Annonse
Karl-Wilhelm Sirkkas freidighet kan bare forstås som uttrykk for hans utenforskap til fagdebattene han forsøker å delta i, skriver Ande Somby i sitt svar til nestlederen i Etnisk og demokratisk likeverd.

Sirkka-studier i urfolksrett

Tilbake står de som aldrende riddere, ikledd rustne rustninger og kjemper for idealer som for lengst har korrodert i Norges mest selvmotsigende kampanje for demokratiet.

Igjen serverer Sirkka resirkulert grøt (Nordlys 31.10).  Denne gangen som ekspert på urfolksrett og kulturbegrepet. Som vanlig vikler han seg inn i fagområder som allerede har internasjonale standarder han ikke kjenner og behersker. Sirkkas freidighet kan bare forstås som uttrykk for hans utenforskap til fagdebattene han forsøker å delta i. Det mest kontante eksempel i han siste stunt er påstanden om at «samelandsidelogene» har fått myndighetene med på å «definere alle former for menneskelig aktivitet, som kultur». En informert debattant vet at denne forståelsen av kulturbegrepet ikke er «samelandsideologenes» påfunn. I de fleste leksikalske utlegninger av kulturbegrepet vil Sirkka og EDL finne at kultur omfatter alle former for menneskelig aktivitet.

Skal vi forstå Sirkka slik at denne definisjonen av kulturbegrepet gjelder universelt, men ikke for samisk kultur. Om svaret er ja, påkaller det en viss medfølelse.

Sirkkas og EDLs  enkle budskap er at “naive søringer” stadig blir lurt av noen smarte “samelandsideologer” til å forsterke det rettslige vernet for samenes språk, kultur og samfunnsliv. Det er uvisst hvem de anser så tungnemme at de ikke for lenge siden har fått med seg hakket i Sirkkas slitte plate: At grunnlovgiver som har vedtatt grl § 110a (nå § 108), har begått grove feilgrep da Sameloven, Reindriftsloven og Finnmarksloven ble vedtatt. Høyesterett har blitt lurt til å treffe diverse avgjørelser, blant annet Selbudommen. Universitetene og spesielt Universitetet i Tromsø har blitt lurt  både til å utøve og bekjentgjøre forskning med sterk samisk slagside. EDLs liste over “naive søringer” og “troskyldige nordlendinger” er lang som et ondt år.

I Sirkkas ekkokammer mangler «naive søringer» hans innbildte klarsyn og åndsnærværelse. Tragedien til Sirkka & Co er at fornorskningstiden har fordunstet. Tilbake står de som aldrende riddere, ikledd rustne rustninger og kjemper for idealer som for lengst har korrodert i Norges mest selvmotsigende kampanje for demokratiet.  Der prøver Hellesvik  seg som genetiker  og Sirkka seg som ekspert i urfolksrett. Begge har for lengst avslørt at de er politiske ideologer på villspor og slett ikke fagfolk på noen av de områdene de ytrer seg om i full offentlighet.   Sirkka er like lite jurist som kumpanen Hellesvik er genetiker.

Det kan være at “samelandsideologene” er smarte.  Det kan være at de samiske folkevalgte er dyktige til å få tilslutning til at menneskerettighetene får gjennomslag her i landet, og leder til en bedre beskyttelse av samisk språk, kultur og samfunnsliv. Men æres bør den som æres skal. Det kan være vanskelig å plassere æren på rett sted hvis man mangler oversikt over fagfeltet og forståelse av begrepene.  Erkjennelsen av at begrepet kultur også omfatter de materielle premissene for kulturbegrepet vokste frem i FNs menneskerettighetskomite  i komiteens generelle rapporter, eksempelvis Menneskerettighetskomiteens årsrapport fra 1979-80 (general Assemby, Official Records: 35th session, Suppl no. 40 (A/35/40), s. 58, s. 65-66, s. 79 og s. 82 og   General comment nr. 23 fra 1994 avsnitt 7. Mennskerettskomiteen har også i sin behandling av enkeltsaker lagt det kulturbegrepet til grunn, eksempel Lovelace mot Kanada i 1981 og Poma Poma mot Peru i 2009.

Sirkka og Hellesvik demonstrerer på nytt og på nytt  at kjennskap til fakta ikke er deres sterke side. Ei heller er etterrettelighet deres rette mellomnavn. Sånn sett er heller ikke den øvrige resirkulerte grøten de  serverer noen overraskelse. Det som i stedet ville være interessant er om noen av våre studenter  ser stoff til en liten avhandling om Nordlys sin publiseringspraksis av Sirkka, Hellesvik og resten av den eiendommelige bøtteballettens stadige gjentakelser av seg selv.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse