Annonse
Elevenes skolehverdag blir kraftig forverret og bussturen til Ramfjord skole (under) vil gå gjennom flere rasutsatte områder. Kjøredistansen mellom Sjursnes og Ramfjord blir dessuten mye lengre enn den fra skole til skole. understreker Ann-Helén Mortensen.

Sette første spiker i kista for hele lokalsamfunnet - for å spare en million?

Innspill fra foreldrene ved Sjursnes skole i forbindelse med flytting av 5-10 klasse til Ramfjord skole.

Foreldrene ved Sjursnes skole reagerer med vantro på dette forslaget og bakgrunnen for hvorfor Tromsø kommune ønsker å flytte disse klassetrinnene til Ramfjord skole. Her opplyses en besparelse på 1,2 millioner kroner for å sette første spikeren i kista på hele lokalsamfunnet her inne. Innholdet i disse regnestykkene er ennå ikke offentlige, men vi stiller oss undrende til riktigheten i disse anslagene. Vi mener besparelsen kommer til å bli noen hundre tusen mindre enn først beregnet.

Slik vi ser denne runden med forslag om nedleggelse, har ingenting endret seg siden 2015, da byråd for utdanning, Anna Amdal Fyhn, konkluderte med følgende; «etter en busstur hvor politikere ble kjent med den planlagte bussturen til og fra skolen i Ramfjord, har vi tatt på alvor bekymringene om å frakte elevene gjennom så mange rasutsatte områder». Her har ingenting forandret seg siden da.

Vi reagerer også på at denne prosessen blir gjennomført så raskt og uten noen form for høringsuttalelse fra forskjellige instanser, slik som utviklingslaget i bygda. Dette skal jo være bindeleddet mellom kommune og bygd.

Til slutt kommer vi til essensen i konsekvensene av en nedlagt skole og dens betydning for den velfungerende bygda vår. Vi hadde barnehage, men den ble nedlagt og da forsvant mulighetene til å få småbarnsfamilier til bygda. Så planlegges flytting av klassetrinn til Ramfjord, som et ledd i full nedleggelse av skolen. Da stoppes muligheten å få familier med barn i skolealder til bygda. Alt dette får også konsekvenser for næringslivet og sårt tiltrengte skattekroner til Tromsø kommune. Snart vil kundegrunnlaget til nærbutikken og den lokale kroa vår, reduseres kraftig og om kort tid måtte avvikles. Da står vi tilbake med færre arbeidsplasser og fraflytting blir et faktum.

Er dette god politikk og økonomisk styring fra kommunens side? Opplagt nei, mener vi!

Disse punktene bekymrer oss:

  • Skolebussen må kjøre gjennom flere rasutsatte områder hvor både postmann og brøytebilsjåfører er pålagt å kjøre med skredsøker (skredkart ligger på Tromsø kommunes hjemmesider)
  • Manglende telefondekning i store deler av Nakkedalen. Her er det også rasfare på flere plasser.
  • Altfor lang skolevei for elevene. Her snakker vi om over 3 timer og over 90 km i buss for enkelte elever. Dette er langt over maksgrensene som er satt for akseptabel skolevei for elevene.

(Ved utregning av distanse mellom Sjursnes og Ramfjord fokuseres det ofte kun på kilometrene fra skole til skole. Dette blir feil! Vi har ei langstrakt bygd og elever som bor på omtrent hele denne strekningen hvor bussen må kjøre før han kan starte på veien til Ramfjord. I praksis betyr dette at distansen fra Sjursnes skole til Ramfjord skole så og si kan dobles, hvis alle skoleelevene fra Sjursnes skal kunne plukkes opp og fraktes videre.)

  • Elevenes skolehverdag blir kraftig forverret da enkelte vil måtte stå opp kl.06 om morgenen og være hjemme nærmere kl.16 om ettermiddagen. Dette gir ikke ungene våre en god og trygg skolehverdag.

I 2015 var vi gjennom denne prosessen med de samme argumentene fra begge sider. Utfallet da var klokkeklart: Sjursnes skole skal bestå!

Da ingenting har endret seg siden den gang forventer små og store ved Sjursnes skole at utfallet blir det samme også denne gang!

Les også: Skal kunstprosjekt i byen gå foran bevaring av et levedyktig bygdesamfunn?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse