Repparfjorden gir i dag arbeidsplasser til mange og og er rom for et rikt marint liv. Allikevel ser det ut til at hensynet til kortsiktig lønnsomhet og uttak av en begrenset ressurs enda en gang settes foran hensynet til de ressursene som har potensial for å gi livsgrunnlag, aktivitet og mat til evig tid, skriver

Si nei til regjeringas råkjør mot natur og samiske interesser i Repparfjorden!

Vi har laget en økonomi og en politikk der vi fortsatt kaster fra oss avfall og forurensing der det er enklest og billigst. Med minimale hensyn til konsekvensene for fremtidens mennesker og for dyr og natur.

Miljøpartiet De Grønne mener det er fullstendig uansvarlig at regjeringen sier ja til at Nussir får dumpe sitt gruveavfall i Repparfjorden. Å tillate slik dumping i et sårbart fjordsystem gjør oss til en av verdens mest primitive miljønasjoner. Norske fjorder skal ikke være avfallsplasser for investorers kortsiktige profitteventyr.

For det første er norske miljølover og regler for svake. Samtidig er urfolks rettigheter for svakt ivaretatt, all den tid Sametinget sier nei.

Vi har et systemproblem. Vi har laget en økonomi og en politikk der vi fortsatt kaster fra oss avfall og forurensing der det er enklest og billigst. Med minimale hensyn til konsekvensene for fremtidens mennesker og for dyr og natur.

Vi dumper klimagassutslippene våre i atmosfæren. Vi dumper plasten vår i havene våre. Vi dumper miljøgifter i elvene våre og vi dumper gruveavfall i fjordene våre. Regjeringen vil at vi skal fortsette denne kursen, selv om det truer naturen og våre etterkommere.

Repparfjorden gir i dag arbeidsplasser til mange og og er rom for et rikt marint liv. Allikevel ser det ut til at hensynet til kortsiktig lønnsomhet og uttak av en begrenset ressurs enda en gang settes foran hensynet til de ressursene som har potensial for å gi livsgrunnlag, aktivitet og mat til evig tid.

MDG mener vi trenger metaller og mineraler, og at viktige fornybarnæringer fremover også trenger dem. Men vi kan ikke akseptere at denne verdiskapingen skjer på måter som ødelegger naturen og overkjører de samiske interessene. Her må det grønn innovasjon og nytenking til, som i sirkulær økonomi og bedre driftsformer! Sjødeponi av gruveavfall er ikke vanlig – tvert imot – det er ekstremt og vi er blant de få land i verden som tillater det. I en tid der det aldri tidligere har vært lettere å lære seg av andre land, er det et paradoks at denne norske praksis fra en annen tidsalder fortsatt er gjeldende.

Det ødelegger det marine livet, og vi vet også at det gir mer plast i havet. Konsekvensene av utslipp av sprengningsplast i havet ble forøvrig aldri vurdert når tillatelsene opprinnelig ble gitt, og nå som selv FrP er mot mikroplast, håper vi at de andre partiene her innser at det er behov for en ny vurdering. Nå er plastforurensing i havet på dagsordenen som aldri før. Derfor regner vi med at partiene også klarer å se problemet med de andre miljøproblemene som rammer havet og fjordene våre; Nanoplast-partikler, tungmetaller og andre kjemikalier ligger her an til å dumpes rett i matfatet vårt.

Flertallet i Stortinget og regjeringa har laget seg en sentral formulering i sin politikk og regelverk som systematisk setter til side langsiktig naturforvaltning og samfunnsutvikling til fordel for kortsiktig profitt og naturødeleggelse.. Kortversjonen er at ”Der samfunnsnytten er større enn miljøulempene, kan tiltaket gjennomførast”.

Denne vesle setningen betyr i praktisk forvaltning og politikk at nasjonale og internasjonale miljølover og retningslinjer kan settes til side i mange sammenhenger der det er snakk om inngrep i norsk natur. Dette gjelder på alle politiske nivå. Fellesskapets naturkvaliteter er dermed rimelig rettsløs selv om både Grunnloven og en rekke særlover sier det motsatte. Hver dag gjøres det isolerte vedtak i kommuner, fylkeskommuner og sentralt i Norge som bekrefter dette, uten at noen tar ansvar for helheten og den langsiktige samfunnsutviklingen.

MDG ønsker et levende Norge

Miljøpartiet De Grønne ønsker at Finnmark skal være et levende og godt fylke å bo i, med utvikling av nye næringer som kan sikre bo- og arbeidsplasser langt inn i framtiden. Dette er også vårt ønske for hele Norge. Å la fjellene og fjordene våre bli arena for regjeringen Solberg og utenlandske aktører sitt kortsiktige ønske om å gjøre gull av gråstein er store steg i motsatt retning. MDG ønsker heller fokus på grønne næringer som faktisk kan styre oss inn i det grønne skiftet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse