Annonse
Det å opptre som et nyttig redskap for direktørens prestisje, vil ikke styrke legitimiteten til beslutningen og tilliten til styret og styrets leder i særdeleshet, skriver Ivar B. Prestbakmo om Helse Nord-styreleder Marianne Telle. Foto: Avisa Nordland

Setter legitimitet og tillit på spill i PCI-saken!

Styreleder Marianne Telle setter legitimiteten til Helse Nord i spill, skriver Ivar B.Prestbakmo.

Det som imidlertid er enda mere alvorlig er at styreleder i Helse Nord Marianne Telle ikke ser at hun setter legitimiteten til Helse Nord i hele landsdelen på spill...

PCI-saken er til behandling på kommende styremøte i Helse Nord. Etter sist styremøte har utredningen man da ba om konkludert med at slik bemanningen i dag er i Helse Nord, er det ikke forsvarlig å igangsette akuttilbud ved Nordlandssykehuset.

Forutsetningen for å gjøre det er at bemanningen ved UNN styrkes i tilstrekkelig grad. Altså bekrefter analysen det fagmiljøet ved UNN hele tiden har hevdet, nemlig at det ikke finnes tilstrekkelig kapasitet i Helse Nord. Det skulle man tro tilsa at man ikke nå skulle foreslå etablering av PCI senter i Bodø. Men dengang ei, for direktør Vorland i Helse Nord har det åpenbart gått prestisje i saken.

Det som imidlertid er enda mere alvorlig er at styreleder i Helse Nord Marianne Telle ikke ser at hun setter legitimiteten til Helse Nord i hele landsdelen på spill når hun som styreleder kan synes å tillate at en beslutning om etablering av PCI senter i Bodø kan fattes på kommende styremøte, uten at man har et styre som kan være fulltallig med styrets faste medlemmer, slik situasjonen er knyttet til flere av dagens faste medlemmer.

I en sak som mangler faglig anbefaling, ikke kan sies å tjene det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet, og der økonomiske omdisponeringer for å etablere tilbudet vil kunne gå ut over andre prioriterte tjenester ovenfor innbyggerne i landsdelen, blir det et spørsmål om legitimitet og tillit. Da har styreleder Telle et særlig ansvar for hvordan hun legger opp til å behandle saken. Det ansvaret ligger på styreleder og ikke direktør i Helse Nord.

Ivaretagelsen av spesialisthelsetjenestene til innbyggere i hele Nord-Norge er et betydelig ansvar. Det betyr at styreleder i Helse Nord har et betydelig ansvar for de beslutninger som fattes, og for de konsekvenser de har. Det ansvaret tilsier ikke at man kan gjøre et vedtak som svekker det tilbudet og fagmiljøet man i dag har i Tromsø, som hele landsdelen er avhengige av. Legitimiteten til prosessene fram mot styresak, tilliten til Helse Nord og ikke minst styrende organer settes på en alvorlig prøve.

Tilliten til hvordan dette håndteres avhenger mye av hvordan saken nå håndteres av styret og dets leder i særdeleshet. Det å opptre som et nyttig redskap for direktørens prestisje, vil ikke styrke legitimiteten til beslutningen og tilliten til styret og styrets leder i særdeleshet. Det alvor bør styrets leder ta inn over seg nå. En framtid uten legitimitet og tilstrekkelig tillit bør ikke være tenkbart.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse