrifter.

Det er interessant å lese listen over bedriftene som (fortsatt) er medlem av NHO Service og handel. Aleris og Attendo er navn som hyppig opptrer. Det er vel ikke de mest sårbare konsernene i velferdssektoren. At de ikke har råd til å delta i den norske arbeidslivsmodellen er vel ikke tilfellet. Vi legger til grunn at NHOs medlemsbedrifter har råd til å betale de samme minstetariffene som alle andre aktører i norsk helsevesen. Dette handler vel mer om bunnlinja, enn noe annet.

Vi respekterer selvsagt NHOs rett til å bruke lockout. Noe annet ville vært rart. I dette tilfellet opplever vi imidlertid ikke at NHO har den nødvendige respekten for kjørereglene i arbeidslivet, ei heller sin motpart på andre siden av forhandlingsbordet. Det er viktig å huske at de ikke har søkt om en eneste dispensasjon i streikeperioden, de har ikke beveget seg en millimeter i retning av forhandlingsbordet, men vedtar en altomfattende lockout hvor alle sykepleierne blir nektet adgang til jobb. Fra vår side er det meget forstemmende å observere at strategien åpenbart er å fremprovosere en tvungen lønnsnemd. NHO vil altså ha regjeringens hjelp til å holde sykepleierlønna nede. Det tjener dem lite til ære. Som tillitsvalgte for høyt utdannede profesjonsutøvere med for lave lønninger ser vi med stor bekymring på NHOs framferd i denne saken.

For å få det som de vil stenger NHO både sykehjem, respiratorteam og gatehospital. Det er drøyt. Loven slår fast at helsetjenester må organiseres slik at de er forsvarlige. Ved å stenge helsepersonellet ute, bryter både den private virksomheten og kommunen sine plikter etter loven. NHO tar ingen hensyn til liv og helse, en grell motsetning til NSF sitt streikeuttak som Statens Helsetilsyn har våket over i tre uker, uten å finne et eneste tilfelle der liv og helse er satt i fare.

Hvem som er seriøs i dette bør være greit å identifisere.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse