Annonse
De sinte unge mennene har opplevd tap og avvisning. Noen har blitt mobbet. De er triste og sinte, og kjenner på skam og maktesløshet. De har lite å tape, og veien blir kort til dramatiske uttrykk for frustrasjon og aggresjon, skriver Kari-Anne Johansen. (Foto: Colourbox)

Sinte unge menn og millionkutt i skolen

«Truet med skoleskyting» og «Slik kan skolen din rammes av millionkuttene». Dette møtte meg da jeg tok fram avisa. To uavhengige saker om skolehverdagen i Tromsø. Eller kanskje ikke?

Tenk om vi, i vår iver etter å styre samfunnet etter bedriftsøkonomiske prinsipper, kunne se på skolen som en investering framfor en kostnad.

For noen dager siden så jeg et TV-program om sinte unge gutter og menn. Det er mange av dem. Noen av de retter sin frustrasjon mot en skole som de opplever har bidratt til at livet ble vanskelig. I avisa kan jeg lese at det i løpet av siste uke har vært fire trusler mot skoler i Troms. De fleste av oss ser ikke de sinte unge mennene. De sitter alene med problemene sine.

Psykolog Svein Øverland ser dem. Han er spesialist innen barne- og ungdomspsykologi og har sitt daglige virke innenfor rettspsykiatrien. Han tror at vi snart får en skolemassakre i Norge der liv går tapt. Han ser at risikoen øker, uten at noen gjør noe med det. Skoler med lav gruppefølelse hos elevene og dårlig tilknytning mellom lærere og elever har en økt risiko. De sinte unge mennene har opplevd tap og avvisning. Noen har blitt mobbet. De er triste og sinte, og kjenner på skam og maktesløshet. De har lite å tape, og veien blir kort til dramatiske uttrykk for frustrasjon og aggresjon. Skolen og de som til daglig ferdes der representerer for mange alt som er vondt i livene deres. Det som finnes av hjelpetiltak treffer ikke. Øverland beskriver det slik: «Det er som å ha en hjerteklinikk i 13. etasje uten heis. Så sitter du der: «Det er ingen som kommer, de er ikke motiverte.» Men du finner dem døde i sjuende etasje, for de har fått hjerteinfarkt på vei opp.» Han etterlyser tjenester som tar de sinte, desperate guttenes behov på alvor.

Førsteamanuensis ved UiT Gro Hilde Ramsdal ser dem også. Hun forsker på skolefrafall. 25 % av ungdommene våre fullfører ikke videregående skole. De har en større risiko for arbeidsledighet, uførhet og fattigdom gjennom livet. Mange av dem er gutter, noen er de sinte guttene. Felles for gruppen er manglende sosial tilhørighet, motivasjonskollaps, og manglende tro på egen evne til å mestre skolehverdagen. Men de vil ikke ha hjelp. De vil ikke snakke med psykologer og helsesykepleiere. Det som nytter er trygge relasjoner til stabile voksne. Sosial og emosjonell støtte. De som strever, men karer seg igjennom det og fullfører skolen, snakker om lærerne som så, og som forsto. Ramsdal etterlyser tiltak som gir de utsatte barna og ungdommene disse viktige relasjonene.

For lærerne ser dem. De ser kanskje ikke alle, og det er ikke alle som får den hjelpen de trenger - men lærerne gjør noe som hjelper for noen. Det jobbes med skolemiljøer, relasjoner og sosial og emosjonell støtte, til tross for trange rammer og forventninger som nesten utelukkende dreier seg om skolefaglige prestasjoner. Men nå skal lærerne bli færre. I avisa kan jeg nemlig også lese at millioner skal kuttes i skolen, og lønnsposten er det eneste som vil monne. Det betyr færre vanlige lærere, sosiallærere og miljøarbeidere. Færre voksne som kan hjelpe og forstå. Seksjonsleder for skole, Grete Ollila lover at foreldre kan være trygge på at barna fremdeles vil få et forsvarlig skoletilbud. La oss håpe at det er Ollila, og ikke Øverland som får rett i sine framtidsspådommer.

Tenk om vi, i vår iver etter å styre samfunnet etter bedriftsøkonomiske prinsipper, kunne se på skolen som en investering framfor en kostnad. Ikke bare en investering i kunnskap som grunnlag for framtidens verdiskapning, men også i glade og trygge barn og ungdommer. Jeg ville ikke bli overrasket om det skulle vise seg å gi både reduserte kostnader på en del andre budsjetter og god avkastning på sikt. Og kanskje noen færre sinte unge menn.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse