Annonse
Demonstrasjon i Oslo mot oljeboring i Arktis. AUF må sette inn mer makt mot moderpartiet i denne saken, mener artikkelforfatteren.

Sett makt bak ordene, AUF!

AUF må slutte å være Arbeiderpartiets løpegutt.

Det er ingen hemmelighet at AUF er det ungdomspartiet som sliter mest med å få gjennomslag for politikken sin i sitt moderparti. Den siste tiden har det vært debatt rundt valgkampen til AUF. Leder i Troms AUF, Brynjar Andersen Saus står hardnakket på at han vil fortsette å drive valgkamp for Arbeiderparitet. Jørgen Paulsen derimot mener AUF burde droppe den.

Her kan jeg ikke annet enn å si meg fullstendig enig med Grønn Ungdom. For meg virker det uforståelig hvorfor AUF velger å stille seg bak en politikk de selv har så mange innvendinger imot. Norge skal som verdens rikeste land fortsatt skal satse på olje. Dette til tross for at ¾ av verdens olje må bli liggende.

Her har Norge en fantastisk mulighet til å satse på grønne arbeidsplasser, men vi velger heller å leve i fortiden. Det grønne skiftet er og forblir retorikk. Verken matkasteloven eller økt satsing på kollektiv vil være ambisiøst nok for å motvirke klimaendringene. Kompromissforslaget som gikk gjennom på landsmøtet er ikke bare elendig, men også pinlig for norges største parti. Å skulle verne områder uten olje mot oljeboring er i beste fall en symbolsak. “Kompromisset” endrer ingenting for utvinningen av olje i LoVeSe, og jeg er glad for at AUF ikke er fornøyd med vedtaket.

AUF må slutte å være Arbeiderpartiets løpegutt. Det er ikke bare i miljøpolitikken at AUF er på kant med sitt moderparti. I mange tilfeller er de mer enige med SV enn Arbeiderpartiet. I asylpolitikken vil AUF ha bukt med midlertidige oppholdstillatelser til mindreårige asylsøkere. I skolepolitikken har AUF kritisert høyresiden for å innføre fraværsgrensen, men dette er også noe Arbeiderpartiet er for. AUF må spørre seg selv hvor de kan få størst gjennomslag for politikken sin. Om det er i SV eller Arbeiderpartiet.

Og det er klart vi gleder oss over AUFs siere! Det er utrolig bra at Arbeiderpartiet endelig går inn for å øremerke midler til skolehelsetjenesten. Når ⅕ unge har nedsatt funksjon på psykiske plager er det avgjørende at de har en helsesøster på skolen til enhver tid. Like gledelig er det at Ap går inn for et nasjonalt kulturkort for norsk ungdom. Dette er likevel politikk som SV har vedtatt og kjempet for i årevis. Hadde AUF tatt med politikken sin til SV sin pult, så hadde man kanskje kommet lengre med disse sakene enn man har i dag? Da kunne vi sammen presset Arbeiderpartiet lenger til venstre.

Saus har stor tro på at man få Arbeiderpartiet med på et oljefritt LoVeSe. Enda de har folket mot seg så viser “kompromissforslaget” at de neppe kommer til å gi seg i nærmeste fremtid. Om AUF har større ambisjoner for gjennomslag enn å fjerne K-en i KRLE-faget i skolen, så er det på tide at de begynner å sette makt bak ordene og strammer inn på kravene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse