Annonse

Sett Nord-Norge-banen på kartet!

Det vil være fatalt dersom Nord-Norge-banen ikke blir med i neste Nasjonal Transportplan. Kan nordnorske politikere virkelig begå et så stort strategisk feilgrep?

Det investeres nå flere titalls milliarder i jernbaneprosjekter i Sør-Norge. Hvorfor skal vi i Nord-Norge være passive tilskuere til dette?

Fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo er en sindig politiker. Det er umulig å få en senterpartist til å drømme seg vekk hinsides virkeligheten. For Senterpartiet er det hard realpolitikk som har vært partiets bumerke. En politisk huskelapp som har tjent partiet godt, og gitt makt og innflytelse.

Dette er en av flere gode grunner til at vi skal lytte nøye når Prestbakmo - med sitt ståsted i hjemkommunen Salangen, Tromsø og Nord-Norge - har blitt en markant jernbane-entusiast. Det er engasjerende å høre Prestbakmo snakke om toget. Som regional politiker har han foretatt et strategisk veivalg. 

Han skuer ikke inn i neste valgperiode, men en halv generasjon frem tid. Dette er godt. Vi trenger politikere som hever blikket utover ropene om mer asfalt.

Derfor argumenter også Prestbakmo godt. Han har tatt inn over seg at veinettet ikke vil være i stand til å absorbere de store, fremtidige godsmengdene i nord. Hvis biomassen innenfor oppdrett skal mangedobles, vil det kreve grunnleggende nytenkning med hensyn til transport ut til markedene. Det kan ikke være tvil om at særlig sjømatnæringen vil trekke store veksler på en jernbane-linje som strekker seg langs kysten.

Argumentasjonen hans for jernbane bygger på transport av varer gods inn og ut av landsdelen, ikke persontransport. Å ta toget fra Tromsø for å besøke slekta på Fauske eller Mo i Rana vil bli en bonus, men det kan naturligvis ikke bære et jernbane-prosjekt økonomisk.

Prestbakmo er nå en viktig drivkraft bak et av de viktigste politiske signalene fra Troms fylkeskommune på svært lang tid. Og det handler om at Troms nå har bestemt seg for å fremme kravet om en seriøs utredning av Nord-Norge-banen inn i neste Nasjonal Transportplan, fra og med 2017.

Ambisjonen er en forlengelse av Nord-Norge-banen fra Fauske mot Narvik og Tromsø. «Timingen» for å løfte dette frem er helt riktig. Norsk fastlandsøkonomi er på vei inn i en bølgedal, og arbeidsledigheten stiger. Det vil finnes tilgang på arbeidskraft, kombinert med at Staten vil satse på store infrastruktur-prosjekter.

Det investeres nå flere titalls milliarder i store jernbaneprosjekter i Sør-Norge. Hvorfor skal vi i Nord-Norge være passive tilskuere til dette, med tanke på verdiskapningen vi leverer til nasjonen?

I opinionen nordpå er det en gryende forståelse for Nord-Norgebanen som et legitimt krav. Men for at prosjektet skal få politisk kraft, må det bli en nordnorsk sak, ikke en sak som fremmes fra ett av tre fylker i nord. Da vil ikke Nord-Norge-banen nå opp.  For å lykkes, må altså Finnmark og Nordland med.

Finnmark har signalisert at det kan være en langsiktig merverdi å slutte seg til et nordnorsk jernbane-spor. Selv om man i Øst-Finnmark også ser perspektivene i jernbane de 50 milene mellom Rovaniemi og Kirkenes. Her er det gjort forstudier, Finland ivrer for en slik korridor til Ishavet, og kan dessuten lokke med støtte fra EU. Men det ene behøver ikke utelukke det andre.

Nordlands-politikerne ser dessverre ikke ut til være særlig interesserte i jernbane nordover. Fokus er elektrifisering av Nordlandsbanen mellom Fauske og Trondheim, samt dobbeltspor på Ofotbanen.

Dessuten står fergefri E 6 over Tysfjord høyt på dagsorden. Dette er også et krav fra NHO. Dette er besnærende, men dessverre tilbakeskuende. Her er det lett å la seg rive med for alle nordlendinger som akkurat kom for seint til ferga mellom Skarberget og Bognes.

Men hvor framtidsrettet er det å bruke et tosifret antall milliarder på et slikt prosjekt, når de fleste eksperter er enige om at miljøvennlig jernbane blir bærebjelken i framtidens transport-infrastruktur? Hvis vi skal ta klimaavtalen i Paris på alvor, må vi planlegge for annen infrastruktur enn vei. Her kan ikke nordnorsk næringsliv og politikk gå rundt med skylappper.

Kanskje kan det ligge an til en god politisk hestehandel over fylkesgrensene. Det er lov å håpe. Troms bør støtte det kloke og rettmessige kravet om ny storflyplass på Helgeland og Mo i Rana. Og Nordland bør støtte Troms når det gjelder NTP-utredning og konsept-skisse til forlengelse av Nord-Norge banen. I sum øker det sjansene for at to gode samferdsels-løft realiseres.

Det vil være en god deal for begge fylkene. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse