Annonse

Seterjentens blåmandag

 «Velkommen til debatt, klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Sitter du bra?»

«Jo, takk, jeg sitter bra.»

«I dag ble Forsvarsbyggs planer om å rive to seterbygninger i Vestli på Hjerkinn skytefelt i Opland utsatt, etter voldsomme protester. 12.000 har skrevet under et opprop mot denne rivningen, så det hjelper å protestere?»

«Nei, nå er saken bare utsatt over vinteren, men vi belager oss på å starte opp igjen til neste år.»

«Hvorfor er denne rivningen nødvendig?»

«Det er fordi vi vil reetablere Hjerkinn skytefelt til et naturområde for villreinen».

«Å så bra, det er for å verne om villreinen? Har disse seterbygningene negativ innflytelse på reinene da? Hva med dyr, fugler og insekter som blir drept av vindturbinene som settes opp i hele landet?»

«Nå er vi i gang med det største reproduksjonsprosjektet noensinne for å bevare den siste villreinstammen i Europa.»

«Jeg forstår at det er viktig å ta vare på denne flokken, men jeg tenker også på utryddelsestruede fugl og dyrearter som må bøte med livet i møte med disse rotorbladene?»

«Nå har jeg nettopp hatt en ny runde med fagmiljøer og miljødirektoratet, og det er bred enighet om å reetablere de tradisjonelle vandringsmønstrene for villreinen.»

«Nå er det store planer om hav-vind. Vil ikke disse installasjonene ha en negativ innvirkning på det maritime miljø?»

«Personlig så syns jeg reaksjonen på denne rivningen er en unødvendig situasjon, siden dette er et positivt tiltak for å ivareta villreinflokken.»

«Oppdrettsindustrien har jo overtatt den tradisjonelle fiskeriforvaltningen langs hele kysten. Den er jo med på å ødelegge leveforholdene for alle typer fisk og dyreliv i havet. Er DET noe som bekymrer deg?»

«Det har lenge vært en bekymring for hvordan vi på en god måte skal ivareta villreinen».

«Du som er klimaminister, er det forsvarlig å gi nye konsesjoner på oljeleting når vi ser klimakrisen verden står overfor i dag?»

«Forsvarsbygg har gjort en fenomenal oppgave i å planlegge reproduseringen av Hjerkinn skytefelt til et naturområde. Dette er noe vi bare gjøre for å tilrettelegge og ta bedre vare på villreinen.»

«Jeg tenker mye på raseringen av vår unike natur som følger med vindkraftutbyggingen, er dette noe som bekymrer deg som Miljøminister?»

«Nå er vi jo som sagt i gang med å gjenskape naturen i Hjerkinn skytefelt. Dette vil ha stor betydning for en av de siste villreinstammene av den opprinnelige fjellreinen».

«Et flertall av Norges befolkning vil IKKE ha vindkraft verken til lands eller til havs. Når man ser at vindkraftindustrien har slike negative konsekvenser for mennesker og dyreliv, er det ikke da DITT ansvar å få stoppet dette?»

«Nå prøver jo aksjonister å stoppe Forsvarsbygg i å rive to av disse bygningene. Det er jo bare grunnmuren som står igjen etter den opprinnelige bygningen fra 1870 årene. EN ble flyttet dit i 1930, og den skal IKKE rives, bare flyttes på nytt. Å bevare setrene har ingen betydning for det overordna målet som er å ivareta villreinen på en GOD måte.»

«Du som klima- og miljøminister har fått et stort ansvar lagt på dine skuldre. Når jeg tenker på myrer som dreneres og ødelegges som et ledd i «Det grønne skiftet», vil ikke det frigjøre karbon som ellers ligger lagret på en sikker måte i myrene?»

«Én ting er i vertfall sikkert, om ikke vi som ansvarlige politikere tar grep nå, så står vi i fare for å miste en av de SISTE villreinflokkene i Europa».

«Det er jo noen som helst ser at vi ikke skal ha rovdyr som bjørn, jerv og ulv i norsk natur. Er du av samme oppfatning, eller mener du at disse har en viktig plass i vårt naturmiljø?»

«Jeg er glad du nevnte natur, da det akkurat er DET området som hele saken dreier seg om. Et fritt og usivilisert område som på beste måte ivaretar levemåten til villreinen.»

«Ser at regjeringen har gitt klarsignal for milliardutbygging av hytter, leiligheter og skiheiser ved Hardangervidda. Er det forenelig med å redde en av de siste villreinflokkene i Europa?»

«Vi politikere er vårt ansvar bevisst, derfor stenges skiheisene i kalvingstiden for villreinen.»

«Vi er mange som bekymrer oss for villaksens videre skjebne i møte med oppdrettsnæringen. Jobbes det for å sikre dens videre eksistens i våre vassdrag og ute i havet? Og hva mener DU om sjødeponi av gruveavgang i Repparfjorden og Førdefjorden? Dette er jo naturinngrep som kan få katastrofale følger for det maritime miljø der?»

«Vi ser det som en viktig oppgave å verne de opprinnelige artene i naturen. Derfor denne viktige reetableringen av naturen i Vestli som vil gi bedre overlevelsesmuligheter for villreinen.»

«Som du sikkert vet så er raudåta en svært viktig føde for fiskeyngel, polartorsk og andre høyere dyr i havet. Er det da fornuftig å sette i gang en storstilt industri rundt denne arten? Nå er kanskje ikke dette «ditt bord», men som miljøminister har du vel dine tanker om saken?»

«Ja, miljø er noe jeg brenner for. Det er jo nettopp derfor vi skal gjenskape et bærekraftig miljø for villreinstammen».

«Jeg ser du stadig kikker på klokken siden du har et annet møte som venter. Et siste spørsmål før vi gir oss. Den unge reineieren Jovsset Ante Sara står i fare for å miste levebrødet sist, da regjeringen har gitt klarsignal for å tvangsslakte det meste av flokken hans. Nå er denne saken sendt til menneskerettighetsdomstolen, men norske myndigheter vil slakte ned flokken FØR den blir behandlet der. Hva er din personlige mening om dette? Jeg tenker da først og fremst på ditt store engasjement for villreinen?»

«Nå er jo dette snakk om TAMREIN. Min personlige mening er at uansett utfall av Jovsset Ante Saras sak, så SMAKER villreinen BEDRE!»                                                               

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse